Deniz Akgün
Tabip odaları kamusal denetim görevini neden yerine getiremiyor?
Sağlık hizmetlerinin giderek ticari bir sektör haline gelmiş olduğu koşullarda, bu hizmetlerin mesleki ilkelere uygun şekilde yapılıp, yapılmadığı konusunun daha fazla önem kazanması beklenirdi. 
Bayazıt İlhan
Yeni yılın başında sağlığımız
Öncelikle vurgulamak gerekir ki, sağlık fiziksel, ruhsal ve sosyal tam bir iyilik hali olduğuna göre değerlendirmesi de bütünlüklü olmalı. Düzenli ve yeterli gelirimizin olmasından tutun,...
Bayazıt İlhan
Gazze´de katliam ve kahraman sağlık emekçileri
Gazze´de İsrail tarafından Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verileriyle de doğrulanan, uluslararası insani kanunlara aykırı biçimde hastanelere ve sağlık kurumlarına yönelik saldırılar yapılıyor.
Bayazıt İlhan
Hastanelere saldırmak ne demektir?
Günümüz dünya düzeninin ne kadar korkunç hale geldiğini, insanoğlunun binlerce yılda biriktirdiği ne kadar değer varsa “kudretli efendiler” tarafından nasıl bir anda yok sayıldığını görüyorsunuz, değil mi? Savaşın, silahın, bombanın ne olduğuna, acımasızlığına, çocuk, kadın, yaşlı demeden can alan iğrenç yüzüne nasıl tekrar tekrar şahit oluyoruz!
Osman Öztürk
Cumhuriyet ve sağlık
Bugün Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk günü. Cumhuriyetin yüz yıllık sağlık politikalarının geldiği yeri özetleyecek olursak…
Bayazıt İlhan
İzmir Şehir Hastanesi´nin açılışı, kaygılar, İzmirliler´in talebi
İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi´nin yapımı bir yılan hikayesi. 2015´de temeli atılan hastane 3 yılda bitecekti, 8 yıl oldu, açılışı defalarca ertelendi. Sahi, bu gecikmeden ötürü yüklenici firmalara bir müeyyide uygulanıyor mu?
Özgür Erbaş
Orta Vadeli Program´da sağlık ve sosyal güvenliğe dair ne var?
Orta Vadeli Program Resmi Gazetede yayımlandı. Bizim gibi iktisat okuryazarı olamamışlar için mealine ulaşması güç metinlerden biridir malum. Merak bu ya yine de metni okudum, ama çoğunu anlamadım.
Mustafa Güler
Sağlıkta Tanıtım ve Bilgilendirme Yönetmeliği yayınlandı
Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Yönetmeliği 29 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Cavit Işık Yavuz
Hekim grevleri
Türkiye´de deyim yerindeyse ʺkısa bir aradan sonraʺ hekimler ve sağlık çalışanlarının itirazlarını yükselttiği bir dönem yaşanıyor. Pandemi sonrasında artan sıkıntılar, yükselen şiddet, iş yükü ve çalışma koşullarına ilişkin talepler 2021 ve 2022 yıllarında alanda bir hareketliliği beraberinde getirmişti.
Bayazıt İlhan
Eski hastane ne demek? Hastaneler nasıl yenilenmeli, geliştirilmeli, güçlendirilmeli?
Bu konuyu olması gerektiği gibi, bilimsel, sağlık hizmetlerinin ihtiyacına göre, kente ve tarihe hürmet ederek ele alabiliyor muyuz? Pek çok soruya olduğu gibi buna da olumlu cevap veremiyoruz.
Deniz Akgün
Deprem bölgesindeki asbest riski kamu sağlık hizmetlerinin yeniden organize edilmesi gerekliliğine işaret ediyor
Kamu sağlık örgütünün Çevre Bakanlığı´nın laboratuvarları ve gerekirse kendi laboratuvarlarındaki teknik alt yapıyı güçlendirmek suretiyle bölgedeki asbest maruziyet riskinin en az düzeye indirilmesine yönelik çalışmaların organizasyonu işini üstlenmesi gerekiyor.
Bayazıt İlhan
Seçimlere giderken doğrusunu istemek
Türk Toraks Derneği geçtiğimiz hafta seçime girecek siyasal partilere uzmanlık alanlarına ve genel olarak sağlığa dair tespit ve önerilerini yazılı olarak gönderdi. Çok önemli noktalar var.
