Eriş Bilaloğlu
COVID-19 aşı uygulaması?
Pandeminin başlangıcı ve ardından kısa sürede aşı geliştirilmesi “kurtarıcı” olmuştu. Bu aşamadan sonra nasıl bir aşı uygulaması öngörülüyor? Netleşen ve önerilen bir takvim var mı?
Feride Aksu Tanık
Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında Nasıl Bir Aşı Politikası İstiyoruz? (2)
Bağışıklama her yıl difteri, tetanos, boğmaca, enflüanza ve kızamık gibi hastalıklardan ölümü engelleyerek 3.5-5 milyon hayatı kurtarmakta. Günümüzde yirmiden fazla yaşamsal risk taşıyan hastalığa karşı koruyan aşılar var. Ancak aşılara erişimde ve temel çocukluk çağı aşılarının kapsayıcılığına ilişkin çok ciddi eşitsizlikler söz konusu.
Özlem Azap
Kaynayan kurbağa deneyi ve salgın ilişkisi
Hekim-bilim insanı Dr. Eric Topol, twitter hesabında salgının geldiği noktayı çok iyi anlatan bir grafik paylaşmış, bir yazı yazmış. Yazının başlığında ve içeriğinde de ʺkaynayan kurbağaʺ metaforunu kullanmış.
Dilek Aslan
Pandemide infodeminin neden oldukları…
Değerli üyeler, Dünyada COVID-19 infodemisinin neden olduğu bazı durumları aşağıda paylaşıyorum:
Dilek Aslan
Yanlış bilgilerin mental sağlık açısından riskleri...
Raporun 30. sayfasında pandeminin başlangıcından bu yana yanlış bilginin, eksik bilginin, söylentilerin endişeyi, korkuyu beslediği ifade edilmektedir.
Dilek Aslan
İnfodemi mücadelesinde önemli bir adım...
Değerli okurlar ve yazarlar, 13 ve 14 Mayıs 2022 tarihlerinde Türk Tabipleri Birliği İnfodemi Mücadelesi ve Yönetimi Çalışma Grubu önemli bir etkinliği tamamladı.
Cavit Işık Yavuz
Pandemide güncel durum: Göz ardı edilse de pandemi sürüyor.
İki yılı geride bırakan SARS CoV-2 pandemisi her ne kadar artık göz ardı ediliyor olsa da sürüyor. Üstelik son dönemde dünyanın bazı bölgelerinde ilginç gelişmeler de var. Özetlemeye çalışalım:
Özlem Azap
Pandemi -maalesef ki- henüz bitmedi!
Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri, pandeminin başlangıcından itibaren en düşük ölüm sayılarının son haftalarda saptandığını belirttikten sonra pandeminin henüz bitmediğini de vurguladı.
Dilek Aslan
ʺPandemiyi Yaşarkenʺ Dünya Sağlık Günü....
Sevgili okurlar ve yazarlar, Dünya toplumları pandemiyle yaşamayı sürdürürken 7 Nisan Dünya Sağlık Günü temasının odağında insanların ve gezegenin sağlığı olduğunu ve sağlıklı toplumlar için bir eylemlilik sürecine işaret edildiğini görüyoruz.
Mustafa Güler
Uzaktan sağlık hizmeti
Uzaktan sağlık hizmeti sunulmasına ilişkin bir takım kuralların belirlendiği bir Yönetmelik 10 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı. Yeni gelişen teknolojiler ve bilişim sistemlerinde ortaya çıkan olanaklar bir takım sağlık hizmetlerinin uzaktan sunulmasını mümkün kılmıştı.
Dilek Aslan
Tütün endüstrisinin pandemide de süren taktiklerine dikkat !
Sevgili okurlar, yazarlar, Tütün endüstrisinin taktikleri pandemi sürecinde de küresel düzeyde devam etmiştir. Ulusötesi tütün şirketlerinin aşağıda bazı örnekleri yazılı olan kampanyaları pandeminin farklı zamanlarında farklı hedef gruplara yönelik olarak sürmüştür (1):
Dilek Aslan
Bilimin söyledikleri...
"Pandemi mücadelesinde gereksinim duyulan düzenlemelerin adının ne olacağına 'bilim' karar vermelidir..." başlıklı bir önceki yazımda pandemi mücadelesinde bilimin önemini vurgulamaya çalıştım. Aşağıdaki yazıda ise bilimin güncel vurgularını öne çıkararak görüşlerimi biraz daha somutlaştırmak istiyorum:
Dilek Aslan
Tek sağlık yaklaşımı tıp eğitiminde olmalı mı? Nasıl olmalı?
