Candan Coşkun
Seyyanen 8 bin 77 lira
Devlet eliyle yaratılan pahalılık karşısında çaresiz kalan çalışanlar ellerine geçecek para miktarına kilitlenmiş durumda tümüyle kişisel düzeye indirgenmiş seçim itişmesini izlediler.
Osman Öztürk
Türk-İş tipi hekim sendikacılığı
Tıpkı köklerini “Amerikan Sendikacılığı”ndan alan, her dönem siyasi iktidarla iyi geçinmeye çalışan Türk-İş gibi korporatist sendikacılık anlayışını benimsedikleri için...
Cem Kılınç
Kavganın Şafağı
Deprem bölgesinden gelen sonuçları gören iki dirhem yardımda bulunmuş tuzu kuru ʺorta sınıfʺ düzen ʺmuhalifiʺ on binlercesi ölüp yüz binlercesi travmalar içinde kıvranan halka ahlaksız yakıştırmalarla ahkam kesip, iki dirhemini helal etmediğini beyan ediyor.
Cem Kılınç
Bir Depremden Daha Az Can Alır Devrimler...
Depremin olduğu gece eczanemde nöbetçiydim, ertesi gün örgütlü aklın işaretiyle ilaç yüklü aracımla Hatay´da buldum kendimi. Vardığımda Armutlu mahallesine gece olmuştu, enkazlar arasından 6 saatte ulaşabildim, 6 saatte geldiğim kentin girişinden Armutlu´ya. O an orada var olan örgütlü aklın revirine teslim oldum, can pazarıydı yaşanan...
Bayazıt İlhan
Cumhuriyet´in yüzüncü yılını tamamlarken sağlık
Sağlıkta eşitsizlikler tüm dünyada belirgin sorun olmaya devam ediyor. Hem ulusal hem de uluslararası ölçekte sağlık sistemi, ekonomik, siyasal, toplumsal eşitsizlikler sağlığımızı bozuyor.
Emirali Karadoğan
MESEM’ler eliyle yaratılan yeni olgu: öğrenci işçi sömürüsü
Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM); çocuk işçiliğinin kamu eliyle meşrulaştırıldığı, neo-liberal ideolojiye uygun bir şekilde, eğitimin metalaştırıldığı kurumların yeni adı.
Candan Coşkun
Sağlıkta Dönüşümün Oksimoron Evresi
Oksimoron, birbiriyle çelişen ya da tamamen zıt iki kavramın bir arada kullanılması ve bu şekilde oluşturulmuş ifade olarak tanımlanıyor Wikipedia’da.
Candan Coşkun
Kamu Hastanesi Hekimlerinin Yarısı Sözleşmeli Yapılıyor.
16. 6. 2022 tarih ve 7411 sayılı şifre kanunun bir gizemi daha çözülüyor. Kamu hastanesi hekimlerinin yarısı sözleşmeye geçiriliyor.
Yücel Demirer
Sesli Düşünceler
“2023 ve sonrasına hazır mıyız?” sorusu üzerine Dinçer Demirkent´in zihin açıcı vurgularıyla düşünmüştük. Tartışmanın artçı sarsıntılarıyla meşgulken Eriş Bilaloğlu’nun konuya ilişkin notları çıkageldi. FORUMSAĞLIK’ın rahatlık sunan tartışma ortamında, bu bağlamda sesli düşünmek istedim.
Sebiha Kablay
Herkes İşveren veya İşveren Vekili Olabilmeli mi?
“İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Denetim Sorunu-Piyasaya Teslim Edilmiş Bir Denetim (?)” başlıklı yaklaşık altı ay önce yazdığım payda; iş güvenliği denetiminin piyasaya bırakıldığını belirtmiştim.
Cem Kılınç
Eczacılar Kimlerle ʺEmpatiʺ Kurmalı: İlaç Tekelleriyle mi, Yoğun Bakımdaki Çukurovalı Çocukla Mı?
Ülkemizde uzunca bir süredir ʺilaç yokluğuʺ konuşuluyor, birçok mecrada değişik veçhelerden ele alındı. Şu günlerde bu konuyu dile getirirken halk sağlığının çıkarıyla kaderini ortaklaştırması gereken eczacılar, meseleyi kamuoyuna aktarırken kavram setini doğru yerden kurmakla da mükellef.
