Bayazıt İlhan
Sağlık Bakanlığı Stratejisi üzerine
Sağlık Bakanlığı 2024-2028 Stratejik Planı Bakan değişmeden kısa süre önce yayımlandı. Forum Sağlık 2023 yeni Stratejik Plan´ı detaylı gündem yapacak. Öncesinde bu stratejik plan ne vadediyor,...
Deniz Akgün
TTB seçimleri için not: Kitlelere mesafesiz olmak, iktidara mesafeli olmaktan daha önemli
Önümüzdeki hafta sonu yapılacak TTB seçimli Genel Kurul öncesinde TTB’de değişim isteyen gruplarla TTB’de değişimin gerekli olduğu görüşüne katılmayan var olan grup arasında tartışmalar çeşitli...
Cavit Işık Yavuz
İngiltere´de gündemdeki bir tartışma: Hekim yardımcıları
Son bir yıldır hekimlerin enflasyon karşısında eriyen ücretlerinin artışı için sürekli grev yaptığı İngiltere´de bir hekim yardımcısı tartışması yapılıyor. Hekim grevlerinin 2023 yılında yoğun olarak...
Bayazıt İlhan
Sözleşmeli hekim sayısının artışı ne anlama geliyor?
Sağlıkta bir torba yasa daha iktidar partisi milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığı´na sunuldu. Pek çok düzenleme içeriyor. Forum Sağlık 2023´de tartışılmasında yarar var. Bir yerinden başlamak için, sözleşmeli...
Bayazıt İlhan
Dr. Metehan Akbulut´a
Dr Metehan Akbulut´u, Forum Sağlık 2023´ün çok değerli hekimini, emektarını geçtiğimiz hafta kaybettik. İyi hekimlik, emek, demokrasi, barış, özgürlük mücadelesinin her alanında bir insan nasıl yer...
Bayazıt İlhan
Yeni yılın başında sağlığımız
Öncelikle vurgulamak gerekir ki, sağlık fiziksel, ruhsal ve sosyal tam bir iyilik hali olduğuna göre değerlendirmesi de bütünlüklü olmalı. Düzenli ve yeterli gelirimizin olmasından tutun,...
Bayazıt İlhan
Tıbbi uygulama hatalarını azaltmak için ne gerekiyor?
İyi sağlık hizmeti için olmazsa olmaz koşul olası hataları en aza indirecek biçimde organize etmektir. Hekimler ve sağlık çalışanlarının nitelikli eğitiminden tutun çalışma koşullarına, sağlık kurumlarının altyapısı ve donanımına, hastalara yeterli zaman ayrılabilmesine kadar her şey bununla ilişkilidir.
Eriş Bilaloğlu
Hekimler örgütlenmeye mesafeli mi?
Perşembe günü (2 Haziran) yapılan Forum içi toplantıda gündemlerden birisi hekim/sağlıkçı eylemlerinin bundan sonrasına, neler yapılabileceğine yönelikti. Burada yapılacak yorumlardan önce bir saptamaya dikkat çekmiştim, paylaşmak istedim.
Sebiha Kablay
Sağlık Sisteminin Jokerleri: Hemşireler
Hep söylenildiği üzere sağlık bir ekip işidir ve bu ekibin her üyesinin sistemde çok önemli rolleri ve etkileri vardır. Bakım hizmetleri açısından hemşire ise bu hizmetin vazgeçilmez unsurlarından birisidir.
Osman Elbek
Orta Sınıf ve Hekimler
Tanıl Bora'nın başka bir bağlamda yazdığı bir yazıda yer olan şu satırları, hekimler ve hekim sendikaları bağlamında düşünmemiz olanı biteni anlamak açısından katkı sunabilir:
Hayriye Pelenk
Acil Servisler
Hastanelerde olduğu gibi acil servislerinde fiziksel yapıları oluşturulurken hasta ve çalışan için en uygun ortamlar mı sağlanıyor? Ne yazık ki cevabım hayır. Mevcut yöneticilerin uygun buldukları planlamalar hayata geçiriliyor Buda bu ortamlarda ki çalışma şartlarını oldukça güçleştirebiliyor.
Bayazıt İlhan
"Varsın gidiyorlarsa gitsinler" sözünün arka planında bu mu var?
"Açık konuşuyorum; varsın gidiyorlarsa gitsinler, bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı istihdam ederiz. Gerekirse yurtdışından ülkemize dönmek isteyenleri davet eder, istihdam ederiz. Buralar boş kalmaz. Asistan doktorlarımızla devam ederiz. Buralar boş kalmayacak."
