Bayazıt İlhan
Yeni yılın başında sağlığımız
Öncelikle vurgulamak gerekir ki, sağlık fiziksel, ruhsal ve sosyal tam bir iyilik hali olduğuna göre değerlendirmesi de bütünlüklü olmalı. Düzenli ve yeterli gelirimizin olmasından tutun,...
Eriş Bilaloğlu
bir öneri (daha)
Bir not düşeyim: Bir kazanım olmasa da TBMM´de konuyla ilgili bir araştırma komisyonu kurulması sağlanmıştı ve bir rapor çıkmıştı (TBMM 24. Yasama döneminde Ocak 2013’de Sağlık Çalışanlarına Yönelik A...
Candan Coşkun
Sağlıkta Şiddete Karşı: Ne Yapmalı, Nasıl Yapmalı II
Devamla…. 10. Acil olmayan hastalara acilde bakmak demek olan “yeşil alan” uygulanmasının sonlandırılması, 11. Hasta ret etme hakkının sistem üzerinden kolayca uygulanabilir şekilde sağlanması, heki...
Candan Coşkun
Sağlıkta Şiddete Karşı: Ne Yapmalı? Nasıl Yapmalı? I
Şiddet kendini zorunlu gündem olarak dayatıyor… Zorunlu ve öncelikli gündemimiz sağlıkta şiddet elbette. Dr. Ekrem Karakaya cinayetini, onun aziz anısını canlı tutmalı ve görünür/bilinir/hatırlanır...
Bayazıt İlhan
Bir kadın hekim-daha-katledildi. Neden?
Geçtiğimiz hafta Alanya´da bir aile hekimi, Dr. Melek Bağçe görevli olduğu aile sağlığı merkezinde boşanma sürecinde olduğu eşi Mustafa Bağçe tarafından katledildi.
Gamze Burcu Gül
SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM, SAĞLIKTA ŞİDDET İÇİN DE MİLAT SAYILIR
Ülkemiz bir şiddet sarmalında. Trafikte şiddet, kadına, çocuğa, hayvana şiddet… Sorunu çözmek için en ağır cezaların uygulanması önemli ama öncelikle bu şiddet dilinin bırakılması gerekiyor.
Gamze Burcu Gül
Sonunda Lancet´e makale oldu halimiz
Çalışma koşullarıyla ilgili endişeler nedeniyle son on yılda ʺhekim göçüʺ diye bir olgu ile karşı karşıya olduğumuzu Dünya duydu...
Bayazıt İlhan
Ankara´da Etlik Şehir Hastanesi için 5 hastane daha kapanıyor, halk da sağlıkçılar da mağduriyetler yaşayacak
Bu hastaneler: Onkoloji Hastanesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Hastanesi, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Etlik Zübeyde Hanım Doğumevi ve Ulucanlar Göz Hastanesi. Her biri eğitim ve araştırma hastanesi vasfında, sadece Ankara’ya değil, tüm Türkiye’ye hizmet veren, özellikle yoksul yurttaşlarımız için vazgeçilmez hastaneler.
Cem Kılınç
Sağlıkta Şiddet ve Umuda Dair (Bir Sovyet Anlatısı)
Gün geçmiyor ki yeni bir sağlıkta şiddet haberiyle daha öfkelenmeyelim. Şimdilerde haberlerde kadın cinayetleriyle yarışır halde dolu dizgin karşımıza çıkıyor.
Cavit Işık Yavuz
Sağlıkta her şey güllük gülistanlık
Türkiye’de son bir ayda sağlık gündeminde neler var? Bu soruya farklı yanıtlar verilebilir.
Eriş Bilaloğlu
bir kamusal sorumluluk olarak mesleğin gereğini yapanlarla dayanışmak
Esin Şenol enfeksiyon hastalıkları uzmanı, Koray Başar psikiyatri uzmanı. Her ikisi de uzmanlık alanlarında yetkin isimler ve aynı zamanda öğretim üyesi. Mesleki faaliyetlerini yani aynı zamanda işlerini hem tek tek hastalarına hem de topluma karşı sorumlulukları çerçevesinde -olması gerektiği gibi- yapıyorlar.
Mehmet Antmen
Sağlıkta Şiddete Karşı 10 Temel Öneri
1. Sağlıkta Dönüşüm Programı sonlandırılarak; Herkese Eşit, Ücretsiz, Nitelikli ve Ulaşılabilir bir Kamusal sağlık hizmeti temel alınmalıdır.
Candan Coşkun
Sağlıkta Şiddetin Nedeni Kışkırtılmış Taleptir
Bu abartılmış sağlık tüketim talebin kaynağı sistemli olarak talebi kışkırtılan hastalık reklamlarıdır. Kartal göz, alkali pH, ille de barsak canlıları ve bir de arının poleni, hiç geçmeyen ödem, hiç onsuz olur mu D vit, selenyum, potasyum ve daha neler neler... Tüm bunları akşama kadar her kanalda pazarlayan diplomalı, diplomasız şarlatanlar!