Ali Boray Başcı
Cevap Beklemeyen Sorular: Sistem işler hala gelsin, gerekli önlemler alınsın yeterli.-2
İlgili hekimleri, hastaneleri ve de tedarik zincirindeki paydaşları bilgilendiren ve haftada bir düzenli olarak TİTCK web sitesinde yayımlanan “Yurt Dışı İlaç Listesi” neden 27.01.2023 tarihinden itibaren yayımlanmıyor? (Erişim Tarihi: 02.04.2023: https://www.titck.gov.tr/dinamikmodul/44)
Bayazıt İlhan
Depremler ve dökülen yaldızlar
Türkiye depremlere “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” denilen, pek çok çevre tarafından “tek adam rejimi” ya da “seçimli otoriter sistem” olarak adlandırılan bir yönetim modeliyle girdi. İktidar 2017 referandumuna girerken bu modeli...
Dilek Aslan
4 Mart Dünya Obezite Günü...
Değerli okurlar/yazarlar, Sağlıklı beslenme temel bir insan hakkı (1).
Deniz Akgün
Depremden etkilenenlere sunulan sağlık hizmetleri: Riskler ve olanaklar...
Depremden etkilenen kişilere sunulan sağlık hizmetlerinin planlanmasında uzmanlık alanlarına dayalı geleneksel sağlık hizmetleri anlayışının dışına çıkılması önem taşıyor.
Özgür Erbaş
Yönetemiyor değiller böyle yönetmeyi seçiyorlar
Forum Sağlık 2023´ün deprem bölgesine gönüllü giden dostlarımızın tanıklıklarını anlattığı etkinliğinden şu cümle aklımda kaldı: ʺDevlet yok ama bürokrasisi sahadaʺ.
Güray Kılıç
ÖZEL HASTANELERDE DEPREMZEDELERDEN İLAVE ÜCRET ALINMAMALIDIR.
Enkaz altından çıkarılan Emine teyzenin ´Param yok özel hastaneye götürmeyin...´ haykırışının üzerinden bir hafta geçti özel hastanelerden hala bu sesi duyan yok.
Dilek Aslan
Kanser ve eşitsizlik....
Değerli okurlar ve yazarlar, 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle Lancet Dergisinde yayınlanan Editöryal makale içeriği ile bazı bilgileri paylaşmak isterim (1):
Dilek Aslan
4 Şubat; Dünya Kanser Günü...
Forum´un değerli okurları/yazarları, 4 Şubat; Dünya Kanser Günü. Uluslararası bir farkındalık günü elbette.
Kansu Yıldırım
ʺMedipol Yönetmeliğiʺ ve Sağlık Turizmi İlişkisi
Sağlıkta Dönüşüm Projesiyle sağlığın metalaşması bildiğimiz ve her gün deneyimlediğimiz bir gerçek. Bu süreç sağlık alanındaki emek sömürüsünü yoğunlaştırdığı kadar yeni rant alanları yaratıyor.
Candan Coşkun
5 Günde 5 Milyon Hasta Yarattık Her Yaştan!
Turizm bakanlığı da yapan tur operatörünün, turist sayılara ciroları da ekleyerek övünmesine alışkınız. Ancak bu kez tüketim sayılarıyla övünen turizm değil sağlık bakanı. Oysa sağlık korunur, geliştirilir, Tüketilmez!
Özlem Azap
COVID güncellemesi: Hatırlatma dozları, kraken, maske -2
Toplumda hiçbir önlemin alınmadığı göz önünde bulundurulduğunda aşı daha çok önem kazanıyor. Bu konuda da dünyadaki önerilerle ülkemizdeki durumun paralel olmadığını belirtelim çünkü ilk çıkan virüsün yanısıra omikronu da içeren “bivalan” (ikili) aşı Türkiye’de yok. Aslında önerilen hatırlatma dozlarının omikronu da içeren bivalan aşı ile yapılması.
Özlem Azap
COVID güncellemesi: Hatırlatma dozları, kraken, maske -1
COVID hastalığının gündemdeki yeri gerilere düşse de hastalık halen görülmeye ve risk grubundakileri olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Deniz Akgün
Verem hastası sayısında artışa hazır mıyız?
Pandemi nedeniyle sağlık hizmetlerine ulaşımın kesintiye uğraması ve ekonomik koşulların giderek kötüleşmesi ülkemizde verem hasta sayısının artmasına yol açabilir.
Neslihan Sevim
AİLE DİŞHEKİMLİĞİNDE DÜNYADA İLK OLMANIN BEDELİ AĞIR OLMASIN !
