Candan Coşkun
Sağlıkta Şiddete Karşı: Ne Yapmalı, Nasıl Yapmalı II
Devamla…. 10. Acil olmayan hastalara acilde bakmak demek olan “yeşil alan” uygulanmasının sonlandırılması, 11. Hasta ret etme hakkının sistem üzerinden kolayca uygulanabilir şekilde sağlanması, heki...
Candan Coşkun
Sağlıkta Şiddete Karşı: Ne Yapmalı? Nasıl Yapmalı? I
Şiddet kendini zorunlu gündem olarak dayatıyor… Zorunlu ve öncelikli gündemimiz sağlıkta şiddet elbette. Dr. Ekrem Karakaya cinayetini, onun aziz anısını canlı tutmalı ve görünür/bilinir/hatırlanır...
Özgür Erbaş
Orta Vadeli Program´da sağlık ve sosyal güvenliğe dair ne var?
Orta Vadeli Program Resmi Gazetede yayımlandı. Bizim gibi iktisat okuryazarı olamamışlar için mealine ulaşması güç metinlerden biridir malum. Merak bu ya yine de metni okudum, ama çoğunu anlamadım.
Candan Coşkun
Seyyanen 8 bin 77 lira
Devlet eliyle yaratılan pahalılık karşısında çaresiz kalan çalışanlar ellerine geçecek para miktarına kilitlenmiş durumda tümüyle kişisel düzeye indirgenmiş seçim itişmesini izlediler.
Sebiha Kablay
Saygı ve Güven Zorla Kazanılır mı?
6 Şubat Depremleri sonrası halk tarafından yapılan yardımlarında çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ön plana çıkması ve bazı kamu kurumlarının tercih edilmemesi kimi kesimler tarafından bu sivil toplum kuruluşlarının hedefe konulmasına yol açtı.
Feride Aksu Tanık
Olağandışı Durumlara Hazırlıklı Olabilir miyiz?
Yaygın bir biçimde ortaya çıkan ve ağır hasar, yaralanma, can ve mal kaybına yol açan, toplumun kendi olanaklarıyla baş edemeyeceği büyüklükte bir yıkıma neden olan, ulusal ve uluslararası yardımı gerektiren olay ya da duruma olağandışı durum diyoruz.
Candan Coşkun
Kamu Hastanesi Hekimlerinin Yarısı Sözleşmeli Yapılıyor.
16. 6. 2022 tarih ve 7411 sayılı şifre kanunun bir gizemi daha çözülüyor. Kamu hastanesi hekimlerinin yarısı sözleşmeye geçiriliyor.
Candan Coşkun
Uzman Hekimlerde yani Tedavi Hizmetlerinde Özel Hastane Hakimiyeti
Uzman Hekim istihdamı ve tedavi hizmetleri hızla özel hastanelere kaydırılıyor. On yıl önce, 2012‘de özel hastanelerde 21 bin uzman hekim çalışıyordu.
Candan Coşkun
“Hekimliğin Anlamını Değiştiren” Yönetmelik: “Suça” TEŞVİK
Yılın hikayesine dönüşen, Meclis’ten geçen geri çekilen, dile düşürülen hekim maaşları için 16 Haziran 2022 tarihinde 14 maddelik bir kanun çıktı. Kimsenin anlamadığı şifre gibi kanun gibi Sağlık Bakanı da yönetmeliği işaret ediyor: Bir gün bir yönetmelik okudum hayatım değişti diyeceksiniz! “Hekimliğin anlamını değiştirecek yönetmelik” cümlesini kuruyordu.
Candan Coşkun
Görmezden Gelinen Götürdükleriyle: Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği
Hekim emeği ödeme modeli, ülkemin sağlık modelini belirler. Kamucu model, güvenceli sabit ücret öngörürken sağlığı piyasa malı gören model hekime, diğer tüm mesleklere baktığı gibi bakar ve hekime bir çalışan olarak sermayeye kazandırdığına göre değişen ücret verir.
Doğay Kınacı
BİR ACI GİTMEK MESELESİ
Bir süper gücünüz olduğunu hayal edin; görünmeden ülkenin dört bir yanında fakültelerde, parklarda, kafelerde bir araya gelmiş gençlerin konuşmalarına hatta kütüphanelerdeki fısıldaşmalarına misafir oluyorsunuz.