Deniz Eryılmaz
BÜYÜK ECZACI MİTİNGİ ECZACILIK ÖĞRENCİLERİ İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?
Yaşanan sorunların ne kadar merkezinde olursak bazen o kadar yabancılaşabiliyoruz bu sorunlara yani kanıksayabiliyoruz. Gözümüze bir perde iniyor ve bu sorunlarla başa çıkma yolunu kendi içimizde buluyoruz bir çözüme ulaşmamış dahi olsa.
Seyhan Erdoğdu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler İşkolunda Örgütlenen Önde Gelen Sendikaların ve Hekim Sendikalarının Üye Sayıları
2022 yılının ilk yarısı, hekimlerin yükselen hak taleplerine ve eylemlerine sahne oldu. Bu süreçte hekimlerin sektördeki mevcut sendikaların dışında örgütlenme ve hekim sendikaları kurma girişimleri de hız kazandı.
Candan Coşkun
Sağlıkta Şiddetin Nedeni Kışkırtılmış Taleptir
Bu abartılmış sağlık tüketim talebin kaynağı sistemli olarak talebi kışkırtılan hastalık reklamlarıdır. Kartal göz, alkali pH, ille de barsak canlıları ve bir de arının poleni, hiç geçmeyen ödem, hiç onsuz olur mu D vit, selenyum, potasyum ve daha neler neler... Tüm bunları akşama kadar her kanalda pazarlayan diplomalı, diplomasız şarlatanlar!
Cem Kılınç
İlaca Gelen ʺZamʺ
Geçtiğimiz hafta, bayram önü KHK´sıyla normalde her sene Şubat ayında belirlenen ilaçta Euro kuru ilk defa Temmuz ayında da bir kere daha güncellenerek ilaç fiyatlarında %25 artış oldu. Eczacılar ve meslek odaları ise bir süredir ilaca zam yerine 13 yıldır güncellenmeyen ilaç fiyat kararnamesinin güncellenmesini istiyordu.
Sebiha Kablay
Bir Hizmet Alma Aracı Olarak Şiddet
6 Temmuz 2022´de bir hekim ve avukat yaptıkları iş nedeniyle saldırıya uğrayarak öldürüldü. Şiddet her geçen gün bir iletişim türü olarak hayatımızda daha fazla yer ediyor. Bir konuda haksızlığa uğradığını düşünen kişilerin bir bölümü yumruğa veya silaha sarılmayı bir hak olarak görüyor.
Bayazıt İlhan
Soma´yı unutma, unutturma!
Soma katliamının 2. yılında, 13 Mayıs 2016´da Soma´da yapılan mitingdeydim. Katledilen 301 madencinin acısı çok tazeydi ve en çok tekrarlanan sloganlardan biri ʺSoma´yı unutma, unutturmaʺ idi.
Yavuz Üçkuyu
Soma´nın 8. Yılında Unutmamak
8 yıl önce. 13 Mayıs 2014’te Soma maden ocağında çıkan yangında 301 işçi yaşamını kaybetti. Kar hırsının alınması gereken önlemleri gereksiz bir maliyet olarak görmesi, kamusal denetimin yetersizliğinin sonucu 301 yaşam…
Selçuk Atalay
Bugün Soma Katliamının 8. Yılı !
13 Mayıs 2014´te, Soma Holding’e bağlı Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’nin işlettiği maden ocağında çıkan yangın sonucu 301 işçi hayatını kaybetti.
Sebiha Kablay
Kömür Karası
Kömür gibi kara bir gün. O alnındaki kömür karası değil,
Sebiha Kablay
Sendikal Özgürlüklerin Güvencesi
Sendikal örgütlenme çoğu zaman çalışanlar için bir sopaya dönüşebilmekte işçi iseniz işten çıkarılmanıza, memur iseniz haklı taleplerinizin karşılanmamasına neden olabilmektedir. Ülkemizde sendikal güvenceye ilişkin düzenlemeler hakkında biraz hatırlatma yapalım.