Sağlıkta Dönüşüm Programının ağız diş sağlığı alanında etkisini göstermeye başlamasıyla beraber gerek toplumun ağız sağlığı göstergelerinde gerekse dişhekimliği mesleğinin saygınlığında olumlu bir gelişme olamadığı ortadadır.
Cem Kılınç
Eczacı Mitinginden Gözlemler: Selamlaştılar... Selamlaştılar... Selamlaştılar... -1
Daha önce 16 Ekim´de yapılması planlanan ancak Bartın´da yaşanan işçi cinayetleri gerekçe gösterilerek ertelenen, sonrasında duyurulan tarih olan 27 Kasım´da, yani geçtiğimiz Pazar yapılan Eczacılık Mitingi´ndeydim ben de binlerce meslektaşım gibi.
Nazan B. Aksaray
Şehir Hastaneleri: Ne Yapmalı?
17 Kasım 2022’de yapılan “Şehir Hastaneleri: Ne Yapmalı” forumu çok yararlı oldu benim için. Öncelikle toplantı için Dr. Eriş Bilaloğlu’na, Av. Özgür Erbaş’a, Prof. Dr. Uğur Emek’e ve tüm katılımcılara teşekkür etmek isterim.
Gamze Burcu Gül
BİLİMSEL DİŞHEKİMLİĞİNİN 114. YILI
22 Kasım´ın ʺDişhekimliği Günüʺ kabul edilmesinin nedeni, Prof. Ziya Cemal Büyükaksoy tarafından Tıp Fakültesi Muallimler Meclisi´nin zabıt defterinde bulunan Dişçi Mektebi bütçesinin 22 Kasım 1908´de Maarif Nezareti´ne gönderilmesidir.
Gamze Burcu Gül
Yoksulluk Sağlıklı Beslenmeyi de İmkânsız Hale Getiriyor
Toplum sağlığı önünde çok önemli bir engel olan yoksulluk, sağlıklı beslenmeyi de imkânsız hale getiriyor. Çünkü yoksul insanlar tek tip, dengesiz ve enerji yoğunluğu yüksek gıdalarla beslenmek durumunda kalıyor.
Bayazıt İlhan
Hastane kapatmalarda önemli kazanımlarımız var
Ankara’da Etlik Şehir Hastanesi’nin açılması nedeniyle kapatılacak hastaneleri kurtarmak, kapatılmamasını sağlamak için uzun süredir yürütülen mücadele var.
Candan Coşkun
“Hekimliğin Anlamını Değiştiren” Yönetmelik: “Suça” TEŞVİK
Yılın hikayesine dönüşen, Meclis’ten geçen geri çekilen, dile düşürülen hekim maaşları için 16 Haziran 2022 tarihinde 14 maddelik bir kanun çıktı. Kimsenin anlamadığı şifre gibi kanun gibi Sağlık Bakanı da yönetmeliği işaret ediyor: Bir gün bir yönetmelik okudum hayatım değişti diyeceksiniz! “Hekimliğin anlamını değiştirecek yönetmelik” cümlesini kuruyordu.
Cem Kılınç
Eczacılar Kimlerle ʺEmpatiʺ Kurmalı: İlaç Tekelleriyle mi, Yoğun Bakımdaki Çukurovalı Çocukla Mı?
Ülkemizde uzunca bir süredir ʺilaç yokluğuʺ konuşuluyor, birçok mecrada değişik veçhelerden ele alındı. Şu günlerde bu konuyu dile getirirken halk sağlığının çıkarıyla kaderini ortaklaştırması gereken eczacılar, meseleyi kamuoyuna aktarırken kavram setini doğru yerden kurmakla da mükellef.
Eriş Bilaloğlu
Nadir hastalıklar üzerinden sağlık sistemi tartışması olur mu?
Acil sağlık hizmetlerinin -başvuru sayılarından hizmetin organizasyonuna- bir ülkenin sağlık hizmetlerinin durumuna dair fikir vermek için kuvvetli bir veri sunduğu söylenir.
Ebru Basa
Aile Hekimliği Ek Ödeme Yönetmeliği
Forum Sağlık 2023’ün 25.08. 2022 tarihinde gerçekleştirdiği Twitter Sohbet Odası etkinliğinde öne çıkanları aktarmak istiyorum. Etkinlikte moderatörlüğü Bayazıt İlhan, konuşmacılığı ise Onur Çeçen ve Ebru Basa yaptılar.
