Osman Öztürk
İlave ücrete yüzde elli zam
Geçen hafta SGK hastanelere yaptığı ödemeleri yüzde elli ile yüz elli arasında arttırdı. Ayrıntılı değerlendirmeyi Cuma günü Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç BirGün’de yazdı.
Candan Coşkun
5 Günde 5 Milyon Hasta Yarattık!
Çözüm hekimlerin ve halkın hekimlerle birlik olmasında. 45 bin uzman, 25 bin aile hekimi: Toplam 70 bin hekim, üzerinden 5 günde 5 milyon hasta geçirildi.
Candan Coşkun
5 Günde 5 Milyon Hasta Yarattık Her Yaştan!
Turizm bakanlığı da yapan tur operatörünün, turist sayılara ciroları da ekleyerek övünmesine alışkınız. Ancak bu kez tüketim sayılarıyla övünen turizm değil sağlık bakanı. Oysa sağlık korunur, geliştirilir, Tüketilmez!
Neslihan Sevim
AİLE DİŞHEKİMLİĞİNDE DÜNYADA İLK OLMANIN BEDELİ AĞIR OLMASIN !
Sağlıkta Dönüşüm Programının ağız diş sağlığı alanında etkisini göstermeye başlamasıyla beraber gerek toplumun ağız sağlığı göstergelerinde gerekse dişhekimliği mesleğinin saygınlığında olumlu bir gelişme olamadığı ortadadır.
Cem Kılınç
Eczacılar Kimlerle ʺEmpatiʺ Kurmalı: İlaç Tekelleriyle mi, Yoğun Bakımdaki Çukurovalı Çocukla Mı?
Ülkemizde uzunca bir süredir ʺilaç yokluğuʺ konuşuluyor, birçok mecrada değişik veçhelerden ele alındı. Şu günlerde bu konuyu dile getirirken halk sağlığının çıkarıyla kaderini ortaklaştırması gereken eczacılar, meseleyi kamuoyuna aktarırken kavram setini doğru yerden kurmakla da mükellef.
Güray Kılıç
42 Milyar Nerede?
Sağlık Bakanlığına SGK tarafından hastaların tedavisinde kullanılması amacıyla verilen 42,3 milyar TL nereye harcandı? Yoksa bu para şehir hastanelerinin kira ve diğer müşteri garantili hizmet bedelleri için şirketlere mi aktarıldı?
Ergün Demir
Kanser Tedavisi İçin İlave Ücret Alınabilir Mi?
Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlükleri şahıs ödemeleri bölümüne iletilen dilekçelerin büyük bir çoğunluğunu özel sağlık kurum ve kuruluşlarında özellikle kanser hastalarının başvurularında alınan ilave ücretler ve tedavi için ek olarak önerilen endikasyon dışı ilaç kullanım durumunda ilaç bedellerinin ödenmemesi oluşturmaktadır.
Bayazıt İlhan
Ankara´da Etlik Şehir Hastanesi için 5 hastane daha kapanıyor, halk da sağlıkçılar da mağduriyetler yaşayacak
Bu hastaneler: Onkoloji Hastanesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Hastanesi, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Etlik Zübeyde Hanım Doğumevi ve Ulucanlar Göz Hastanesi. Her biri eğitim ve araştırma hastanesi vasfında, sadece Ankara’ya değil, tüm Türkiye’ye hizmet veren, özellikle yoksul yurttaşlarımız için vazgeçilmez hastaneler.
Cem Kılınç
SMA’lı Çocukla Dayanışmak
İnsanlık mağaralara yaptığı çizimlerle kendini anlatmaya başladığından beri derdini döküyor kardeşlerine. İdeolojilerse imgelerle dolu bir dert dökümü ve mücadele dili biraz, kimine manipülasyon sanatı.
Cem Kılınç
İlaçta Koca Koca Yalanlar
Fatih Altaylı bayram günü Sağlık Bakanı Koca ile görüştüğünü dile getirerek bakanın ağzından bir takım sözler aktardığı yazısında şöyle diyordu :
Cem Kılınç
İlaca Gelen ʺZamʺ
Geçtiğimiz hafta, bayram önü KHK´sıyla normalde her sene Şubat ayında belirlenen ilaçta Euro kuru ilk defa Temmuz ayında da bir kere daha güncellenerek ilaç fiyatlarında %25 artış oldu. Eczacılar ve meslek odaları ise bir süredir ilaca zam yerine 13 yıldır güncellenmeyen ilaç fiyat kararnamesinin güncellenmesini istiyordu.
Ergün Demir
Ek Bütçe Hastaların Sırtına Ek Yük Getiriyor!
Ek bütçe, ekonomik kriz nedeniyle geliri azalan, geçim sıkıntısı çeken, yapılan zamlar karşısında çaresizlik içinde olan vatandaşın sırtındaki yükü hafifletmesi beklenirken, aksine vatandaşın sırtına ek yük getirmektedir.
Ergün Demir
Sağlıkta Algı Yönetimi!
Hastalar birçok branşta ve yan dallarda Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alamadıkları için kamu sağlık hizmetine ulaşamamakta, parası olanlar veya borç para bulabilenler ise özel sağlık kuruluşlarına yönelmek zorunda kalmaktadırlar.
