Eriş Bilaloğlu
ek ödeme yönetmeliği: birkaç saptama birkaç soru
Hekimlerin kamudan dikkat çekecek ölçüde hızlanmış ayrılması, sağlıkçıların genel olarak giderek artan memnuniyetsizliği ve tepkileri/eylemleri, vatandaşın randevu almada giderek artan oranda sorun yaşaması, toplumun sağlık hizmetlerinden memnuniyetsizliğinin artması …ilk anda gerekçe olarak sayılabilir.
Bayazıt İlhan
Doktor olmanın anlamını değiştirecek yönetmelik yapılmış
Böyle duyurdu Sağlık Bakanı: İleride şöyle diyeceksiniz: “Bir gün bir yönetmelik okuduk. Türkiye’de doktor olmanın anlamı değişti.”
Eriş Bilaloğlu
performansa bağlı ödeme: hekimler istekli (mi?)
Avrupa Sağlık Reformu Mevcut Stratejilerin Analizi (1997) kitabında Hizmet Sunucular için Performansa Bağlı Ödeme Sistemleri başlığından alıntılayarak çok yaygın paylaşılmıştı:
Sebiha Kablay
Bir Rıza ve Ekonomik Şiddet Aracı Olarak Performansa Dayalı Ödeme
Neoliberal politikaların sağlık alanına yansıması; hastanelerin özerkleştirilmesi, kimi hizmetlerin (temizlik, güvenlik, yemek vb.) taşerona devredilmesi, döner sermayeden ücreti ödenen ya da 4B kadrosunda kamu görevlisi istihdamı ile başlamış...
Emirali Karadoğan
"Bağımsız" çalışan (self-employed) kimdir? Platform işçilerinin / moto-kuryelerin vb statüsü nedir?
Her ne kadar Platform işçileri ile ülke gündemine yerleşmiş olsa da, kendi adına çalışan (self-employed) büyük bir kitle var. Bu tür çalışma küresel çalışma ilişkileri düzeyinde de bir sorun alanı olarak tartışılıyor.
Candan Coşkun
Hekim Maaşları Sağlık Tazminatı ile İyileştirilmelidir
Tam güm yasasının 1. yılında “Hekimleri Emeğinin Ucuzlatılmasına İzin Vermeyeceğiz” diyerek hekim maaşları için bir kanun tekliği hazırladı TTB.
Sebiha Kablay
Ücret esnekliği ve esneklik uygulamalarının kamuda artışı
Kamu hizmetlerinde istihdamdaki dönüşüm; özelleştirmeler (kamu kurumu ve kamu görevlisi sayısını azaltma), taşeronlaşma (çeşitli kamu hizmetlerinin özele devredilmesi), kamu personelinin kadro şekillerinin değiştirilmesinin (DMK 4A yerine 4B istihdamı, DSS, ücretli öğretmenlik, sözleşmeli çalışma vb.) yanı sıra ücret esnekliği ile de sağlanmaktadır.
Feride Aksu Tanık
Düşük ücretlerin temelinde sağlık hizmetlerinin maliyetinde personel giderlerinin payı da önemli bir bileşen
Hizmet başı ödeme sisteminin belirttiniz gibi çok sayıda sakıncaları var. Aşağıya linkini kopyaladığım sayfada Bursa Tabip Odası'nın gerçekleştirdiği bir çalıştayın kitabı var. Belki forum katılımcılarından görmemiş olanlar olabilir diye buraya bırakıyorum.
Sebiha Kablay
Performansa dayalı döner sermaye primi ödemesi düşük ücretlerin nedeni
Sağlık çalışanlarına ödenen performansa dayalı döner sermaye primi uygulaması ücret iyileştirmemenin altındaki neden olabilir mi? Düşük ücretleri prim ile yükseltmek, böylece bütçe yükünü hafifletmek amaçlanmış mıdır? Olma olasılığı yüksek.
Naki Bulut
Türkiye’de Hekim/Sağlık Çalışanı Olmak
Uzun zorlu bir eğitim sonucunda hekimlik yapmaya hak kazandık. Farklı amaçlarla ideallerle seçtiğimiz bu mesleğin içine atıldıktan sonra dışımızdaki aktörlerin kararları sonucunda birtakım savrulmalarla yıllardır bu mesleği bir biçimde yürütüyoruz.