Bayazıt İlhan
Doktor olmanın anlamını değiştirecek yönetmelik yapılmış
Böyle duyurdu Sağlık Bakanı: İleride şöyle diyeceksiniz: “Bir gün bir yönetmelik okuduk. Türkiye’de doktor olmanın anlamı değişti.”
Gamze Burcu Gül
AİLE DİŞ HEKİMLİĞİNDEN MUCİZE Mİ BEKLİYORUZ?
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından “Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve Aile Diş Hekimliği Modeli” olarak açıklanan uygulamanın Eskişehir, Kırşehir ve Karabük´te başlatıldığı duyuruldu.
Cavit Işık Yavuz
ʺEk ödemeʺ açmazı
Ek ödeme yönetmeliği ile getirilen yeni düzenlemeler sağlık çalışanlar için temel bir ücret yerine ek kaynakların kullanımına yoğun olara devam edileceğini ve Sağlık Bakanlığı´nın başta şiddet olmak üzere sağlık alanındaki sorunların çözümünü döner sermayede aradığını gösteriyor. Bu açmazdan kurtulmadikca sağlık sistemine huzur yok.
Bayazıt İlhan
Ankara´da Etlik Şehir Hastanesi için 5 hastane daha kapanıyor, halk da sağlıkçılar da mağduriyetler yaşayacak
Bu hastaneler: Onkoloji Hastanesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Hastanesi, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Etlik Zübeyde Hanım Doğumevi ve Ulucanlar Göz Hastanesi. Her biri eğitim ve araştırma hastanesi vasfında, sadece Ankara’ya değil, tüm Türkiye’ye hizmet veren, özellikle yoksul yurttaşlarımız için vazgeçilmez hastaneler.
Cavit Işık Yavuz
Sağlıkta her şey güllük gülistanlık
Türkiye’de son bir ayda sağlık gündeminde neler var? Bu soruya farklı yanıtlar verilebilir.
Cem Kılınç
SMA’lı Çocukla Dayanışmak
İnsanlık mağaralara yaptığı çizimlerle kendini anlatmaya başladığından beri derdini döküyor kardeşlerine. İdeolojilerse imgelerle dolu bir dert dökümü ve mücadele dili biraz, kimine manipülasyon sanatı.
Dilek Aslan
Damgalama (stigma) üzerine...
Damgalama (stigma), halk sağlığı alanında sağlıkla ilgili konulara erişimin önündeki engeller arasında olan ve mücadele edilmesi gereken bir durum olarak kabul edilir. Üstelik, damgalama eşitsizlik yaratan diğer durumlarla da etkileşim içinde olur, damgalama olduğunda mevcut durum daha da kötüleşir.
Özlem Azap
SORU 1: Molnupiravir bitti mi? Evet ise neden?
Salgındaki sayıları bile tam olarak bilmediğimiz ancak ʺçıplak gözleʺ olguların hızla arttığını gözlemlediğimiz bir dönemde, 65 yaş üstündekiler ve risk grubundakiler için hastalığın başlangıcındaki hafif dönemde kullanılabilecek molnupiravir isimli ilaca ulaşılamıyor olmasının nedenini yetkililere sormak istiyorum.
Sebiha Kablay
İlaç Raporu Olan Bir İlaç Neden Aile Hekimliğinde Yazılamaz
Kronik hastalığı olanlar için belli süreli ilaç kullanım raporları çıkarılıyor. Hasta ilaç raporunun süresi boyunca kullandığı bu ilacı aile hekimine yazdırabiliyor. Bu 2. basamak sağlık hizmeti sunucularındaki ve acillerdeki gereksiz yığılmayı önlüyor. Hatta pandemi döneminde bu ilaçlar doğrudan reçete edilmeden eczaneden de alınabildi.
Candan Coşkun
Sağlıkta Şiddetin Nedeni Kışkırtılmış Taleptir
Bu abartılmış sağlık tüketim talebin kaynağı sistemli olarak talebi kışkırtılan hastalık reklamlarıdır. Kartal göz, alkali pH, ille de barsak canlıları ve bir de arının poleni, hiç geçmeyen ödem, hiç onsuz olur mu D vit, selenyum, potasyum ve daha neler neler... Tüm bunları akşama kadar her kanalda pazarlayan diplomalı, diplomasız şarlatanlar!
Dilek Aslan
Şiddetin çözümü üzerine görüşler…
Hekime yönelik şiddet konusunda birkaç gün önce paylaştığım konuyu, henüz okuduğum bir makale ile desteklemek istiyorum. Dileyenler makaleye bu yazının bağlantı adresinde belirtilen web sayfasından ulaşabilirler.