Ergün Demir
Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) Yapılan Son Düzenleme Ne Getiriyor?
1 Haziran 2022 tarihinde Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre SGK, EK-2B hizmet başı işlem puan listesinden 3.Basamak Sağlık Kuruluşlarında yapılan kardiyoloji ve kardiyovasküler cerrahi işlemlerde 48 kodda yapılan %15 fazla ödeme kaldırılmış,
Ergün Demir
SSK İle Sözleşmeli Özel Sağlık Kurumlarında Kısmi Branş/Sağlık Hizmeti Sözleşmesinin Kaldırılması:
Vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminde yaşanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi mi? Yoksa özel sağlık sektörünün iç hesaplaşması, rekabeti mi?
Ergün Demir
Aynı İlacın Şurup Formunun Bedeli Neden Karşılanmamaktadır?
Sosyal Güvenlik Kurumu, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) tedavisinde kullanılan ve etken maddesi atomoksetin olan ilacın kapsül formlarının bedelini karşılamakta, ancak şurup formunu ödememektedir.
Ergün Demir
Yoksulluk Oranı Gerçekten Düşüyor Mu?
Tüm ülkede işsizlik ve yoksulluk, bölgeler ve iller arasında ise sosyal ve ekonomik eşitsizlik giderek artmaya devam ederken, TÜİK’in yayımladığı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırmasına göre gelire dayalı göreli yoksulluk oranı en düşük olan bölge/illerin sayısı artmaktadır.
Sebiha Kablay
Bir Rıza ve Ekonomik Şiddet Aracı Olarak Performansa Dayalı Ödeme
Neoliberal politikaların sağlık alanına yansıması; hastanelerin özerkleştirilmesi, kimi hizmetlerin (temizlik, güvenlik, yemek vb.) taşerona devredilmesi, döner sermayeden ücreti ödenen ya da 4B kadrosunda kamu görevlisi istihdamı ile başlamış...
Merve Kayaduvar
İlaç firmaları ilaç tedariğini mi kesiyorlar?
Bu alana çok uzak olduğum için sormak istiyorum. Sabit kur ile reel kur arasındaki makas açıldıkça ilaç firmaları Türkiye‘ye ilaç tedariğini kesebilirler mi?
Fikret Baransel
Sağlıkta "Eurosal" Sorunlar
Son günlerde basında da geniş yer bulan ilaçta sabit kur uygulamasını kısaca değerlendirelim, sorunun neden büyüdüğünü görmeye çalışalım.
Cem Kılınç
HPV ve SAĞLIK HAKKINA TOPLUMCU BAKIŞ-1
HPV, 200’ün üzerinde tipi olup, bunlardan 40 kadarı genital bölge hedefli olan bir virüs. Kanserle bağı en çok bilinen unsur. Dünyadaki tüm kanserlerin %5’ine, dünyadaki tüm kadın kanserlerinin %10’una kaynaklık ediyor HPV. Cinsel yolla bulaşan bir virüs ve aşısız toplumlarda maalesef çok yaygın.
Candan Coşkun
Tıp Tüccarlarına Değil Kamusal Sağlığa Bütçe
Hastanelere 2003 de 8,6 milyar TL öderken 2020 de 123,3 milyar TL ödedik. Sağlıkta dönüşüm budur işte! Bunun sadece 59 milyarı devlet hastanelerine, Kalan 74,3 milyarı ise özel hastanelere ödendi. Bunun 58,6 milyarını GSS vergisi ile, 15,7 milyar TL cepten ödedik.
Bayazıt İlhan
Sağlık harcamalarının çoğunun kamusal kaynaklı olmasını irdeleyelim mi?
Gülbiye Hocam Ali Rıza Hocam'ın yazısından sonra çok değerli bir konuyu tartışmaya açmış. Sağlık Bakanlığı verilerine göre de (orası da TÜİK'i kaynak gösteriyor) Türkiye özel sağlık harcamalarının düşük olduğu, sağlığın büyük oranda kamusal kaynaklarla finanse edildiği bir ülke.
Özgür Erbaş
Kamu hizmetine ayrılan veya aktarılan kaynak tek başına açıklayıcı olmayabilir mi?
Sağlık hizmetleri için toplam harcamanın artmasına rağmen sonuçların umulan gibi olmaması aklıma PISA testinde Singapur'un üst üste birinci çıkması üzerine ABD'de eğitime en çok para harcayan ülke olmalarına rağmen sonuçlarının neden kötü olduğu tartışmasını getiriyor.
Sağlık harcama kaynaklarının kamusal niteliği neden yüksek?
Ali Rıza Güngen sağlık bütçesinin yetersizliğine, buna rağmen makroekonomik birtakım sorunlar nedeniyle kısılabilme olasılığına dikkat çekiyor.
Özgür Erbaş
Avrupa Birliği fonu ile şehir hastanelerinin ilişkisi nedir?
2022 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Kararın Sağlık Bakanlığı bölümünde "şehir hastaneleri kullanım bedeli ve zorunlu hizmet geri ödemesi projesi" ifadesi ile üstündeki satırda da "AB Hibesi" ifadesi bulunuyor.