Mustafa Güler
Sağlık Bakanlığı 17.266 asistan kadrosu aldı
Sağlık Bakanlığı elindeki çoğu hemşire, ebe, sağlık memuru kadrosu olmak üzere, boş kadroları büyük ölçüde asistan kadrosu olarak değiştirdi.
Eriş Bilaloğlu
performansa bağlı ödeme: hekimler istekli (mi?)
Avrupa Sağlık Reformu Mevcut Stratejilerin Analizi (1997) kitabında Hizmet Sunucular için Performansa Bağlı Ödeme Sistemleri başlığından alıntılayarak çok yaygın paylaşılmıştı:
Sebiha Kablay
Bir Rıza ve Ekonomik Şiddet Aracı Olarak Performansa Dayalı Ödeme
Neoliberal politikaların sağlık alanına yansıması; hastanelerin özerkleştirilmesi, kimi hizmetlerin (temizlik, güvenlik, yemek vb.) taşerona devredilmesi, döner sermayeden ücreti ödenen ya da 4B kadrosunda kamu görevlisi istihdamı ile başlamış...
Selçuk Atalay
sevk kağıdı
İlgili Kuruma, "Giderlerse gitsinler" açıklamasının sahibi olan kişiyi, ülkede mevcut koşullar uygun olmadığından, ileri tetkik ve tedavi için yurtdışında bir merkeze sevk ediyorum.
Bayazıt İlhan
Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları hekimlere yeni zorluklar getirebilir, dikkatli olunmalı
Hekimler sağlıkta şiddetten çalışma koşullarının ağırlığına, özlük haklarındaki gerilemeye, eğitimlerinin yetersizliğinden nitelikli sağlık hizmeti verememeye kadar pek çok soruna dikkat çekmeye çalışıyorlar. Böylesi bir ortamda "Tıp Bayramı"na giderken Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları zaten sıkıntılı olan hekimlik ve tıp ortamını daha da zora sokan özellikler taşıyor.
Eriş Bilaloğlu
Cumhurbaşkanı'nın sağlık politikası
Birkaç saat önce haber "düştü": Cumhurbaşkanı "doktorlar az para aldıkları için ayrılıyorlarmış, gidiyorlarsa gitsinler, buralar boş kalmaz" demiş, kendi ifadesiyle açık konuşmuş.
Sebiha Kablay
Çalışma Hayatı ve Kadın
Kadınların çalışma hayatına ilişkin sorunlarını üç başlıkta toplayabiliriz. 1. Bunlardan ilki kadınların çalışma hayatına katılımını zorlaştıran süreçlerdir. Kadınların eğitimden eşit şekilde yararlanamaması, ataerkil örüntüler veya dini inanışlar, toplumsal cinsiyet rolleri nedeniyle ev içi sorumlulukların yüklenmesi, erken evlilik çalışma hayatına katılmayı engellemekte ya da zorlaştırmaktadır.
Moderatör
Freelance Çalışma Tartışmaları ve Özel Sektörde Şirket Sözleşmesi ile Çalıştırılan Hekimler
K. Gökten pandemide değişen tüketim alışkanlıklarının e-ticareti canlandırırken yeni bir çalışma modelini- GİG modeli- de yaygınlaştırdığını, bağımsız kuryelerin önemli bir sömürüye maruz kaldığını ve Trendyol ile bir eylemlilik sürecinin başladığını belirtti.
Sebiha Kablay
Sendika-Siyaset İlişkisi
Siyaset kimilerine göre çeşitli farklılıklardan doğan çatışmaya dayanıp, konusunu değerlerin paylaşılması oluşturur. Bu çatışmada hedef iktidarın ele geçirilmesidir. Ancak siyaseti sadece çatışma ve iktidar kavgası anlamında düşünmek yanıltıcıdır.
Bayazıt İlhan
Yıllardır sağlığı yönetenler de gelinen noktayı eleştiriyor, ama sorumluluğunu almıyorlar.
Prof. Dr. Erdöl 20 yıldır sağlık politikalarının mutfağından uygulamasına kadar her aşamasında etkili oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin bu alanda önde gelen isimlerindendir. Yirmi yılın sonunda geleceğimiz için acil müdahalelere ihtiyaç olduğunu, sağlığın sedyeye düştüğünü yazıyorsa önemlidir.
Bayazıt İlhan
Savaş, Göç ve Sağlık
Savaş ve yarattığı yıkımla insanlık yeniden karşı karşıya. Göz göre göre geldi. Ukrayna büyük güçlerin hegemonya mücadelesinin çatışma alanı oldu. Şehirler bombalanıyor. İnsanlar kaçışıyor, ülkenin çatışmadan uzak yerlerine ya da başka ülkelere göç ederek canını kurtarmaya çalışıyor.