Sebiha Kablay
İşkolu Sendikacılığı-Meslek Sendikacılığı Tartışmaları
Meslek sendikacılığı, işkolu sendikacılığı, işyeri sendikacılığı vb. çeşitli sendikal örgütlenme modelleri dönem dönem farklı gerekçelerle tercih edilebiliyor. Ülkelerin örgütlenme çeşitliliğini önleyecek şekilde düzenlemeler yapması ise özellikle uluslararası kuruluşlar (ILO başta olmak üzere) tarafından eleştiriliyor.
Sebiha Kablay
Özel Sektörde İstihdam Edilen Hekimler ve Muvazaalı İş İlişkileri
Özel hastanelerde istihdam edilen hekimler yakın zaman kadar iş sözleşmesi ile çalışmakta olup işçi sayılmakta ve 4857 sayılı İş Yasasının sağladığı haklardan faydalanmaktaydılar. Ancak son yıllarda yaygın olarak özel hastaneler bu tip sözleşmeler ile hekim istihdam etmekten vazgeçerek “freelance” olarak da sayılabilecek bir çalışma biçimi ile hekimlerle sözleşme yapmaktadır.
Cem Kılınç
PROLETERLEŞEN ECZACILARI KİM ÖRGÜTLEYECEK?
Hükümetin son senelerde "plansızca" çok sayıda fakülte açması ve 2012 yılında yürürlüğe giren yönetmeliğin etkisiyle birlikte eczacılık mesleğinde kartlar yeniden karılırken, sınıfsal ayrım da kendini gözle görülür şekilde var etmeye başladı.
Cem Kılınç
HPV ve SAĞLIK HAKKINA TOPLUMCU BAKIŞ-1
HPV, 200’ün üzerinde tipi olup, bunlardan 40 kadarı genital bölge hedefli olan bir virüs. Kanserle bağı en çok bilinen unsur. Dünyadaki tüm kanserlerin %5’ine, dünyadaki tüm kadın kanserlerinin %10’una kaynaklık ediyor HPV. Cinsel yolla bulaşan bir virüs ve aşısız toplumlarda maalesef çok yaygın.
Bayazıt İlhan
Pandemi yönetimini sağlık ve bilimin ihtiyaçlarıyla açıklamak zor, sınıfsal özelliklerine bakmalı
Feride Hocam ne güzel ifade etmiş. Pandemi küresel düzlemde sınıfsal, etnik, coğrafi eşitsizlikleri büyütüyor. Bunu azaltacak, hakkaniyeti sağlayacak bir adımsa atılmıyor.
Feride Aksu Tanık
Sermaye Pandemiyi Gerçekten Yönetmeyi İstiyor mu?
İki yıllık deneyim pek çok ülkenin pandemiyi epidemiyoloji biliminin gereklerini yerine getirerek, sosyal devlet sorumluluğuyla yönetmediğini gösterdi. Ekonomik ve sosyal yaşam sermayenin karlılığı gözetilerek sürdürülürken, sağlık reformunun tahrip ettiği piyasalaşmış sağlık hizmetleri hastalığı sahada değil hastanelerde karşıladı.
Sebiha Kablay
Emekli aylıkları
Asgari ücret asgari bir gelir sağlamayı amaçlıyorsa, en düşük emekli aylığının asgari ücrete denk tutulması neden reddedildi? Emeklimize asgari bir gelir ve asgari yaşam şartları sağlamak önemli değil mi? Emekli ne yapsın, nasıl geçinsin?
Sebiha Kablay
Güncelleme zinciri
Bu yazıya son şeklini vermek epey zor oldu. Ülkede fiyatların, döviz kurlarının sürekli değişmesi, asgari ücrete asgari geçim indiriminin eklenip eklenmeyeceği, asgari ücretten gelir vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı gibi konular paylaşımı geciktirdi.
Emirali Karadoğan
Düşük Asgari Ücret Sağlığa Zararlıdır
Bugünlerde toplumu en çok meşgul eden konuların başında, her ne kadar görece %50 gibi yüksek oranda bir zam (net 4253,40 TL) tespit edilmiş olsa da asgari ücret tartışmaları yer almaktadır.