Dilek Aslan
Şiddetin çözümü üzerine görüşler…
Hekime yönelik şiddet konusunda birkaç gün önce paylaştığım konuyu, henüz okuduğum bir makale ile desteklemek istiyorum. Dileyenler makaleye bu yazının bağlantı adresinde belirtilen web sayfasından ulaşabilirler.
Dilek Aslan
Hekimlere/sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti çözmek üzerine…
Sağlıkta şiddet, sistem tarafından çözülmesi gereken toplumsal bir sorundur. Bilimsel araştırmalar da bu yönde veri sunmaktadır.
İnci Özgür İlhan
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin Sağlıkta Şiddetle ilgili Açıklaması
Ankara Tıp öğretim üyelerinden oluşan büyük bir grup son günlerde tartışılan sağlıkçılara yönelik şiddet ile ilgili bir açıklama yaptı.
Emirali Karadoğan
Toplumsal Şiddetin Siyaseten İnşası
En son Konya’da bir hekim ve İstanbul´da da bir avukat daha katledildi. Bu bir sonuç. Sonuçlar üzerinden hareket edersek doğru yere varamayacağımız kesin. Bu sonuca etki eden temel neden nedir, sorusuna verilecek yanıt kritik öneme sahiptir
Yavuz Üçkuyu
Süreç olarak sağlıkta şiddet
Süreç olarak sağlıkta şiddet yoğunlaşarak ilerliyor. Gündemde yer alamayan pek çok şiddet olayı gerçekleştiği yerde sönümleniyor.
Sebiha Kablay
Bir Hizmet Alma Aracı Olarak Şiddet
6 Temmuz 2022´de bir hekim ve avukat yaptıkları iş nedeniyle saldırıya uğrayarak öldürüldü. Şiddet her geçen gün bir iletişim türü olarak hayatımızda daha fazla yer ediyor. Bir konuda haksızlığa uğradığını düşünen kişilerin bir bölümü yumruğa veya silaha sarılmayı bir hak olarak görüyor.
Metehan Akbulut
Şiddeti doğuran ve besleyen sistemin kendisi
Dün Konya da yaşanan vahşice saldırı, basit münferit bir saldırı veya birkaç kendini bilmezin hastalıklı ruh yapıları ile açıklanamaz. Bir kez daha altını çizmekte yarar var, yaşananlar salt bir güvenlik sorunu da değildir.
Moderatör
Artık sözün bittiği yerdeyiz
“Şiddet yasası çözüm olamaz ama caydırıcıdır. Toplumsal iklim değişene, insanlarımız birbirine daha saygılı olmayı öğrenene kadar yapılması gerekli bir düzenlemedir”
Filiz Ufuk Çilek
Sayın Bakan'a mektup
14 Mart Tıp bayramı nedeniyle hekimlere gönderilen mektuba cevaben kaleme alındı.
Bayazıt İlhan
Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları hekimlere yeni zorluklar getirebilir, dikkatli olunmalı
Hekimler sağlıkta şiddetten çalışma koşullarının ağırlığına, özlük haklarındaki gerilemeye, eğitimlerinin yetersizliğinden nitelikli sağlık hizmeti verememeye kadar pek çok soruna dikkat çekmeye çalışıyorlar. Böylesi bir ortamda "Tıp Bayramı"na giderken Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları zaten sıkıntılı olan hekimlik ve tıp ortamını daha da zora sokan özellikler taşıyor.
ILO 190 Sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi’nin imzalanması sağlıkta şiddet ve işyerinde toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti önleme mücadelesinde bir adım olabilir mi?
ILO[1]190 Sayılı Sözleşme çalışma yaşamında şiddet ve tacizin ortadan kaldırılması konu­sunda ilk uluslararası bağlayıcı belge. Elbette herkesin toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve taciz de dahil şiddet ve tacizden arınmış çalışma yaşamı hakkı var.
Eriş Bilaloğlu
sağlık çalışanına şiddet uygulayanın sağlık güvencesi iptal edilmeli (mi?)
Dün -yine- bir sağlıkta şiddet (Ankara'da bir nöroloji uzmanı) "vakası" yaşandı, brütal bir saldırı (kafasını masaya, duvara vurma) olması yönüyle (de) hemen herkesi çok rahatsız etti. Dileğim tepkilerin/tepkilerimizin artması, tepkilerin sorunun kaynağına yönelmesi ve kısa-orta vadede çözüm önerilerini "dayatması".
Bayazıt İlhan
8 Şubat’ta G(ö)REV Zamanı!
Aralık ayında TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen, hekimlerin bir kısmının özlük haklarında iyileşme yapması beklenen düzenlemenin geri çekilmesi bardağı taşıran damla olmuşa benziyor. "Tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde genişleterek daha iyisini getireceğiz" denildi, ancak ses çıkmıyor, milletvekillerinden gelecek yıla ertelendiği yollu bilgiler geliyor.
Candan Coşkun
Piyasalaştırma Neden, Şiddet Sonuçtur
Arif Akalın sıkı bir araştırma ile şiddet ve metalaştırma / özelleştirme ilişkisini çok net ortaya koymuş. Tekrarlamayıp link vermekle yetineceğim.