Cem Kılınç
İlaçta Koca Koca Yalanlar
Fatih Altaylı bayram günü Sağlık Bakanı Koca ile görüştüğünü dile getirerek bakanın ağzından bir takım sözler aktardığı yazısında şöyle diyordu :
Dilek Aslan
Hekimlere/sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti çözmek üzerine…
Sağlıkta şiddet, sistem tarafından çözülmesi gereken toplumsal bir sorundur. Bilimsel araştırmalar da bu yönde veri sunmaktadır.
Emirali Karadoğan
Toplumsal Şiddetin Siyaseten İnşası
En son Konya’da bir hekim ve İstanbul´da da bir avukat daha katledildi. Bu bir sonuç. Sonuçlar üzerinden hareket edersek doğru yere varamayacağımız kesin. Bu sonuca etki eden temel neden nedir, sorusuna verilecek yanıt kritik öneme sahiptir
Özlem Azap
Yine mi COVID!
Maalesef evet; yine COVID! Dünyada da ülkemizde de olgular giderek artıyor. Ölümlerin henüz artmamış olması sevindirici; umarım önümüzdeki dönemde de artmaz.
Candan Coşkun
SAĞLIKTA TİCARİLEŞTİRMENİN GİZLİ HALKASI: KAMU HASTANELERİNİN NİTELİKSİZLEŞTİRİLMESİ
Sağlıkta dijitalleştirme o kadar ileri gitti ki siyaset, örgütlenme, sendika bile artık sanal. Hani o kadar sanal ki; anlamı çözülemeyen 12 madde olarak Meclis’ten geçen yeni performans sistemini, sağlık bakanlığı koltuğunu da işgal eden sağlık holding sahibi, 50 fenomen ile 7,5 saat toplantı yapıyor.
Cavit Işık Yavuz
Sağlıkçılara müjde sorularla geliyor!
Sosyal iletişim ağlarına ʺbeklenenʺ yasa değişikliği metni düştü bugün. TBMM Başkanlığı´na verilmiş bir Kanun teklifi. Sağlıkçıları yakından ilgilendiren ve uzun süredir beklenen ve ʺmüjdeʺ olarak duyurulan ek ödeme düzenlemelerini kapsayan bir dizi değişiklik. ʺPaketteʺ neler mi var?
Özgür Erbaş
Benden Bu Kadar
Başlık, filmin (As Good as It Gets) Türkiye’deki yayın adından alındı. Filmin türü IMDB’ye göre romantik komedi. Başrol oyuncuları Jack Nicholson´ın En İyi Erkek Oyuncu, Helen Hunt´ın En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü´nü namı diğer Oscar kazandığı 1997 yapımı filmi sağlık hakkı yönüyle ele almak da mümkün.
Mustafa Güler
Kadroların akıbeti belli oldu
Vergi ve Ekonomi Paketi olarak adlandırılan bir torba yasaya dün gece (7.4.2022), bütün partilerin mutabakatıyla, son anda eklenen bir kanunla Sağlık Bakanlığı adına uzmanlık eğitimi yapanların ilave mecburi hizmeti kaldırıldı.
İnci Özgür İlhan
Ruhsal Bozukluklarda Damgalama Sorunu
Ben bir üniversite hastanesinde ruh hekimiyim. İşimi severek yapıyorum. Ben gerçekten çok üzülmüş ve kızmış olmasam birazdan anlatacaklarımı yazmamayı tercih ederdim.
Candan Coşkun
Tıp Kurumu Üzerinden: Kamunun Tasfiyesinden Toplumun Yıkımına
Cumhuriyetin yeni yüzyılına kaoslar sarmalı içinde ilerliyoruz. Zaman akıyor, vakit yaklaşıyor, olaylar dizisi, takvimsel zaman olarak kurulmuyor tarih.
Cavit Işık Yavuz
Yeni mezunlara etkisi
Bu gelişme birçok açıdan önemli ama özellikle yeni mezun olacak hekimlere etkisi anlamında kritik değişimler getirebilir. Bu nedenle de yeni mezun olacak ve mecburi hizmete gitmeyerek üniversite kadrolarında ihtisas yapmayı tercih edecek hekimleri yakından ilgilendiriyor.