Yazının başlığında görülen iki sorunun ilkine yanıtımı hemen 'evet' olarak verebilirim. Yanıt vermemi kolaylaştıran ayrıntılar; şimdiye kadar okuduklarım, yazdıklarım, pandemide dünyanın yaşadığı deneyimlerle ilgili gözlemlerim, vb. Ancak ikinci sorunun yanıtını bireysel olarak yanıtlayabilmem zor. İçeriğin özenle, geniş bir ekiple hazırlanması gerekir.
Dilek Aslan
Sağlıklı ve güvenli "uzaktan" çalışma üzerine güncel bir rapor hakkında...
Pandemi, dünyada çalışma koşullarını da değiştirdi. Bu nedenle özellikle uzaktan çalışma kavramı hemen hepimizin yaşamında karşılık buldu. Bu yöntemin kimi riskleri iyi bilinmeli ve risklerin önlenmesi için önlemler alınmalıdır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Uluslararası Çalışma Organizasyonu (ILO) bu konuda bir rapor yayınlamıştır.
Dilek Aslan
Pandemi mücadelesinde gereksinim duyulan düzenlemelerin adının ne olacağına "bilim" karar vermelidir...
Pandemi mücadelesi kamusal düzenlemeler, bireysel ve toplumsal duyarlılığın ve farkındalığın artırılması, doğru davranışların benimsenmesi ve uygulanması, yanlış bilgi ile mücadele, pandemi sürecini olumsuz etkileyen yoksulluk, eşitsizlik, vb. belirleyenlerle süreklilik içinde mücadele gibi çok sayıda bileşenin birlikte sürdürülmesine ihtiyaç duyar.
Bayazıt İlhan
Pandemi yönetimini sağlık ve bilimin ihtiyaçlarıyla açıklamak zor, sınıfsal özelliklerine bakmalı
Feride Hocam ne güzel ifade etmiş. Pandemi küresel düzlemde sınıfsal, etnik, coğrafi eşitsizlikleri büyütüyor. Bunu azaltacak, hakkaniyeti sağlayacak bir adımsa atılmıyor.
Dilek Aslan
Herhangi bir bilgiyi paylaşmadan önce…
İnternet ve/veya diğer ortamlarda rastlanan her bilginin doğru olmadığı konusundaki farkındalığımızın her zaman en üst düzeyde olması gerekir. Kendimizi, daha da önemlisi etrafımızdakileri yanlış bilginin zarar vermesinden korumalıyız.
Cavit Işık Yavuz
Soruların yanıtları yeni pandemiler için belirleyici olacak
Bu soruların yanıtları yeni pandemiler içinde önemli. bu nedenle de sormaya tartışmaya yanıt aramaya devam etmeli. Dünya influenza pandemilerine hazırlanmış ve her ülke kendi hazırlık planını yapmıştı. Ancak pandemi hem bir başka virüs grubundan geldi hem de gördük ki uluslararası hazırlık başta olmak üzere planlar rafta kaldı.
Özlem Azap
Tek sağlık!
Yeni pandemilerin ortaya çıkmasını önlemek için insan, hayvan ve çevre sağlığını birlikte ele alan TEK SAĞLIK yaklaşımı çok önemli. Hep gündemde olmalı!
Feride Aksu Tanık
Sermaye Pandemiyi Gerçekten Yönetmeyi İstiyor mu?
İki yıllık deneyim pek çok ülkenin pandemiyi epidemiyoloji biliminin gereklerini yerine getirerek, sosyal devlet sorumluluğuyla yönetmediğini gösterdi. Ekonomik ve sosyal yaşam sermayenin karlılığı gözetilerek sürdürülürken, sağlık reformunun tahrip ettiği piyasalaşmış sağlık hizmetleri hastalığı sahada değil hastanelerde karşıladı.
Naki Bulut
Covid-19’un bir pandemiye dönüşmesi engellenebilir miydi?
Covid-19, kabaca %80 ayakta geçirilen %20 tıbbi destek gerektiren ve %2-3 mortal seyredebilen, yoksulları daha fazla etkileyen bir enfeksiyon hastalığıdır. Çin’in Vuhan bölgesinde başlayıp kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayılarak pandemi haline dönüştü.
Feride Aksu Tanık
Halk Sağlığı Akademisi önerisi üzerine düşünceler
100 Yıldan Öğrendiklerimiz dosyasında Necati Hocanın gündeme getirdiği Halk Sağlığı Akademisi önerisini tartışmamızın değerli olduğunu düşünüyorum.