Sebiha Kablay
İşkolu Sendikacılığı-Meslek Sendikacılığı Tartışmaları
Meslek sendikacılığı, işkolu sendikacılığı, işyeri sendikacılığı vb. çeşitli sendikal örgütlenme modelleri dönem dönem farklı gerekçelerle tercih edilebiliyor. Ülkelerin örgütlenme çeşitliliğini önleyecek şekilde düzenlemeler yapması ise özellikle uluslararası kuruluşlar (ILO başta olmak üzere) tarafından eleştiriliyor.
Osman Elbek
Hekimler Kimlerdir?
Hekimlerin hangi sınıfa mensup olduğuna ve sergiledikleri tutuma dair ufuk açıcı bir yazı paylaşmak istiyorum. Hekimlerin özel olarak mesleki alanlarını gözeterek sendikalaşmaya çalıştıkları şu günlerde klasik Marksist analiz ve kavramsallaştırmanın ötesine geçmek ve Türkiye'yi anlamak bakımından değerli bir yazı olduğunu düşünüyorum.
Sebiha Kablay
Muvazaalı İş İlişkisi Örnekleri
Önceki PAY’da özel hastanelerde muvazaalı şekilde alt işveren olmaya itilen hekimlerin durumundan söz ettik. İşverenler özellikle ücretleri düşürmek, çalışma koşullarını geriye götürmek, işverene yüklenen sosyal güvenlik, vergi gibi yükümlülüklerden kaçınmak...
Cem Kılınç
PROLETERLEŞEN ECZACILARI KİM ÖRGÜTLEYECEK?
Hükümetin son senelerde "plansızca" çok sayıda fakülte açması ve 2012 yılında yürürlüğe giren yönetmeliğin etkisiyle birlikte eczacılık mesleğinde kartlar yeniden karılırken, sınıfsal ayrım da kendini gözle görülür şekilde var etmeye başladı.
Haluk Çalışır
Sağlık çalışanlarının COVID'e yakalanması kaçınılmaz mıdır?
Salgının başından beri 548 arkadaşımızı kaybettik. Çok sayıda arkadaşımız hastalandı ve halen de hastalanmaya devam ediyor. Bu durum yaptığımız işin "fıtratında" mı var?
Eriş Bilaloğlu
SUT ne'ye çare?
Uzun bir süredir söyleniyor(du), hatta üzerinde yaygın bir hemfikirlik de var gibi: SUT fiyatları gerçeklerin çok gerisinde, güncellenmiyor... mutlaka değiştirilmeli, düzeltilmeli, arttırılmalı!
Bayazıt İlhan
8 Şubat’ta G(ö)REV Zamanı!
Aralık ayında TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen, hekimlerin bir kısmının özlük haklarında iyileşme yapması beklenen düzenlemenin geri çekilmesi bardağı taşıran damla olmuşa benziyor. "Tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde genişleterek daha iyisini getireceğiz" denildi, ancak ses çıkmıyor, milletvekillerinden gelecek yıla ertelendiği yollu bilgiler geliyor.
Candan Coşkun
HAYDİ GREVE! 8 ŞUBAT HEKİMLİK İÇİN TARİHİ BİR SORUMLULUKTUR
Sağlıkta dönüşümün yeni bir evresinin eşiğindeyiz... Performans ve aile hekimliği işletmesi genel gider zokalarında olduğu gibi bu kez bölünme SUT artırılması gibi küçük ve geçici pragmatik teşviklerin peşine düşmemeliyiz.
Bayazıt İlhan
Sağlıkta şiddet çok boyutlu, o halde ciddi ve samimi bir çalışma başlatılmalı
Hemşire Ömür Erez'in katledilmesi, yine bir sağlıkçının katledilmesi, büyük acı... Ben de Metehan arkadaşımız gibi düşünüyorum. Sağlıkta şiddet çok boyutlu bir mevzu, sadece sağlıkta dönüşüm ile açıklanamayacak kadar değişik kanallardan beslenen büyük bir sıkıntı.
Dilek Aslan
Hekimler sağlıksız yaşıyorlar...
Sayın Merve Kayaduvar’a hekimlerin tükenme durumuna ilişkin bir kesiti yansıtan raporun paylaşımı için teşekkür ediyorum. Bahsi geçen araştırma ve raporu 2020 yılında kaybettiğimiz Dr. Ali Özyurt'un saygın anısına ithaf edildi. Ali'nin bu konuda emeği çok. Meslektaşımı bir kez daha saygı ve sevgiyle anıyorum.
Özgür Erbaş
Bir soru daha sorabilmeyi isteriz
Hasta veya hasta yakını olarak beni en çok zorlayan bir soru daha sorabilir olup olmadığım. Çoğunluğu tıbbi terimlerle dolu bir bilgi verildiğinde anlamıyorum doğal olarak.
