Bayazıt İlhan
Bir kadın hekim-daha-katledildi. Neden?
Geçtiğimiz hafta Alanya´da bir aile hekimi, Dr. Melek Bağçe görevli olduğu aile sağlığı merkezinde boşanma sürecinde olduğu eşi Mustafa Bağçe tarafından katledildi.
Sebiha Kablay
Aşırı Merkezileşme Sağlığa Zararlıdır
6 Şubat Depremleri sadece yapılaşma, kentleşme konusunda değil yönetim yapısı açısından da bazı sorunların belirginleşmesine neden oldu.
Sebiha Kablay
Saygı ve Güven Zorla Kazanılır mı?
6 Şubat Depremleri sonrası halk tarafından yapılan yardımlarında çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ön plana çıkması ve bazı kamu kurumlarının tercih edilmemesi kimi kesimler tarafından bu sivil toplum kuruluşlarının hedefe konulmasına yol açtı.
Sebiha Kablay
Bir Sosyal Politikacı ve Uzun Yıllar Sağlık Alanında Çalışan Bir Yurttaş Olarak Acil Önerilerim 1
Özellikle çadırda yaşayan mevsimlik tarım işçileri ile ilgili saha çalışmaları yapmam, çadır hayatı sorunlarını bilmem nedeni ile bu önerileri yazıyorum.
Emirali Karadoğan
MESEM’ler eliyle yaratılan yeni olgu: öğrenci işçi sömürüsü
Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM); çocuk işçiliğinin kamu eliyle meşrulaştırıldığı, neo-liberal ideolojiye uygun bir şekilde, eğitimin metalaştırıldığı kurumların yeni adı.
Eriş Bilaloğlu
ʺbarınma sorunu barınma sorunu mudur?ʺ
Yukarıdaki başlıktaki yazısını 2021 Eylül´de yazmış -aynı zamanda forum katılımcımız- Önder Algedik ... şöyle demiş: ʺBarınma sorunu bir barınma sorunu değil.
Ali Rıza Güngen
Sağlık harcamaları dahi kısılır mı?
Hocalarımızın zaten bildiği üzere tr.deki sağlık harcamaları kalıbı cari olarak harcama artışlarını sürekli kılıyor, ancak bu harcama kalıbı devletin esasen özel sermaye sahiplerine daha fazla aktarım yaparken, daha fazla bütçe ayırması gereken yerlere para ayrılmamasına neden oluyor.
Merve Kayaduvar
Sermayeyi BES'lemek
Geçtiğimiz yıllarda aynı üniversitede çalıştığım arkadaşım Serap Sarıtaş'ın doktora tezinden ürettiği "Sermayeyi BES'lemek Bireysel Emeklilik Sistemi ve Emekliliğin Finansallaşması" kitabında çok güzel bir şekilde ortaya koyduğu gibi bireysel emeklilik sistemi karlılık krizine giren sermayeye yeni kar alanları açmayı amaçlayan bir sistem.
Merve Kayaduvar
genç işsizliği toplumu tahrip eden bir tümör!
TÜİK'e göre, 2020 yılında gerçekleşen genç işsizliği oranı yüzde 25,3'tür. Yükseköğretim mezunu genç nüfustaki işsizlik oranı yüzde ise 35,8 olmuştur.
Sizce Sağlık Emekçileri İnsana Yakışır Çalışma Koşullarına Sahip mi?
Küreselleşmenin toplumsal eşitsizlikleri derinleştirmesi, işgücü piyasalarını kuralsızlaştırması ve güvencesiz istihdam biçimlerini artırmasının ardından 1999 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) çalışma koşullarına ilişkin asgari ölçütleri belirleyen yeni bir kavram önerdi:
Fikret Baransel
Şiddet ve kaynakları konusuna nedensel bir yaklaşım
Az okuyup çok izleyen, çok bakan ama az gören toplumlarda nedenlere yönelik soruşturmalar maalesef çok kısıtlı olur. Tolumun geneli sorunun kaynağını sorgulamaz, dolayısıyla ülkemizde olduğu gibi kısıtlı ve günü kurtarmaya yönelik hamleler çözüm olarak görülebilir.
Sebiha Kablay
Emekli aylıkları
Asgari ücret asgari bir gelir sağlamayı amaçlıyorsa, en düşük emekli aylığının asgari ücrete denk tutulması neden reddedildi? Emeklimize asgari bir gelir ve asgari yaşam şartları sağlamak önemli değil mi? Emekli ne yapsın, nasıl geçinsin?
Sebiha Kablay
Güncelleme zinciri
Bu yazıya son şeklini vermek epey zor oldu. Ülkede fiyatların, döviz kurlarının sürekli değişmesi, asgari ücrete asgari geçim indiriminin eklenip eklenmeyeceği, asgari ücretten gelir vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı gibi konular paylaşımı geciktirdi.
Emirali Karadoğan
Düşük Asgari Ücret Sağlığa Zararlıdır
Bugünlerde toplumu en çok meşgul eden konuların başında, her ne kadar görece %50 gibi yüksek oranda bir zam (net 4253,40 TL) tespit edilmiş olsa da asgari ücret tartışmaları yer almaktadır.