Osman Elbek
Hekimlik ve Savunuculuk
Merhaba Tabip odası ve TTB MK seçimleri vesilesiyle savunuculuk ortamı, hekimlik ve tabip ortamı üzerine düşünmeye çalıştığım yazımı paylaşıyorum. Sevgiyle
Eriş Bilaloğlu
Forum’un ana sorusu üzerine… (2)
“… bildiğimiz haliyle dünya çöküyor ve yenisi henüz ufukta bile görünmüyor”* Forum’um ana sorusu üzerine (1)’i böyle bitirmişim; bir yanıyla çok karamsar denebilir. Bunu teorize edenler var: “Ezilenlerin iyimserliği ezenlerin en güçlü silahlarından biridir”
Osman Elbek
Cumhuriyet´in Sağlığı: 1980´den Günümüze
Yazının ikinci bölümü olarak Cumhuriyet´in yüzüncü yılında sağlık hizmetlerinin 80 sonrası...
Osman Elbek
Cumhuriyet´in Sağlığı: Osmanlı´dan 1980´e...
Cumhuriyet´in yüzüncü yılında sağlık hizmetlerini tartıştığım yazının ilk bölümü:
Eriş Bilaloğlu
Forum’un ana sorusu üzerine… (1)
Forum ana etkinlik olarak Fikir Çemberi yapmakla birlikte 26 Ekim ve 9 Kasım (2023) tarihlerinde birbirini tamamlayan iki ayrı Forum Katılımcıları oturumu düzenledi: İlki “Cumhuriyeti tarihselleştirmek, Cumhuriyetçiliği anlamak”, ikincisi “Cumhuriyet’in 100. yıl kutlama(ma)ları ne söylüyor?” başlığında yapıldı.
Kerem Gökten
OVP´ye dair
Birkaç saat önce Mehmet Şimşek ʺücret düzenlemelerinin hedef enflasyona göre yapılacağınıʺ açıkladı. Dün açıklanan Orta Vadeli Program (2024-2026) göre 2024 enflasyon beklentisi yüzde 33.
Candan Coşkun
1 Eylül Türkler, Kürtler ve KKTC’nin Dünya Barış Günü!
Tüm dünyada 2001’den beri 21 Eylül’de, Türkiye ve KKTC’de ise 1 Eylül’de kutlanıyor Dünya Barış Günü! Türkiye solunun ezberciliği bağlanmışlığı, karar verici konumdaki “abilerin”, başkanların dünyadan bi haberliğin kanıtı gibi…
Eriş Bilaloğlu
Moderasyondan mektup
14 Mayıs seçimlerinin üzerinden 2 ay geçti. Değerlendirmek için kısa bir süre olarak düşünülebilir ancak hayat bizim değerlendirme yapmamız için durup beklemiyor, devam ediyor ve yeni ya da yeniden önümüze çıkan gündemleriyle bizi meşgul ediyor.
Bayazıt İlhan
Seçimlerde sağlık gündemi ve Forum Sağlık 2023´ün önemi
Sağlık seçimde gündem olamadı. Üstelik sadece sağlık değil pek çok yaşamsal konu tartışılamadı. Özelleştirmenin ve fırsat eşitsizliğinin, dinselleşmenin bu kadar yaygınlaştığı eğitim de gündem olamadı.
Gamze Burcu Gül
SAFLARI SIKLAŞTIRALIM
İkinci tur yeni bir seçim; bir referandumdu. Bizi yönetmesini istediğimiz kişiyi seçmek için sandığa gittik.
Cem Kılınç
Kavganın Şafağı
Deprem bölgesinden gelen sonuçları gören iki dirhem yardımda bulunmuş tuzu kuru ʺorta sınıfʺ düzen ʺmuhalifiʺ on binlercesi ölüp yüz binlercesi travmalar içinde kıvranan halka ahlaksız yakıştırmalarla ahkam kesip, iki dirhemini helal etmediğini beyan ediyor.
