EVRENSEL DEĞERLER
Neden insanlar seni seviyor dedim.Insanların sevgiye ihtiyacı var dedi.Ve ben de seviyorum insanları.Çünkü bunu bilincim istiyor.Ve yapım bu. Ve insanlar savaşta bile birbirini sevebilmiştir. Soruyo...
Candan Coşkun
Seyyanen 8 bin 77 lira
Devlet eliyle yaratılan pahalılık karşısında çaresiz kalan çalışanlar ellerine geçecek para miktarına kilitlenmiş durumda tümüyle kişisel düzeye indirgenmiş seçim itişmesini izlediler.
Bayazıt İlhan
Bir kadın hekim-daha-katledildi. Neden?
Geçtiğimiz hafta Alanya´da bir aile hekimi, Dr. Melek Bağçe görevli olduğu aile sağlığı merkezinde boşanma sürecinde olduğu eşi Mustafa Bağçe tarafından katledildi.
Eriş Bilaloğlu
bir kamusal sorumluluk olarak mesleğin gereğini yapanlarla dayanışmak
Esin Şenol enfeksiyon hastalıkları uzmanı, Koray Başar psikiyatri uzmanı. Her ikisi de uzmanlık alanlarında yetkin isimler ve aynı zamanda öğretim üyesi. Mesleki faaliyetlerini yani aynı zamanda işlerini hem tek tek hastalarına hem de topluma karşı sorumlulukları çerçevesinde -olması gerektiği gibi- yapıyorlar.
Eriş Bilaloğlu
dayanışma
Hekime/sağlıkçıya yönelik şiddetin nasıl durdurulacağı hep gündem. Buna yine mesleğin gereğini yapmakla ilişkili ama çok daha organize, neredeyse nefret suçuyla da örtüşen karakterde bir tehdit/şiddet ʺtürüʺ de -artarak- ʺekleniyorʺ.
Alpay Azap
Sağlıkta Cinayet
2 gün önce forumsağlık 2023´ün düzenlediği ʺSağlıkta şiddeti nasıl önleyebiliriz?ʺ başlıklı 750´den fazla kişinin katıldığı twitter sohbet odasında konuşulanlardan öne çıkan 10 tespit:
Emirali Karadoğan
Toplumsal Şiddetin Siyaseten İnşası
En son Konya’da bir hekim ve İstanbul´da da bir avukat daha katledildi. Bu bir sonuç. Sonuçlar üzerinden hareket edersek doğru yere varamayacağımız kesin. Bu sonuca etki eden temel neden nedir, sorusuna verilecek yanıt kritik öneme sahiptir
Sebiha Kablay
Bir Hizmet Alma Aracı Olarak Şiddet
6 Temmuz 2022´de bir hekim ve avukat yaptıkları iş nedeniyle saldırıya uğrayarak öldürüldü. Şiddet her geçen gün bir iletişim türü olarak hayatımızda daha fazla yer ediyor. Bir konuda haksızlığa uğradığını düşünen kişilerin bir bölümü yumruğa veya silaha sarılmayı bir hak olarak görüyor.
Metehan Akbulut
Şiddeti doğuran ve besleyen sistemin kendisi
Dün Konya da yaşanan vahşice saldırı, basit münferit bir saldırı veya birkaç kendini bilmezin hastalıklı ruh yapıları ile açıklanamaz. Bir kez daha altını çizmekte yarar var, yaşananlar salt bir güvenlik sorunu da değildir.
Moderatör
Artık sözün bittiği yerdeyiz
“Şiddet yasası çözüm olamaz ama caydırıcıdır. Toplumsal iklim değişene, insanlarımız birbirine daha saygılı olmayı öğrenene kadar yapılması gerekli bir düzenlemedir”
Candan Coşkun
Piyasalaştırma Neden, Şiddet Sonuçtur
Arif Akalın sıkı bir araştırma ile şiddet ve metalaştırma / özelleştirme ilişkisini çok net ortaya koymuş. Tekrarlamayıp link vermekle yetineceğim.
Fikret Baransel
Şiddet ve kaynakları konusuna nedensel bir yaklaşım
Az okuyup çok izleyen, çok bakan ama az gören toplumlarda nedenlere yönelik soruşturmalar maalesef çok kısıtlı olur. Tolumun geneli sorunun kaynağını sorgulamaz, dolayısıyla ülkemizde olduğu gibi kısıtlı ve günü kurtarmaya yönelik hamleler çözüm olarak görülebilir.