Osman Öztürk
On numara sağlık reformu
“Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2022 Haber Bülteni” geçtiğimiz hafta yayımlandı. Bültende öncelikle dikkatimi çeken “Toplam ve Kişi Başı Hekime Müracaat Sayısı”nı gösteren tablo oldu.
Osman Öztürk
Sağlık ´Reformu´: Kazananlar, kaybedenler
AKP’nin yirmi yılı dolduran “Sağlık Reformu”nun hastalar-sağlık çalışanları-özel sağlık sermayesi üçgeni bağlamında tek kazananı pastanın kremasını sıyıran özel hastane patronları olurken…
Yücel Demirer
Amaç Yenilemek Değil, Hegemonya Kurmak
Çok değil daha geçen hafta yeni kurulmuş bir şehir hastanesinde muayene olan bir yakınımdan, bildiğim hasta-sağlıkçı-hastane sözlüğünde, benim kuşağımın hastane kültüründe yer almayan yol ve yordamlar dinledim.
Kansu Yıldırım
ʺMedipol Yönetmeliğiʺ ve Sağlık Turizmi İlişkisi
Sağlıkta Dönüşüm Projesiyle sağlığın metalaşması bildiğimiz ve her gün deneyimlediğimiz bir gerçek. Bu süreç sağlık alanındaki emek sömürüsünü yoğunlaştırdığı kadar yeni rant alanları yaratıyor.
Candan Coşkun
5 Günde 5 Milyon Hasta Yarattık!
Çözüm hekimlerin ve halkın hekimlerle birlik olmasında. 45 bin uzman, 25 bin aile hekimi: Toplam 70 bin hekim, üzerinden 5 günde 5 milyon hasta geçirildi.
Candan Coşkun
5 Günde 5 Milyon Hasta Yarattık Her Yaştan!
Turizm bakanlığı da yapan tur operatörünün, turist sayılara ciroları da ekleyerek övünmesine alışkınız. Ancak bu kez tüketim sayılarıyla övünen turizm değil sağlık bakanı. Oysa sağlık korunur, geliştirilir, Tüketilmez!
Kansu Yıldırım
Dünya Bankası´nın Sağlık Bakanlığı´na Verdiği ´Salgın Kredileri´
Bildiğiniz üzere AKP ve Sağlık Bakanlığı Covid-19 salgını ile mücadeleyi operasyonel bir şekilde “yönetmedi”. Kesinlikle “yönetemedi” değil çünkü salgın politikaları aracılığıyla toplumsal yaşamı, çalışma disiplinini, meta/hizmet üretimini ve tedarik zincirlerini yeniden düzenlemeye çalıştı.
Neslihan Sevim
AİLE DİŞHEKİMLİĞİNDE DÜNYADA İLK OLMANIN BEDELİ AĞIR OLMASIN !
Sağlıkta Dönüşüm Programının ağız diş sağlığı alanında etkisini göstermeye başlamasıyla beraber gerek toplumun ağız sağlığı göstergelerinde gerekse dişhekimliği mesleğinin saygınlığında olumlu bir gelişme olamadığı ortadadır.
Bilge Ceydilek
HEKİMLERİN SERBEST ÇALIŞMA HAKKINA DARBE İNDİREN 6 EKİM YÖNETMELİĞİ
Türkiye´de çalışan hekimler olarak sağlıkta dönüşüm programı kapsamında 2002 yılından itibaren yaşadığımız hak kayıplarına bir yenisi daha eklenmek üzere.
Nazan B. Aksaray
Şehir Hastaneleri: Ne Yapmalı?
17 Kasım 2022’de yapılan “Şehir Hastaneleri: Ne Yapmalı” forumu çok yararlı oldu benim için. Öncelikle toplantı için Dr. Eriş Bilaloğlu’na, Av. Özgür Erbaş’a, Prof. Dr. Uğur Emek’e ve tüm katılımcılara teşekkür etmek isterim.
Osman Öztürk
Yirmi yılın bilançosu: Kamu sağlık sistemi çöktü
Bundan yirmi yıl önce, 3 Kasım 2002’de iktidara gelen AKP’nin sosyal politika alanında öne çıkan alanlardan biri sağlık oldu. Bugün itibarıyla yirmi yıl öncekinden çok farklı bir sağlık sistemiyle karşı karşıyayız.