Candan Coşkun
Enkazdan Çıkmak
Bir büyük yıkımın enkazındayız toplum olarak ve hiç çıkmaya niyetimiz yok gibi yaşayıp gidiyoruz işte! En ufak bir utanç, birazcık mahçubiyet, bi tutam sorumluluk hissi yok hiç kimsede…
Deniz Akgün
Sosyal demokrasinin üçüncü dönemi
Son 40 yıldaki gelişmeler ve güncel siyasal ortam 20. Yüzyıl´ın başlarındaki sosyal demokrasinin üçüncü dönemi tartışmalarına benzerlik göstetiyor.
Sebiha Kablay
Aşırı Merkezileşme Sağlığa Zararlıdır
6 Şubat Depremleri sadece yapılaşma, kentleşme konusunda değil yönetim yapısı açısından da bazı sorunların belirginleşmesine neden oldu.
Bayazıt İlhan
Eviniz başınıza yıkılsa da ʺkonuşmayınʺ diyorlar
Ortada tam bir yıkıntı var. Siyasal İslamcı iktidar bir ülkeyi ne hale getirir? Tüm yalınlığıyla karşımızda duruyor. Ders gibi, tüm dünyaya örnek.
Sebiha Kablay
Saygı ve Güven Zorla Kazanılır mı?
6 Şubat Depremleri sonrası halk tarafından yapılan yardımlarında çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ön plana çıkması ve bazı kamu kurumlarının tercih edilmemesi kimi kesimler tarafından bu sivil toplum kuruluşlarının hedefe konulmasına yol açtı.
Candan Coşkun
Depremde ve Sağlıkta Yaşadığımız Kaosun Nedeni Piyasa Başarısızlığıdır
Londra’nın içme suyundan trenlerine kadar özelleştirenler, kamu hastaneleri için kamu özel ortaklığını (PPP) icat edenler bunlardan çoktan vazgeçtiler. Çünkü suda güvenlik, trenlerde dakiklik, süreklilik, hastane için kira adı verilen soygun düzeni sürdürülebilir değildi.
Candan Coşkun
Hiç mahcup olan yok mu?
Viyadük çöküyorsa; yerdeki üç santim kar yolları kapıyorsa; havaalanları patlıyorsa; hastaneler, okullar, valilik, belediye ve oteller çöküyorsa: Utançtan başka ne kalır ki geriye! Ne kaldı acıdan başka.
Emirali Karadoğan
ʺYıkıcı olan deprem değildi; devleti yönetenlerin kibri ve iş bilmezliğiydi -2
Siyasi iktidar ve onun şakşakçı yandaş medyası hep bir ağızdan “yüzyılın felaketi” söylemi üzerinden kendilerini mağdur ilan etmelerine ramak kaldı.
Emirali Karadoğan
Yıkıcı olan deprem değildi; devleti yönetenlerin kibri ve iş bilmezliğiydi -1
Yazıya nereden nasıl başlasam bilemiyorum. 6 Şubat bizler için artık izleri hiçbir zaman silin(e)meyecek derin acıların tarihi. On binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti.
Feride Aksu Tanık
Olağandışı Durumlara Hazırlıklı Olabilir miyiz?
Yaygın bir biçimde ortaya çıkan ve ağır hasar, yaralanma, can ve mal kaybına yol açan, toplumun kendi olanaklarıyla baş edemeyeceği büyüklükte bir yıkıma neden olan, ulusal ve uluslararası yardımı gerektiren olay ya da duruma olağandışı durum diyoruz.
Sebiha Kablay
Bir Sosyal Politikacı ve Uzun Yıllar Sağlık Alanında Çalışan Bir Yurttaş Olarak Acil Önerilerim 1
Özellikle çadırda yaşayan mevsimlik tarım işçileri ile ilgili saha çalışmaları yapmam, çadır hayatı sorunlarını bilmem nedeni ile bu önerileri yazıyorum.