Berra N. Kalkan
Yükseköğrenime erişebilmek
Üniversiteye başladığımda şehrin işçisinin, köylüsünün, memurunun çocuklarıyla şehrin kalburüstü ailelerinin çocuklarının eşitçe adilce bir arada aynı sıralarda eğitim alıyor olması beni çok duygulandırmış, tüylerimi diken diken etmişti.
Bayazıt İlhan
Bir hatırlatma: “Yeni rakamlarla egale etmek” diye bir şey yok.
Eriş arkadaşımız yazınca bir kez daha dikkatimi çekti. Gençlik ve Spor Bakanı gerçekten öyle mi demiş? Baktım öyle: “Cumhuriyet tarihinin en büyük kapasitesini yeni rakamlarla egale etmeye devam edeceğiz.”
Eriş Bilaloğlu
ʺbarınma sorunu barınma sorunu mudur?ʺ
Yukarıdaki başlıktaki yazısını 2021 Eylül´de yazmış -aynı zamanda forum katılımcımız- Önder Algedik ... şöyle demiş: ʺBarınma sorunu bir barınma sorunu değil.
Emirali Karadoğan
Öğrencilerin dile getirdiği bir yardım talebi değil, bir hak talebidir
Üniversitelerin açılmaya başlamasıyla birlikte öğrencilerin barınma konusu tekrar gündemde. Geçtiğimiz yıldan ders çıkaramayan siyasi iktidarın, son anda bir şeyler yapmaya çalıştığı görülüyor.
Cem Kılınç
SMA’lı Çocukla Dayanışmak
İnsanlık mağaralara yaptığı çizimlerle kendini anlatmaya başladığından beri derdini döküyor kardeşlerine. İdeolojilerse imgelerle dolu bir dert dökümü ve mücadele dili biraz, kimine manipülasyon sanatı.
Cem Kılınç
İlaçta Koca Koca Yalanlar
Fatih Altaylı bayram günü Sağlık Bakanı Koca ile görüştüğünü dile getirerek bakanın ağzından bir takım sözler aktardığı yazısında şöyle diyordu :
Ergün Demir
Ek Bütçe Hastaların Sırtına Ek Yük Getiriyor!
Ek bütçe, ekonomik kriz nedeniyle geliri azalan, geçim sıkıntısı çeken, yapılan zamlar karşısında çaresizlik içinde olan vatandaşın sırtındaki yükü hafifletmesi beklenirken, aksine vatandaşın sırtına ek yük getirmektedir.
Ergün Demir
Sağlıkta Algı Yönetimi!
Hastalar birçok branşta ve yan dallarda Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alamadıkları için kamu sağlık hizmetine ulaşamamakta, parası olanlar veya borç para bulabilenler ise özel sağlık kuruluşlarına yönelmek zorunda kalmaktadırlar.
Ergün Demir
Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) Yapılan Son Düzenleme Ne Getiriyor?
1 Haziran 2022 tarihinde Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre SGK, EK-2B hizmet başı işlem puan listesinden 3.Basamak Sağlık Kuruluşlarında yapılan kardiyoloji ve kardiyovasküler cerrahi işlemlerde 48 kodda yapılan %15 fazla ödeme kaldırılmış,
Ergün Demir
SSK İle Sözleşmeli Özel Sağlık Kurumlarında Kısmi Branş/Sağlık Hizmeti Sözleşmesinin Kaldırılması:
Vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminde yaşanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi mi? Yoksa özel sağlık sektörünün iç hesaplaşması, rekabeti mi?
Ergün Demir
Aynı İlacın Şurup Formunun Bedeli Neden Karşılanmamaktadır?
Sosyal Güvenlik Kurumu, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) tedavisinde kullanılan ve etken maddesi atomoksetin olan ilacın kapsül formlarının bedelini karşılamakta, ancak şurup formunu ödememektedir.
Ergün Demir
Yoksulluk Oranı Gerçekten Düşüyor Mu?
Tüm ülkede işsizlik ve yoksulluk, bölgeler ve iller arasında ise sosyal ve ekonomik eşitsizlik giderek artmaya devam ederken, TÜİK’in yayımladığı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırmasına göre gelire dayalı göreli yoksulluk oranı en düşük olan bölge/illerin sayısı artmaktadır.
Fikret Baransel
Sağlıkta "Eurosal" Sorunlar
Son günlerde basında da geniş yer bulan ilaçta sabit kur uygulamasını kısaca değerlendirelim, sorunun neden büyüdüğünü görmeye çalışalım.