Mustafa Güler
Mecburi hizmet 5 yıla çıkıyor
Üniversitedeki uzmanlık kadrolarının Sağlık Bakanlığı adına kadroya dönüştürülmesi mecburi hizmet süresini uzatır. Hekim, Sağlık Bakanlığı adına üniversitede uzmanlık eğitimi aldığında, maaşı Sağlık Bakanlığı tarafından ödeniyor ve uzman olduğunda, eğitim süresi kadar Sağlık Bakanlığında çalışma zorunluluğu var.
Mustafa Güler
Sağlık Bakanlığı 17.266 asistan kadrosu aldı
Sağlık Bakanlığı elindeki çoğu hemşire, ebe, sağlık memuru kadrosu olmak üzere, boş kadroları büyük ölçüde asistan kadrosu olarak değiştirdi.
Fikret Baransel
Sağlıkta "Eurosal" Sorunlar
Son günlerde basında da geniş yer bulan ilaçta sabit kur uygulamasını kısaca değerlendirelim, sorunun neden büyüdüğünü görmeye çalışalım.
Moderatör
Freelance Çalışma Tartışmaları ve Özel Sektörde Şirket Sözleşmesi ile Çalıştırılan Hekimler
K. Gökten pandemide değişen tüketim alışkanlıklarının e-ticareti canlandırırken yeni bir çalışma modelini- GİG modeli- de yaygınlaştırdığını, bağımsız kuryelerin önemli bir sömürüye maruz kaldığını ve Trendyol ile bir eylemlilik sürecinin başladığını belirtti.
Merve Kayaduvar
Şehir hastaneleri projesindeki geri dönüş gibi sağlıkta dönüşüm programında da bir geri dönüş mü?
Kamu özel ortaklığı modeliyle yapılması planlanan fakat KÖO modelinin yarattığı yüksek maliyetlerin azaltılması amacıyla 2019’un son aylarında KÖO programından çıkartılarak genel bütçeden yapılacağı duyurulan 10 şehir hastanesi...
Bayazıt İlhan
Savaş, Göç ve Sağlık
Savaş ve yarattığı yıkımla insanlık yeniden karşı karşıya. Göz göre göre geldi. Ukrayna büyük güçlerin hegemonya mücadelesinin çatışma alanı oldu. Şehirler bombalanıyor. İnsanlar kaçışıyor, ülkenin çatışmadan uzak yerlerine ya da başka ülkelere göç ederek canını kurtarmaya çalışıyor.
Dilek Aslan
Herkesin sağlık hizmetine kesintisiz erişimi gerekir.
Evrensel sağlık kapsayıcılığı (universal health coverage), herkesin gereksinim duyduğu önleme, tedavi, rehabilitasyon, palyatif bakım gibi sağlık hizmetlerine kesintisiz olarak erişebilmesini amaçlar
Ahu Güney
Saglik okuryazarliginin artirilmasi icin nasil bir politika olusturulmalidir?
Gundemimizde Covid´19, saglik butcesi gibi cok ciddi ve akut konular olmakla birlikte Turkiye'nin temel sorunu olan saglik okur yazarligini cozemez isek ulkemizin bir cok kaynagi yok olmaya devam edecektir.
Metehan Akbulut
Bir soru ve ne yapmalı?
Mustafa Güler arkadaşımız son derece haklı kaygılarını yazmış. Bende yönetmeliğin arka planına dair bir soru ve tespit ile tartışmalarımıza katkı sunmak istiyorum.
Mustafa Güler
Uzaktan sağlık hizmeti
Uzaktan sağlık hizmeti sunulmasına ilişkin bir takım kuralların belirlendiği bir Yönetmelik 10 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı. Yeni gelişen teknolojiler ve bilişim sistemlerinde ortaya çıkan olanaklar bir takım sağlık hizmetlerinin uzaktan sunulmasını mümkün kılmıştı.
Bayazıt İlhan
Çalıştığımız ortamları doğal yoldan havalandıramıyoruz, çünkü çoğunun penceresi yok
COVID-19 salgını sağlık hizmeti verilen mekanların doğal yollardan havalandırılmasının ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Hastane mimarisinde dikkat edilmesi gereken bu temel gerçeğin neredeyse hiç dikkate alınmadığını görüyoruz.
Candan Coşkun
Sağlık ticareti için yeni mecra: Tele-tıp yönetmeliği de yayınlandı
Sağlıkta sermaye tüm hayallerini bir bir gerçekleştiriyor! Bugünde (10 Şubat 2022, geve yarısı) uzaktan sağlık hizmetiyönetmeliği yayınlandı!