Candan Coşkun
Cumhuriyetin 2. yy’da Laiklik İlkesi Tamamlanmalıdır.
Bugün laiklik ilkesinin anayasaya girişinin 86. Yıl dönümü. 5 Şubat 1937 cumhuriyetin, 3 Mart 1924‘te başlayan aydınlanma devriminin, laiklik inşaasının zirve tarihidir.
Deniz Akgün
Adayın kim olduğu önemli mi?
Genel seçimlerde aday olacak kişilerin kimler olacağı 2023 sonrasında var olanlara alternatif politikaların tartışılıp tartışılmayacağı açısından önem taşıyor.
Gamze Burcu Gül
Seçim Güvenliğinde Sivil Toplumun Rolü
2023´te sağlığa, özgürlüğe, demokrasiye kavuşmak için kazanmamız gereken bir seçim ve irademizin sonuca tam olarak yansıması için korumamız gereken(!) sandıklar var. Bunu yapmak zorunda olup olmadığımız tartışılabilir de, gerçeklik maalesef karşımızda.
Yücel Demirer
Sesli Düşünceler
“2023 ve sonrasına hazır mıyız?” sorusu üzerine Dinçer Demirkent´in zihin açıcı vurgularıyla düşünmüştük. Tartışmanın artçı sarsıntılarıyla meşgulken Eriş Bilaloğlu’nun konuya ilişkin notları çıkageldi. FORUMSAĞLIK’ın rahatlık sunan tartışma ortamında, bu bağlamda sesli düşünmek istedim.
Eriş Bilaloğlu
2023 ve sonrasına hazır mıyız?
Hafta başında Forum Katılımcıları Toplantısında Dinçer Demirkent´in çerçeve sunusunun başlığıydı: 2023 ve sonrasına hazır mıyız?
Sebiha Kablay
Herkes İşveren veya İşveren Vekili Olabilmeli mi?
“İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Denetim Sorunu-Piyasaya Teslim Edilmiş Bir Denetim (?)” başlıklı yaklaşık altı ay önce yazdığım payda; iş güvenliği denetiminin piyasaya bırakıldığını belirtmiştim.
Seyhan Erdoğdu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler İşkolunda Örgütlenen Önde Gelen Sendikaların ve Hekim Sendikalarının Üye Sayıları
2022 yılının ilk yarısı, hekimlerin yükselen hak taleplerine ve eylemlerine sahne oldu. Bu süreçte hekimlerin sektördeki mevcut sendikaların dışında örgütlenme ve hekim sendikaları kurma girişimleri de hız kazandı.
İnci Özgür İlhan
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin Sağlıkta Şiddetle ilgili Açıklaması
Ankara Tıp öğretim üyelerinden oluşan büyük bir grup son günlerde tartışılan sağlıkçılara yönelik şiddet ile ilgili bir açıklama yaptı.
Metehan Akbulut
Şiddeti doğuran ve besleyen sistemin kendisi
Dün Konya da yaşanan vahşice saldırı, basit münferit bir saldırı veya birkaç kendini bilmezin hastalıklı ruh yapıları ile açıklanamaz. Bir kez daha altını çizmekte yarar var, yaşananlar salt bir güvenlik sorunu da değildir.
Selçuk Atalay
Ben de oradaydım
Gezi davasından çıkan bu hukuksuz, korkunç cezaları ben beklemiyordum. İnsanlığa, vicdana, adalete inanan hiç kimse de, bu saçmalığı, bu derece acımasızlığı beklemez diye düşünüyorum.
Emirali Karadoğan
Macaristan Seçimlerinin Ardından Türkiye Tartışmaları Üzerine
Macaristan ve Türkiye´deki siyasi liderlikler ne kadar bir birine benziyorsa ekonomik durumları da bir o kadar farklı. Türkiye´de enflasyon ʺşüpheliʺ TÜİK verilerinde yüzde 61,14 iken, Macaristan´da 8,40, İşsizlik yüzde 3,8 düzeyinde. Ekonomik veriler elbette tek başına belirleyici değil; ancak çok etkili olduğu açık.