Cem Kılınç
HPV ve SAĞLIK HAKKINA TOPLUMCU BAKIŞ-1
HPV, 200’ün üzerinde tipi olup, bunlardan 40 kadarı genital bölge hedefli olan bir virüs. Kanserle bağı en çok bilinen unsur. Dünyadaki tüm kanserlerin %5’ine, dünyadaki tüm kadın kanserlerinin %10’una kaynaklık ediyor HPV. Cinsel yolla bulaşan bir virüs ve aşısız toplumlarda maalesef çok yaygın.
Candan Coşkun
Tıp Tüccarlarına Değil Kamusal Sağlığa Bütçe
Hastanelere 2003 de 8,6 milyar TL öderken 2020 de 123,3 milyar TL ödedik. Sağlıkta dönüşüm budur işte! Bunun sadece 59 milyarı devlet hastanelerine, Kalan 74,3 milyarı ise özel hastanelere ödendi. Bunun 58,6 milyarını GSS vergisi ile, 15,7 milyar TL cepten ödedik.
Feride Aksu Tanık
Sermaye Pandemiyi Gerçekten Yönetmeyi İstiyor mu?
İki yıllık deneyim pek çok ülkenin pandemiyi epidemiyoloji biliminin gereklerini yerine getirerek, sosyal devlet sorumluluğuyla yönetmediğini gösterdi. Ekonomik ve sosyal yaşam sermayenin karlılığı gözetilerek sürdürülürken, sağlık reformunun tahrip ettiği piyasalaşmış sağlık hizmetleri hastalığı sahada değil hastanelerde karşıladı.
Ali Rıza Güngen
Sağlık harcamaları dahi kısılır mı?
Hocalarımızın zaten bildiği üzere tr.deki sağlık harcamaları kalıbı cari olarak harcama artışlarını sürekli kılıyor, ancak bu harcama kalıbı devletin esasen özel sermaye sahiplerine daha fazla aktarım yaparken, daha fazla bütçe ayırması gereken yerlere para ayrılmamasına neden oluyor.
En büyük neden piyasalaşmış sağlık sisteminin kamusal sağlık güvencesini dışlamasıdır.
ABD sağlık sistemi, genel olarak “bir aşırılık ve yoksunluk paradoksu” olarak tanımlanmaktadır. Bir yanda ileri teknolojinin de etkisiyle aşırı endüstrileşmiş bir tıp bilimi, piyasalaşmış bir sağlık hizmeti ve akıl dışı bir sağlık harcaması düzeyi, diğer yanda en temel sağlık hizmetine bile ulaşamayan on milyonlarca yoksul ve işçi.
Sebiha Kablay
Emekli aylıkları
Asgari ücret asgari bir gelir sağlamayı amaçlıyorsa, en düşük emekli aylığının asgari ücrete denk tutulması neden reddedildi? Emeklimize asgari bir gelir ve asgari yaşam şartları sağlamak önemli değil mi? Emekli ne yapsın, nasıl geçinsin?
Emirali Karadoğan
Düşük Asgari Ücret Sağlığa Zararlıdır
Bugünlerde toplumu en çok meşgul eden konuların başında, her ne kadar görece %50 gibi yüksek oranda bir zam (net 4253,40 TL) tespit edilmiş olsa da asgari ücret tartışmaları yer almaktadır.
Emine Algan
Peki Çin´in, sıfır Covid politikası ne âlemde?
1,4 milyar nüfusu olan Çin, Sıfır COVID politikasını uygulayarak toplam vakaları 100.000’in, toplam ölümleri ise 5.000’in altında tuttu (Nisan 2020’den bu yana, 10.000’in biraz üzerindeki vaka ve yalnızca 3 ölüm de dahil).
Özgür Erbaş
Vatandaşlar tarafından çok yaygın kullanılan ilaçlar liste dışı bırakıldı.
Dr. Ergün Demir, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun içine sokulduğu krizin, yaşam ve sağlık hakkını tehdit eder boyuta geldiğini söylüyor.
Özgür Erbaş
Pandemide en çok insanını kaybeden ülke neden ABD?
ABD'de pandemide ölenlerin sayısı 830 bine yaklaştı. Dünyada vaka ve ölüm sayısında ilk sıradalar.