Deniz Akgün
Tabip odaları kamusal denetim görevini neden yerine getiremiyor?
Sağlık hizmetlerinin giderek ticari bir sektör haline gelmiş olduğu koşullarda, bu hizmetlerin mesleki ilkelere uygun şekilde yapılıp, yapılmadığı konusunun daha fazla önem kazanması beklenirdi. 
Bayazıt İlhan
Seçimlere giderken doğrusunu istemek
Türk Toraks Derneği geçtiğimiz hafta seçime girecek siyasal partilere uzmanlık alanlarına ve genel olarak sağlığa dair tespit ve önerilerini yazılı olarak gönderdi. Çok önemli noktalar var.
Feride Aksu Tanık
HPV Aşısı ile ilgili bazı veriler
İsviçre’deki Fribourg Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyeleri Songane ve Grossmann’ın yaptığı çalışma çarpıcı veriler sunuyor ve tartışmaya açıyor
Feride Aksu Tanık
Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında Nasıl Bir Aşı Politikası İstiyoruz? (3)
Pandemi “aşı pazarı”na dünya nüfusu büyüklüğünde muazzam bir hedef kitle oluşturdu, yinelenen doz uygulamalarını da dikkate alınca pazarın daha da büyüdüğünü söylemek gerek.
Sebiha Kablay
Herkes İşveren veya İşveren Vekili Olabilmeli mi?
“İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Denetim Sorunu-Piyasaya Teslim Edilmiş Bir Denetim (?)” başlıklı yaklaşık altı ay önce yazdığım payda; iş güvenliği denetiminin piyasaya bırakıldığını belirtmiştim.
Cem Kılınç
SMA’lı Çocukla Dayanışmak
İnsanlık mağaralara yaptığı çizimlerle kendini anlatmaya başladığından beri derdini döküyor kardeşlerine. İdeolojilerse imgelerle dolu bir dert dökümü ve mücadele dili biraz, kimine manipülasyon sanatı.
Sebiha Kablay
Sağlığın Kendisi Metalaşırken Ölümler de Olağanlaşıyor
Sağlıkta Dönüşüm Programı sağlık hizmetlerindeki metalaşmayı hızlandırmış, sağlık alanını koruyucu hekimlikten, tedavi edici hekimliğe, ilaçtan, sağlık mesleklerinin çalışma koşullarına kadar pek çok konuda rekabete konu etmiştir.
Sebiha Kablay
Bir Hizmet Alma Aracı Olarak Şiddet
6 Temmuz 2022´de bir hekim ve avukat yaptıkları iş nedeniyle saldırıya uğrayarak öldürüldü. Şiddet her geçen gün bir iletişim türü olarak hayatımızda daha fazla yer ediyor. Bir konuda haksızlığa uğradığını düşünen kişilerin bir bölümü yumruğa veya silaha sarılmayı bir hak olarak görüyor.
Sebiha Kablay
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Denetim Sorunu-Piyasaya Teslim Edilmiş Denetim (?)
Emirali Hocanın da belirttiği gibi 6331 sayılı Yasa ile işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında sihirli bir el değmiş gibi (belki de görünmez el) sorunların çözüleceği düşünülüyordu. Ancak önceki PAY´da da belirtildiği üzere sorunlar çözülmek bir yana giderek büyüdü.
Bayazıt İlhan
Yoksul ülkeler aşı alıp uygulayamazken Almanya´dan aşıların çöpe gideceği haberi geldi
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) paylaşımında gördüm. NTV´nin Alman Haber Ajansı (DPA)´dan aldığı habere göre Almanya’da haziran sonuna kadar 10 milyondan fazla doz COVID-19 aşısının son kullanma tarihi geçecek. Bu sayı yılın üçüncü çeyreğinin sonuna kadar 50 milyon dozu bulacak.
Bayazıt İlhan
İnsanlık bilimle aşıyı üretti ama kapitalizm nedeniyle yaygın uygulayamadı
Salgına karşı hayatta kalabilmek ve salgını bitirebilmek için elimizdeki en güçlü araç aşı. Bilimin gelişmişlik düzeyi bize müthiş bir olanak sundu, bir yıl içinde çok etkili aşılar üretildi ve sonrasında milyonlarca ölümün önüne geçilebildi. Ama aşıya erişimdeki adaletsizlikler önlenemedi, oysa salgını bitirebilmek için tüm dünyada yaygın aşılama yapmak gerekiyor.
Sebiha Kablay
Bir Rıza ve Ekonomik Şiddet Aracı Olarak Performansa Dayalı Ödeme
Neoliberal politikaların sağlık alanına yansıması; hastanelerin özerkleştirilmesi, kimi hizmetlerin (temizlik, güvenlik, yemek vb.) taşerona devredilmesi, döner sermayeden ücreti ödenen ya da 4B kadrosunda kamu görevlisi istihdamı ile başlamış...
Moderatör
Freelance Çalışma Tartışmaları ve Özel Sektörde Şirket Sözleşmesi ile Çalıştırılan Hekimler
K. Gökten pandemide değişen tüketim alışkanlıklarının e-ticareti canlandırırken yeni bir çalışma modelini- GİG modeli- de yaygınlaştırdığını, bağımsız kuryelerin önemli bir sömürüye maruz kaldığını ve Trendyol ile bir eylemlilik sürecinin başladığını belirtti.