Naki Bulut
Nasıl Bir Çözüm?-Malpraktis
Tıbbi uygulama hataları başlığı altında bir çok konunun birlikte ele alınması gereklidir. Hekimlerin ve diğer sağlık personelinin yetiştirilmesinde mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimlerinde yaşanan sorunlar çözülmeli, sürekli mesleki gelişim/eğitim olanaklarının düzenlemesi, güvence altına alınması ve geliştirilmesi sağlanmalıdır.
Naki Bulut
Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası
Mesleki sorumluluk sigortasının, ortaya çıkan mesleki uygulama hataları ve zararlarını azaltmadığı, aksine artırabildiği bilimsel çalışmalarla gösterilmiştir.
Naki Bulut
Hekimi Koruyan Unsurlar-Malpraktis
Tıbbi uygulama hatası nedeni ile suçlanmamak ve yargılama süreçlerinde haklarını koruyabilmek için dikkat edilmesi gereken unsurlar: Düzgün kayıt tutmak ve saklamak
Naki Bulut
Tıbbi Uygulama Hataları Nedeni İle Hekimlere Yöneltilen Suçlamaların Sonuçları
Hekimlerin çok sayıda şikayete maruz kalmaları, ceza ve tazminat yönüyle yargılanmaları sağlık sisteminde bazı istenmeyen sonuçlara yol açmaktadır:
Bayazıt İlhan
Salgın rahatlamaya değil ciddiyete davet ediyor
Resmi rakamlarla Türkiye'de dün 111 bin 157 COVID-19 vakası ve bu hastalıktan 248 can kaybı bildirildi. Omicron varyantı ile birlikte Türkiye dahil tüm dünyada vaka sayıları ve ölümler artarken Sağlık Bakanı “müsterih olunuz” diyor. Böylesi bir tabloda Sağlık Bakanı’nın salgını hafife alan mesajlarını bilim çevreleri hayretle karşılıyor.
Dilek Aslan
4 Şubat Dünya Kanser Günü (2022) ile ilgili...
Değerli üyeler, 4 Şubat, Dünya Kanser Günü. Bu yıl Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen tema bakım açığını kapatmak üzerine...
Dilek Aslan
Türkiye'de yaşlanan nüfus...
Forumun değerli okurları, yazarları, Yaşlı denildiğinde; Birleşmiş Milletler tarafından 60 yaş ve üzeri, Dünya Sağlık Örgütü tarafından da 65 yaş ve üzeri bireyler tanımlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü, farklı tanımlamaları da kullanabilmektedir.
Bayazıt İlhan
"Onkoloji Hastanesi Kapatılmasın" platformu
Şehir hastaneleri gerekçe gösterilerek hastane kapatma hazırlıkları devam ediyor. Etlik Şehir Hastanesi nedeniyle kapatılacak hastaneler arasında Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi de var.
Candan Coşkun
Covid ve diğer aşılar zorunlu olmalıdır
Almanya sağlık bakanı Karl Lauterbach meclisle aşı zorunluluğunu gerekçelendirmek için lafzen Engels'e ait olan, Hegel'i anlatırken kullandığı sözlerle, Hegel'e atıf yapıyor:
Hayriye Pelenk
Sağlık Hizmeti Alanlar Ve Sağlık Hizmeti Sunanlar
Sağlık hizmeti almak ta sağlık hizmetini sunmakta çok zorlaştı son yıllarda. Hastaneler yapıları gereği (aslında bir bebeğin doğuşu gibi çok güzel şeylere de vesile olsa da) insanların çok hoşlanmadığı, bulunmaktan rahatsız olduğu ortamlar.
Cavit Işık Yavuz
Soruların yanıtları yeni pandemiler için belirleyici olacak
Bu soruların yanıtları yeni pandemiler içinde önemli. bu nedenle de sormaya tartışmaya yanıt aramaya devam etmeli. Dünya influenza pandemilerine hazırlanmış ve her ülke kendi hazırlık planını yapmıştı. Ancak pandemi hem bir başka virüs grubundan geldi hem de gördük ki uluslararası hazırlık başta olmak üzere planlar rafta kaldı.
Bayazıt İlhan
Her işin başı nasıl Sağlık olacak? Tek Sağlık?
Dilek hocam paylaşımıyla Forum Sağlık 2023'ün konuşmaya, tartışmaya çalıştığı konuları bir çırpıda özetlemiş. Çok önemli kavramlara değinmiş.
Naki Bulut
Covid-19’un bir pandemiye dönüşmesi engellenebilir miydi?
