Deniz Akgün
Büyük miting mi, küçük miting mi?
Sağlık meslek örgütleri arasında sağlık hizmetlerine erişim sorunları ve bu konuda yapılması gerekenlerle ilgili daha geniş bir mutabakat sağlanabilecekken, güncel sosyal, siyasal gelişmelerle ilgili alınması gereken tutum konusunda aynı genişlikte mutabakat sağlanmayabilir.
Hüseyin Karataş
Yetkili Sendikaya ve Yetkilendirenlere Gecikmeli Bir Teşekkür
Bireysel aydınlanmamda emeği olan yetkili sendikanın gelmiş geçmiş bütün yönetici ve üyelerine gecikmiş bir teşekkür ve yine gecikmiş bir özeleştirinin kamuoyu önünde yapılması tarafımca zaruri olarak değerlendirildiğinden, bu metni siz değerli dostlarla da paylaşmak istedim.
Deniz Akgün
Meslek örgütlerinin özerkliği nasıl güçlendirilebilir?
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı´nın kimyasal silah kullanımı iddialarıyla ilgili adli tıp uzmanı kimliği ile yaptığını söylediği açıklamalar, meslek örgütlerinin kurumsal bağımsızlığını ortadan kaldırmaya yönelik tartışmaları yeniden gündeme getirdi.
Sebiha Kablay
Sendikal Özgürlüklerin Güvencesi
Sendikal örgütlenme çoğu zaman çalışanlar için bir sopaya dönüşebilmekte işçi iseniz işten çıkarılmanıza, memur iseniz haklı taleplerinizin karşılanmamasına neden olabilmektedir. Ülkemizde sendikal güvenceye ilişkin düzenlemeler hakkında biraz hatırlatma yapalım.
Göçmen Sağlık Çalışanlarıyla Bir Arada Bir Mücadele Mümkün Olabilecek mi?
Son günlerde yükselen hekim sendikacılığı, hekim göçü ve hekim istifaları ile Cumhurbaşkanı'nın bu konuda yaptığı "giderlerse gitsinler" açıklaması gündemimizdeki önde gelen konular oldular.
Sebiha Kablay
Sendika-Siyaset İlişkisi
Siyaset kimilerine göre çeşitli farklılıklardan doğan çatışmaya dayanıp, konusunu değerlerin paylaşılması oluşturur. Bu çatışmada hedef iktidarın ele geçirilmesidir. Ancak siyaseti sadece çatışma ve iktidar kavgası anlamında düşünmek yanıltıcıdır.
Bayazıt İlhan
Yıllardır sağlığı yönetenler de gelinen noktayı eleştiriyor, ama sorumluluğunu almıyorlar.
Prof. Dr. Erdöl 20 yıldır sağlık politikalarının mutfağından uygulamasına kadar her aşamasında etkili oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin bu alanda önde gelen isimlerindendir. Yirmi yılın sonunda geleceğimiz için acil müdahalelere ihtiyaç olduğunu, sağlığın sedyeye düştüğünü yazıyorsa önemlidir.
Emirali Karadoğan
İşkolu sendikacılığı - Meslek sendikacılığı tartışmalarına katkı
Son dönemlerde doktorların meslek temelli sendikalar kurduklarını görüyoruz. Tabii bu da başlı başına farklı tartışmaları beraberinde getirdi. Kurulan sendikaların ideolojik ve siyasi amaçlarından bağımsız olarak, bunların işlevselliği de bir tartışma konusu.
Eriş Bilaloğlu
Örgütlenme, meslek sendikacılığı ya da hekimler neyi "arıyor"? Neden şimdi?
Bu soruları hızlı ilgiye mazhar olan "hekim sendikaları" başlığında bir komployu açığa çıkarma kuşkuculuğu ile değil, süreci anlama merakıyla, olabildiğince nesnel, veri/bulgu/işaretleri "okuyarak" ve takiben siyaseten değerlendirmek önemli. Bu amaçla
Selçuk Atalay
Hekim sendikaları ve sağlık çalışanlarının yaşadığı...
Alanda, ortamlarda “soldan” kişiler arasında bu yeni hekim sendikaları ile ilgili olarak, “bu sendikaları hangi yapıyla ve nasıl karşılayacağız” diye bir tartışma yürüyor. Bu tartışmanın taraflarının bir kısmını bu yeni sendikaların “SES’le” karşılanması gerektiğini söyleyenler oluşturuyor.
Sebiha Kablay
Özel Sektörde İstihdam Edilen Hekimler ve Muvazaalı İş İlişkileri
Özel hastanelerde istihdam edilen hekimler yakın zaman kadar iş sözleşmesi ile çalışmakta olup işçi sayılmakta ve 4857 sayılı İş Yasasının sağladığı haklardan faydalanmaktaydılar. Ancak son yıllarda yaygın olarak özel hastaneler bu tip sözleşmeler ile hekim istihdam etmekten vazgeçerek “freelance” olarak da sayılabilecek bir çalışma biçimi ile hekimlerle sözleşme yapmaktadır.
Cem Kılınç
PROLETERLEŞEN ECZACILARI KİM ÖRGÜTLEYECEK?
Hükümetin son senelerde "plansızca" çok sayıda fakülte açması ve 2012 yılında yürürlüğe giren yönetmeliğin etkisiyle birlikte eczacılık mesleğinde kartlar yeniden karılırken, sınıfsal ayrım da kendini gözle görülür şekilde var etmeye başladı.
Candan Coşkun
HAYDİ GREVE! 8 ŞUBAT HEKİMLİK İÇİN TARİHİ BİR SORUMLULUKTUR
Sağlıkta dönüşümün yeni bir evresinin eşiğindeyiz... Performans ve aile hekimliği işletmesi genel gider zokalarında olduğu gibi bu kez bölünme SUT artırılması gibi küçük ve geçici pragmatik teşviklerin peşine düşmemeliyiz.
Emirali Karadoğan
Düşük Asgari Ücret Sağlığa Zararlıdır
Bugünlerde toplumu en çok meşgul eden konuların başında, her ne kadar görece %50 gibi yüksek oranda bir zam (net 4253,40 TL) tespit edilmiş olsa da asgari ücret tartışmaları yer almaktadır.