Eriş Bilaloğlu
"Seçim yasasından bize ne?"
"Cumhuriyet'in yeni yüzyılında nasıl bir sağlık sistemi?" Forumu fikrinin mayalanma öyküsünde var, pandemi kadar sağlık sisteminin ve Türkiye'nin içinde bulunduğu "durum" da eş değerde.
Merve Kayaduvar
Yeni seçim yasası ve getirdikleri
AKP ve MHP’nin uzun süredir üzerinde çalıştıkları seçim yasalarında değişiklik yapılmasını öngören yasa teklifi dün AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın Meclis’te yaptıkları basın toplantısında açıklandı.
Selçuk Atalay
sevk kağıdı
İlgili Kuruma, "Giderlerse gitsinler" açıklamasının sahibi olan kişiyi, ülkede mevcut koşullar uygun olmadığından, ileri tetkik ve tedavi için yurtdışında bir merkeze sevk ediyorum.
Sebiha Kablay
Sendika-Siyaset İlişkisi
Siyaset kimilerine göre çeşitli farklılıklardan doğan çatışmaya dayanıp, konusunu değerlerin paylaşılması oluşturur. Bu çatışmada hedef iktidarın ele geçirilmesidir. Ancak siyaseti sadece çatışma ve iktidar kavgası anlamında düşünmek yanıltıcıdır.
Emirali Karadoğan
İşkolu sendikacılığı - Meslek sendikacılığı tartışmalarına katkı
Son dönemlerde doktorların meslek temelli sendikalar kurduklarını görüyoruz. Tabii bu da başlı başına farklı tartışmaları beraberinde getirdi. Kurulan sendikaların ideolojik ve siyasi amaçlarından bağımsız olarak, bunların işlevselliği de bir tartışma konusu.
Osman Elbek
COVID-19 Pandemisinde Son Durum
8 Şubat 2022 tarihi itibariyle COVID-19 pandemisindeki son durumu aktardığım bir söyleşiyi (özellikle söyleşide yer alan veriler işe yarayabilir düşüncesiyle) paylaşıyorum:
Sebiha Kablay
Botaş, üç sektör için doğalgaz kesintisi kararını değiştirdi
BOTAŞ özellikle soğuk zincirin önemli olduğu ilaç, et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünleri işletmelerindeki elektrik kesintisini sonlandırma kararı aldı.
Sebiha Kablay
Doğalgaz ve elektrik kesintileri
Doğalgaz sağlanan ülkelerle yaşanan çeşitli sorunlar nedeni ile işyerlerine belirli bir süre için doğalgaz ve elektrik verilmesinde kısıntı yapılacağı açıklandı. Üretim yapan yerin özelliğine göre sorun farklılaşsa da büyük olduğu bir gerçek.
Yavuz Üçkuyu
"Dünya Türkiye Nereye?"
22Ekim2021'de "Forum Sağlık 2023"ün "Dünya Türkiye Nereye" başlıklı etkinliğinde konuşan Ergin Yıldızoğlu, metin olarak forum sayfamızda yer alan konuşmasına ; Son birkaç yıldır geriye dönüp baktığımda, "artık eskisi gibi değil", "Her şey ne kadar hızla değişiyor" duygusuna kapılıyorum.
Fikret Baransel
Şiddet ve kaynakları konusuna nedensel bir yaklaşım
Az okuyup çok izleyen, çok bakan ama az gören toplumlarda nedenlere yönelik soruşturmalar maalesef çok kısıtlı olur. Tolumun geneli sorunun kaynağını sorgulamaz, dolayısıyla ülkemizde olduğu gibi kısıtlı ve günü kurtarmaya yönelik hamleler çözüm olarak görülebilir.