Sebiha Kablay
Nitelikli iş değil, niteliği gereği uzmanlık gerektiren işler
Merve hocamın dikkat çektiği konu İşHukukunda sık uyuşmazlık çıkan konular arasında. Yasa açıkça niteliği gereği uzmanlık gerektiren işten söz ediyor. Yani nitelikli işten söz etmiyor.
Sebiha Kablay
Muvazaalı İş İlişkisi Örnekleri
Önceki PAY’da özel hastanelerde muvazaalı şekilde alt işveren olmaya itilen hekimlerin durumundan söz ettik. İşverenler özellikle ücretleri düşürmek, çalışma koşullarını geriye götürmek, işverene yüklenen sosyal güvenlik, vergi gibi yükümlülüklerden kaçınmak...
Sebiha Kablay
Özel Sektörde İstihdam Edilen Hekimler ve Muvazaalı İş İlişkileri
Özel hastanelerde istihdam edilen hekimler yakın zaman kadar iş sözleşmesi ile çalışmakta olup işçi sayılmakta ve 4857 sayılı İş Yasasının sağladığı haklardan faydalanmaktaydılar. Ancak son yıllarda yaygın olarak özel hastaneler bu tip sözleşmeler ile hekim istihdam etmekten vazgeçerek “freelance” olarak da sayılabilecek bir çalışma biçimi ile hekimlerle sözleşme yapmaktadır.
Merve Kayaduvar
Freelance Emek: Ofissiz çalışmanın Sınıfsallığı
Tam bu konuda çok güzel bir kitap çıktı İletişim yayınlarından. Özlem İlyas kendi yüksek lisans tezinden ürettiği “Freelance emek: ofissiz çalışmanın sınıfsallığı” başlıklı kitabında neoliberal girişimcilik söyleminin eleştirel bir analizi üzerinden freelance çalışanların sınıfsal konumları üzerine bir tartışma yürütüyor.
Sebiha Kablay
GİG "Freelance" Modeli Çalışma- "Bağımsız İşçi" Olur mu?
İşçi kavramının en önemli özelliklerinden birisi "bağımlılık" unsurudur. İşçi iş sözleşmesi ile işverene bağımlı çalışır. Bu unsur işçi ve işverenin birbirine karşı çeşitli hak ve borçlarla donatılması anlamına gelir.
Sebiha Kablay
Doğalgaz ve elektrik kesintileri
Doğalgaz sağlanan ülkelerle yaşanan çeşitli sorunlar nedeni ile işyerlerine belirli bir süre için doğalgaz ve elektrik verilmesinde kısıntı yapılacağı açıklandı. Üretim yapan yerin özelliğine göre sorun farklılaşsa da büyük olduğu bir gerçek.
Sebiha Kablay
Uzaktan çalışmanın -tele çalışma- yarattığı teknoloji ve elektrik bağımlılığı, bunların yokluğunda oluşan anksiyete
Pandemi öncesi dönemde daha ziyade özel sektörde uygulama alanı bulan bir esnek çalışma biçimi olarak tele çalışma kamu sektörünü de içine alarak uygulama alanını genişletti. Covid-19'ın bulaşıcı özelliği bu tip çalışmayı uzunca bir süre zorunluluk haline getirdi. Yaygın olarak eğitim alanında da kullanıldı.
Özgür Erbaş
Kamu hizmetine ayrılan veya aktarılan kaynak tek başına açıklayıcı olmayabilir mi?
Sağlık hizmetleri için toplam harcamanın artmasına rağmen sonuçların umulan gibi olmaması aklıma PISA testinde Singapur'un üst üste birinci çıkması üzerine ABD'de eğitime en çok para harcayan ülke olmalarına rağmen sonuçlarının neden kötü olduğu tartışmasını getiriyor.
Merve Kayaduvar
Sermayeyi BES'lemek
Geçtiğimiz yıllarda aynı üniversitede çalıştığım arkadaşım Serap Sarıtaş'ın doktora tezinden ürettiği "Sermayeyi BES'lemek Bireysel Emeklilik Sistemi ve Emekliliğin Finansallaşması" kitabında çok güzel bir şekilde ortaya koyduğu gibi bireysel emeklilik sistemi karlılık krizine giren sermayeye yeni kar alanları açmayı amaçlayan bir sistem.
Merve Kayaduvar
genç işsizliği toplumu tahrip eden bir tümör!
TÜİK'e göre, 2020 yılında gerçekleşen genç işsizliği oranı yüzde 25,3'tür. Yükseköğretim mezunu genç nüfustaki işsizlik oranı yüzde ise 35,8 olmuştur.
Eriş Bilaloğlu
TBMM Tıp eğitimi araştırma raporu (yıl: 1991)
30 yıl önce tıp fakültelerinden mezun olan öğrencilerin gerekli bilgi ve beceriye sahip olmadıkları, yetersizliklerinin gerekçelerini araştırmak üzere TBMM'de bir Araştırma Komisyonu kurulmuştu.