Bayazıt İlhan
Sağlıkta şiddet çok boyutlu, o halde ciddi ve samimi bir çalışma başlatılmalı
Hemşire Ömür Erez'in katledilmesi, yine bir sağlıkçının katledilmesi, büyük acı... Ben de Metehan arkadaşımız gibi düşünüyorum. Sağlıkta şiddet çok boyutlu bir mevzu, sadece sağlıkta dönüşüm ile açıklanamayacak kadar değişik kanallardan beslenen büyük bir sıkıntı.
Metehan Akbulut
Sağlıkta Dönüşüm sebep, Sağlıkta Şiddet sonuç DEĞİLDİR
Sağlıkta şiddet ile mücadele etmek için sağlıkta dönüşümle mücadele etmek gerekir. Ancak sağlıkta şiddetin tek nedeni sağlıkta dönüşüm değildir. Sağlıkta Dönüşüm geriye döndürülse şiddet belki azalabilir ancak büyük oranda devam edecektir.
Mehmet Antmen
HEMŞİRE ÖMÜR EREZ'İN ARDINDAN
Adaletsizliğin giderek kural haline geldiği ülkemizde; gerek kadına gerekse de sağlık emekçilerine yönelik artan şiddet sonucu bir canımızı daha yitirdik. İstanbul Kartal'da Aile Sağlığı Merkezinde görevi başında silahlı saldırı sonucu öldürülen Hemşire Ömür Erez'in ailesi ve çalışma arkadaşlarına baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz.
Fikret Baransel
Şiddet ve kaynakları konusuna nedensel bir yaklaşım
Az okuyup çok izleyen, çok bakan ama az gören toplumlarda nedenlere yönelik soruşturmalar maalesef çok kısıtlı olur. Tolumun geneli sorunun kaynağını sorgulamaz, dolayısıyla ülkemizde olduğu gibi kısıtlı ve günü kurtarmaya yönelik hamleler çözüm olarak görülebilir.
Candan Coşkun
Mesleki Etik Değer Olarak Elbette Aydınlanmış Onam
Naki hocam, yazıma katkınıza teşekkür ederim. Elbette Aydınlaşmış Onam: ancak hastamızla aramıza giren bürokratik bir işlem olarak değil, mesleki etik gereği onam. Ki hukukçular, hem aydınlanmış deyimize hem de onam kelimesine bile karşıdır. Yasa da “rıza” diyor. Başlıkta rıza yazacak diye dayatmaya kalkmaktadırlar.
Betül Yazıcı
Candan Coşkun 'un yazısı Sağlıkta şiddetin kaynağı özelleştirme
Çok anlaşılır olmuş, hiç bilmediğim konular, çok bilgilendim, eline sağlık, teşekkür ediyorum.
Candan Coşkun
Siyasi sorunlar nasıl çözülür
Sağlık yaşadığımız sorunun piyasacı siyasi tercihlerin sonucu olduğunda anlaşıyoruz. “Çözüm için siyaset nasıl yapılır” sorusunu gündeme geliyor o zaman da; ben yerleşik düzenden siyasi kavramlar talepte bulunmanın beyhude çaba olduğunu düşünenlerdenim.
Mehmet Antmen
Sağlıkta Şiddete Karşı Öneriler
Sağlıkta Dönüşüm Programı bir an önce sonlanmalıdır. Sağlık, kamusal bir hizmet olarak verilmeli, Herkese eşit, ücretsiz, nitelikli olmalıdır.
Mehmet Antmen
Sağlıkta Şiddet
Sağlıkta şiddetin önlenebilmesi hukuktan ziyade politik bir meseledir. Yazıda bahsettiğiniz gibi sağlığın özelleştirilmesi bir nedendir.
Emine Algan
Madem tutuklama nedeni...
... gereğini yapmayanlarla ilgili bir yaptırım var mı?
Emine Algan
Bir kez daha!
Sağlıkta şiddetle nasıl mücadele edileceğini konuşmamız lazım. Mümkünse somut önerilerle. Basın açıklamaları yapmak, iktidarı daha etkin önlemler almaya davet etmek yetmiyor.
Özgür Erbaş
Sağlık çalışanlarına yönelen suçlar aslında tutuklama nedeni
Sağlık çalışanlarına yönelen yaralama suçu aslında tutuklama nedeni varsayılan suçlar arasına eklendi. Ama bu düzenlemeleri Türk Ceza Kanununda ve Ceza Muhakemesi Kanununda yapmadıkları, savcı ve hakimlere özel bildirim de yapılmadığı için (ne yazık ki onların da bilmek istememeleri nedeniyle) tutuklama yapılmıyor.
Emine Algan
Hekime kafa atıp yaralayan kişi acaba kaç gün tutuklu kalır?
Alkollü araç kullandığı şüphesiyle polisin muayeneye götürdüğü bir kişi, acil serviste hekime kafa atıp yaralıyor. Hekimin kaşına dört dikiş atılıyor.