Candan Coşkun
“Hekimliğin Anlamını Değiştiren” Yönetmelik: “Suça” TEŞVİK
Yılın hikayesine dönüşen, Meclis’ten geçen geri çekilen, dile düşürülen hekim maaşları için 16 Haziran 2022 tarihinde 14 maddelik bir kanun çıktı. Kimsenin anlamadığı şifre gibi kanun gibi Sağlık Bakanı da yönetmeliği işaret ediyor: Bir gün bir yönetmelik okudum hayatım değişti diyeceksiniz! “Hekimliğin anlamını değiştirecek yönetmelik” cümlesini kuruyordu.
Cem Kılınç
Eczacılar Kimlerle ʺEmpatiʺ Kurmalı: İlaç Tekelleriyle mi, Yoğun Bakımdaki Çukurovalı Çocukla Mı?
Ülkemizde uzunca bir süredir ʺilaç yokluğuʺ konuşuluyor, birçok mecrada değişik veçhelerden ele alındı. Şu günlerde bu konuyu dile getirirken halk sağlığının çıkarıyla kaderini ortaklaştırması gereken eczacılar, meseleyi kamuoyuna aktarırken kavram setini doğru yerden kurmakla da mükellef.
Gamze Burcu Gül
SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM, SAĞLIKTA ŞİDDET İÇİN DE MİLAT SAYILIR
Ülkemiz bir şiddet sarmalında. Trafikte şiddet, kadına, çocuğa, hayvana şiddet… Sorunu çözmek için en ağır cezaların uygulanması önemli ama öncelikle bu şiddet dilinin bırakılması gerekiyor.
Bayazıt İlhan
Doktor olmanın anlamını değiştirecek yönetmelik yapılmış
Böyle duyurdu Sağlık Bakanı: İleride şöyle diyeceksiniz: “Bir gün bir yönetmelik okuduk. Türkiye’de doktor olmanın anlamı değişti.”
Gamze Burcu Gül
Sonunda Lancet´e makale oldu halimiz
Çalışma koşullarıyla ilgili endişeler nedeniyle son on yılda ʺhekim göçüʺ diye bir olgu ile karşı karşıya olduğumuzu Dünya duydu...
Bayazıt İlhan
Malpraktis’te Güncel Düzenlemeler; Değişimin Nedeni ve Yönü-2
Forum Sağlık 2023’ün 21 Temmuz 2022’de gerçekleştirdiği Twitter Sohbet Odası etkinliğinde öne çıkanları aktardığım yazının devamıdır.
Bayazıt İlhan
Malpraktis’te Güncel Düzenlemeler; Değişimin Nedeni ve Yönü-1
Forum Sağlık 2023’ün 21 Temmuz 2022’de gerçekleştirdiği Twitter Sohbet Odası etkinliğinde öne çıkanları aktarmak istiyorum. Etkinlikte moderatörlüğü Dr. Naki Bulut, konuşmacılığı ise Av. Ziynet Özçelik yaptı. Katılımcılar da soru ve yorumlarıyla katkı verdiler. Tamamının kaydını Forum’un Twitter hesabında dinleyebilirsiniz
Sebiha Kablay
Sağlığın Kendisi Metalaşırken Ölümler de Olağanlaşıyor
Sağlıkta Dönüşüm Programı sağlık hizmetlerindeki metalaşmayı hızlandırmış, sağlık alanını koruyucu hekimlikten, tedavi edici hekimliğe, ilaçtan, sağlık mesleklerinin çalışma koşullarına kadar pek çok konuda rekabete konu etmiştir.
Candan Coşkun
Sağlıkta Şiddetin Nedeni Kışkırtılmış Taleptir
Bu abartılmış sağlık tüketim talebin kaynağı sistemli olarak talebi kışkırtılan hastalık reklamlarıdır. Kartal göz, alkali pH, ille de barsak canlıları ve bir de arının poleni, hiç geçmeyen ödem, hiç onsuz olur mu D vit, selenyum, potasyum ve daha neler neler... Tüm bunları akşama kadar her kanalda pazarlayan diplomalı, diplomasız şarlatanlar!
İnci Özgür İlhan
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin Sağlıkta Şiddetle ilgili Açıklaması
Ankara Tıp öğretim üyelerinden oluşan büyük bir grup son günlerde tartışılan sağlıkçılara yönelik şiddet ile ilgili bir açıklama yaptı.
Sebiha Kablay
Bir Hizmet Alma Aracı Olarak Şiddet
6 Temmuz 2022´de bir hekim ve avukat yaptıkları iş nedeniyle saldırıya uğrayarak öldürüldü. Şiddet her geçen gün bir iletişim türü olarak hayatımızda daha fazla yer ediyor. Bir konuda haksızlığa uğradığını düşünen kişilerin bir bölümü yumruğa veya silaha sarılmayı bir hak olarak görüyor.