Covid-19, kabaca %80 ayakta geçirilen %20 tıbbi destek gerektiren ve %2-3 mortal seyredebilen, yoksulları daha fazla etkileyen bir enfeksiyon hastalığıdır. Çin’in Vuhan bölgesinde başlayıp kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayılarak pandemi haline dönüştü.
Erdoğan Çolak
Pandemide Nereye Gidiyoruz?
Sağlık Bakanlığı temaslı aşılıların karantinaya alınmaması ve semptom göstermeyenlere PCR testi yapılmaması kararları almış. Evet, PCR testleri ve filyasyon ekipleri Omicron’un hızına yetişemiyor.
Selçuk Atalay
Paylaşımlar üzerine
Bayazıt ilhan’ın ve Sultan Özer’in söz ettiği, kapatılan hastanelerin açılması ve kapatılması planlanan hastanelerin kapatılmaması talepleri, “Sağlık hizmetine erişim” konusuyla dolaysız bağlantılı gibi geliyor. Sultan Özer’in Medyaport’ta link verdiği izlenimlerde yurttaşların hizmete erişimde daha zorlanacakları kaygısı taşıdıklarını gösteriyor.
Sultan Özer
'Bir dokunduk, bin ah işittik'
Etlik Şehir Hastanesi için kapatılması istenilen Dr. Sami Ulus Kadın ve Çocuk Hastanesi önünde basın açıklamasını hem gazeteci olarak izledim, hem de Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu Genel Sekreteri olarak yer aldı.
Bayazıt İlhan
Hastane kapatma son bulmalı, kapatılan hastaneler yeniden açılmalı
Bugün Ankara'da her alanda örgütlü 122 kurumun oluşturduğu Hastanemi Açın Platformu, Etlik Şehir Hastanesi'nin açılması gerekçesiyle kapatılacağı söylenen Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeydi.
Özgür Erbaş
Beş dakikada muayene olmaz
Eskişehir Şehir Hastanesi, doktorların beş dakikada bir hasta bakmasının tıbben değilse de mali olarak zorunlu olduğuna karar vermiş olsa gerek "on dakikada iki" randevu açmıştı.
Kayıhan Pala
SEBEP KAMUDAKİ HEKİMLERİN AZALMASI DEĞİL!
Sağlık Bakanlığı hastanelerinde çalışan uzman hekim sayısı Bakanlığın verilerine göre 42.726'dan (2017) yıllar içerisinde artış göstererek 46.681'e (Ekim, 2021) yükselmiş durumda (2020 yılında da 46.603).
Özgür Erbaş
Sağlık hizmeti doktor odaklı olmalı mı?
Kimi istatistikler yayınlanıyor ve Türkiye´de hekim sayısının az olmasından şikayet ediliyor. Peki sağlık hizmeti hekim odaklı olmak zorunda mı? Eğitim, yetkilendirme, mevzuat değişikliği ile diğer alanlarda eğitim almış kişilerin de daha etkili olabildiği bir sistem oluşturulamaz mı?
Bayazıt İlhan
"Hem sağlık çalışanlarının üzerinde Demokles'in kılıcı gibi sallanan malpraktis tehdidini kaldıracak hem de hasta haklarını koruyacak nasıl bir sistem kurabiliriz?"
Çok güzel. Çağla Hocam sorularını sorarken bugün sağlık hizmetlerinde gerek çalışanlar gerekse hizmet alan yurttaşlarımız açısından yaşadığımız zorlukları ortaya seriyor.
Naki Bulut
Aydınlatma ve Onam
Bir tıbbi müdahaleyi hukuka uygun kılan üç unsur vardır: Hukuki olarak yetkili bir kişinin müdahaleyi yapması Müdahalenin bilimsel standartlara uygun olması Hastanın aydınlatılması, onamının alınması,
"Sağlıkta Şiddetin Kaynağı Özelleştirme" yazısına cevaben
Ortada sağlık çalışanlarının hakları açısından bir sorun olduğu aşikar. Peki meseleye hastanın hakları açısından da yaklaşmamız gerekmiyor mu? Sağlık hizmeti alırken sağlığından olan, uzvunu kaybeden, geri dönüşsüz bir girişime maruz kalan bir hastayı nasıl koruyacağız?
Bayazıt İlhan
Kamu hastanelerinden muayene randevusu almak çok zor
Selçuk Atalay arkadaşımızın paylaştığı deneyim, pandeminin gelinen aşamasında çok daha belirgin hale geldi.