Hayriye Pelenk
Sağlık Hizmeti Alanlar Ve Sağlık Hizmeti Sunanlar
Sağlık hizmeti almak ta sağlık hizmetini sunmakta çok zorlaştı son yıllarda. Hastaneler yapıları gereği (aslında bir bebeğin doğuşu gibi çok güzel şeylere de vesile olsa da) insanların çok hoşlanmadığı, bulunmaktan rahatsız olduğu ortamlar.
Merve Kayaduvar
Hekimlerde tükenmişlik sendromu
Türk Tabipleri Birliği (TTB) her zaman hekimlerin tükenme durumuna dikkat çeken ve 2020 yılında hayatını kaybeden Dr. Ali ÖZYURT’un anısına adanan HEKİMLER ARASINDA TÜKENMİŞLİK DURUMU VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER raporunda bir yandan hekimler arasındaki tükenmenin ulaştığı boyutu diğer yandan da bu tükenmeden çıkışın yollarını gösteriyor.
Sizce Sağlık Emekçileri İnsana Yakışır Çalışma Koşullarına Sahip mi?
Küreselleşmenin toplumsal eşitsizlikleri derinleştirmesi, işgücü piyasalarını kuralsızlaştırması ve güvencesiz istihdam biçimlerini artırmasının ardından 1999 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) çalışma koşullarına ilişkin asgari ölçütleri belirleyen yeni bir kavram önerdi:
Merve Kayaduvar
MHRS Tayloristik bir Denetim Aracıdır
Taylor'ın Bilimsel Yönetim İlkeri kapsamında işçilerin çalışma tempolarının hızı yönetim tarafından belirlenen makinalar sistemiyle artırılmasına benzer şekilde MHRS ile birim zaman içerisinde verilebilecek randevu sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından sürekli artırılarak muayene süreleri kısaltılmaktadır.
Sebiha Kablay
Radyoloji teknikerleri
Sanırım buraya radyoloji teknikerlerini de eklemek gerek. Zararlı ışınlarla çalışmak zorunda kalan ancak çalışma süreleri son yıllarda arttırılan, yeniden arttırılması düşünülen bu grubu unutmamak gerek.
Bayazıt İlhan
"Hem sağlık çalışanlarının üzerinde Demokles'in kılıcı gibi sallanan malpraktis tehdidini kaldıracak hem de hasta haklarını koruyacak nasıl bir sistem kurabiliriz?"
Çok güzel. Çağla Hocam sorularını sorarken bugün sağlık hizmetlerinde gerek çalışanlar gerekse hizmet alan yurttaşlarımız açısından yaşadığımız zorlukları ortaya seriyor.
"Sağlıkta Şiddetin Kaynağı Özelleştirme" yazısına cevaben
Ortada sağlık çalışanlarının hakları açısından bir sorun olduğu aşikar. Peki meseleye hastanın hakları açısından da yaklaşmamız gerekmiyor mu? Sağlık hizmeti alırken sağlığından olan, uzvunu kaybeden, geri dönüşsüz bir girişime maruz kalan bir hastayı nasıl koruyacağız?
"Türkiye’de Hekim/Sağlık Çalışanı Olmak" yazısıyla ilgili bir fikrim var.
Benim aklıma gelen temel sorun alanları da bunlar: Performansa dayalı ücretin rekabetçi, ekip hizmetine ve dayanışmaya karşıt bir işleyişi olduğunu düşünen ancak ücretinin bir bölümünü bu biçimde kazanmak zorunda kalanlar;
Naki Bulut
Türkiye’de Hekim/Sağlık Çalışanı Olmak
Uzun zorlu bir eğitim sonucunda hekimlik yapmaya hak kazandık. Farklı amaçlarla ideallerle seçtiğimiz bu mesleğin içine atıldıktan sonra dışımızdaki aktörlerin kararları sonucunda birtakım savrulmalarla yıllardır bu mesleği bir biçimde yürütüyoruz.
Cavit Işık Yavuz
Maske
Aralarinda İngiliz Tabipler Birliği'nin de bulunduğu bazı meslek örgütleri Birleşik Krallık'ta on saflarda çalışan saglk çalışanlarına FFP3 maskeleri verilmesi çağrısında bulundu. İngiliz Tabipler Birliği hastenelere konu ile ilgili bir mektup gonderdi.
Cavit Işık Yavuz
Omikron ve sağlık çalışanları
DSÖ sağlık çalışanları için maske kullanımı rehberini Omikron tehdidini göz önüne alarak güncelledi. Rehbere gire havalandırmanin iyi olmadığı kapalı alanlarda FFP2 FFP3 ve N95 maske kullanılması gerektiği belirtiliyor.