Moderatör
Artık sözün bittiği yerdeyiz
“Şiddet yasası çözüm olamaz ama caydırıcıdır. Toplumsal iklim değişene, insanlarımız birbirine daha saygılı olmayı öğrenene kadar yapılması gerekli bir düzenlemedir”
Candan Coşkun
Kamu Hastanelerinde Hekime Negatif Performans Dönemi Başlıyor!
Hangi memur bordrosundaki maaşının yarısını ek ödeme alabilmek için devlete borçlanıyor? Diye sorayım; cevap hekimler. Devlet 100 bin doktorun emeğine gözünü dikmiş durumda, yoksullaştılacak kamudan ayrılmaya zorluyor. Bize mecburi hizmet borçlusu, asistan yeter deniyor. Bedava sağlık bu kadar olur herhalde iktidara göre!
Ergün Demir
Ek Bütçe Hastaların Sırtına Ek Yük Getiriyor!
Ek bütçe, ekonomik kriz nedeniyle geliri azalan, geçim sıkıntısı çeken, yapılan zamlar karşısında çaresizlik içinde olan vatandaşın sırtındaki yükü hafifletmesi beklenirken, aksine vatandaşın sırtına ek yük getirmektedir.
Ergün Demir
Sağlıkta Algı Yönetimi!
Hastalar birçok branşta ve yan dallarda Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alamadıkları için kamu sağlık hizmetine ulaşamamakta, parası olanlar veya borç para bulabilenler ise özel sağlık kuruluşlarına yönelmek zorunda kalmaktadırlar.
Ergün Demir
Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) Yapılan Son Düzenleme Ne Getiriyor?
1 Haziran 2022 tarihinde Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre SGK, EK-2B hizmet başı işlem puan listesinden 3.Basamak Sağlık Kuruluşlarında yapılan kardiyoloji ve kardiyovasküler cerrahi işlemlerde 48 kodda yapılan %15 fazla ödeme kaldırılmış,
Ergün Demir
SSK İle Sözleşmeli Özel Sağlık Kurumlarında Kısmi Branş/Sağlık Hizmeti Sözleşmesinin Kaldırılması:
Vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminde yaşanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi mi? Yoksa özel sağlık sektörünün iç hesaplaşması, rekabeti mi?
Candan Coşkun
Özel Hastanede Can Pazarı-paran kadar sağlık-
Kamu ödemesi üstüne iki kat cepten ödeme alan özel hastaneler bununla yetinmiyor. Beş hatta on kat fazla ücret talebi sıradanlanmış durumda. Hani o kadar ki; özel hastanenin görünümünün lüks olmasına göre artarak yüzbinlerce lira alınıyor hastalardan...
Ergün Demir
Yoksulluk Oranı Gerçekten Düşüyor Mu?
Tüm ülkede işsizlik ve yoksulluk, bölgeler ve iller arasında ise sosyal ve ekonomik eşitsizlik giderek artmaya devam ederken, TÜİK’in yayımladığı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırmasına göre gelire dayalı göreli yoksulluk oranı en düşük olan bölge/illerin sayısı artmaktadır.
Merve Kayaduvar
Yeni Açıklanan Düzenlemeler Sorunlara Çare Olur mu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yaptığı konuşmada açıklanan sağlık alanında gerçekleştirilecek yeni düzenlemeler;
Fikret Baransel
Sağlıkta "Eurosal" Sorunlar
Son günlerde basında da geniş yer bulan ilaçta sabit kur uygulamasını kısaca değerlendirelim, sorunun neden büyüdüğünü görmeye çalışalım.
Merve Kayaduvar
Aslında yeni düzenlemeye giden yoldaki taşlar döşeniyormuş
Bugün çıkan bir haberde Bekir Bozdağ'ın açıklamalarına göre "sağlıktaki malpraktis davalarının faturasının hekime çıkarılması üzerine cerrahi bölümlerin tercihlerinin azalması ve hekimlere uygulanan şiddet üzerine" Adalet Bakanlığı'nın yeni düzenlemeler yapacağı yer aldı.
Merve Kayaduvar
Şehir hastaneleri projesindeki geri dönüş gibi sağlıkta dönüşüm programında da bir geri dönüş mü?
Kamu özel ortaklığı modeliyle yapılması planlanan fakat KÖO modelinin yarattığı yüksek maliyetlerin azaltılması amacıyla 2019’un son aylarında KÖO programından çıkartılarak genel bütçeden yapılacağı duyurulan 10 şehir hastanesi...
Selçuk Atalay
Cevdet Erdöl ve "sağlıkta dönüşümün" getirdikleri
Cevdet Erdöl'ün bugün Akşam gazetesinde çıkan yazısını okumanızı öneririm. Yazı enteresan olmuş gerçekten. Cevdet Erdöl sağlıkta dönüşümün kilit adamlarından. Öte yandan kendisini diğer AKP sağlık bürokrasisinden ayıran özellikleri de vardır.
Candan Coşkun
Tıp Tüccarlarına Değil Kamusal Sağlığa Bütçe
Hastanelere 2003 de 8,6 milyar TL öderken 2020 de 123,3 milyar TL ödedik. Sağlıkta dönüşüm budur işte! Bunun sadece 59 milyarı devlet hastanelerine, Kalan 74,3 milyarı ise özel hastanelere ödendi. Bunun 58,6 milyarını GSS vergisi ile, 15,7 milyar TL cepten ödedik.
Candan Coşkun
HAYDİ GREVE! 8 ŞUBAT HEKİMLİK İÇİN TARİHİ BİR SORUMLULUKTUR
Sağlıkta dönüşümün yeni bir evresinin eşiğindeyiz... Performans ve aile hekimliği işletmesi genel gider zokalarında olduğu gibi bu kez bölünme SUT artırılması gibi küçük ve geçici pragmatik teşviklerin peşine düşmemeliyiz.
Candan Coşkun
Piyasalaştırma Neden, Şiddet Sonuçtur
Arif Akalın sıkı bir araştırma ile şiddet ve metalaştırma / özelleştirme ilişkisini çok net ortaya koymuş. Tekrarlamayıp link vermekle yetineceğim.
Bayazıt İlhan
Sağlıkta şiddet çok boyutlu, o halde ciddi ve samimi bir çalışma başlatılmalı
Hemşire Ömür Erez'in katledilmesi, yine bir sağlıkçının katledilmesi, büyük acı... Ben de Metehan arkadaşımız gibi düşünüyorum. Sağlıkta şiddet çok boyutlu bir mevzu, sadece sağlıkta dönüşüm ile açıklanamayacak kadar değişik kanallardan beslenen büyük bir sıkıntı.
Metehan Akbulut
Sağlıkta Dönüşüm sebep, Sağlıkta Şiddet sonuç DEĞİLDİR
Sağlıkta şiddet ile mücadele etmek için sağlıkta dönüşümle mücadele etmek gerekir. Ancak sağlıkta şiddetin tek nedeni sağlıkta dönüşüm değildir. Sağlıkta Dönüşüm geriye döndürülse şiddet belki azalabilir ancak büyük oranda devam edecektir.
Murat Erkan
Enes Kara'nın ardından...
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi, gencecik bir insan Enes Kara yaşadığı çıkmazı ifade ettiği paylaşımının ardından hayatına son verdi.
Sebiha Kablay
Radyoloji teknikerleri
Sanırım buraya radyoloji teknikerlerini de eklemek gerek. Zararlı ışınlarla çalışmak zorunda kalan ancak çalışma süreleri son yıllarda arttırılan, yeniden arttırılması düşünülen bu grubu unutmamak gerek.
Candan Coşkun
Mesleki Etik Değer Olarak Elbette Aydınlanmış Onam
Naki hocam, yazıma katkınıza teşekkür ederim. Elbette Aydınlaşmış Onam: ancak hastamızla aramıza giren bürokratik bir işlem olarak değil, mesleki etik gereği onam. Ki hukukçular, hem aydınlanmış deyimize hem de onam kelimesine bile karşıdır. Yasa da “rıza” diyor. Başlıkta rıza yazacak diye dayatmaya kalkmaktadırlar.
Candan Coşkun
ŞİRKET (ŞEHİR) HASTANELERİ KARA DELİKTİR!
Tedavi hizmetleri için kamu sağlık bütçesi global bütçe adı verilen ve ödemeye kesin üst sınır getiren bir yönetenle yapılmaktadır. Bizim ödediğimiz GSS vergisinden SGK tarafından sağlık bakanlığına ödenecek bütçe 2021 yılı için sağlık, hazine ve sosyal güvensizlik bakanlığı arasında imzalanan protokola göre 62 milyar 935 milyon TL’dir.
Neslihan Sevim
Sağlık Reformları ile Dönüşüm ve Kadın Dişhekimi Olmak
Sağlıkta Dönüşüm Programı ile beraber Türkiye’de dişhekimliği, hem çalışma alanları açısından hem de mesleki kimliği açısından yıpranmıştır.