Doğay Kınacı
BİR ACI GİTMEK MESELESİ
Bir süper gücünüz olduğunu hayal edin; görünmeden ülkenin dört bir yanında fakültelerde, parklarda, kafelerde bir araya gelmiş gençlerin konuşmalarına hatta kütüphanelerdeki fısıldaşmalarına misafir oluyorsunuz.
Kayıhan Pala
AİLE HEKİMLİĞİ SÖZLEŞME VE ÖDEME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
Söz konusu Yönetmelik 25.08.2022 günü Resmi Gazete’de yayınlandı. Yönetmelik’te aile hekimlerine ve aile sağlığı çalışanlarına ‘destek’ ödemesi yapılacağı belirtilmektedir.
Ali Tolga Ersoy
Hekim Göçü!
Fakülte günlerimi de sayarsak eğer 40 senelik hekimim! Soru şudur ne değişti? Yanıtım ise daraltılmış olarak ʺhiçbir şeyʺ şeklinde olacaktır. Neden ʺhekim göçüʺ ya da ʺgidiyorlar/gitmekʺ argümanlarının bir retoriğe dönüştürüldüğünü açıkçası merak ediyorum... ʺGönüllü sürgünlükʺ mü; fazla romanesk ve romantik! Ben ʺkaçmakʺ yaklaşımının da tartışılması irdelenmesi taraftarıyım. Örneğin ʺmücadele etmek yerine kaçmayı tercih ediyorlarʺ diyemez miyiz? ʺGitmeʺ ya da ʺgöçmeʺ nedenleri kendi kırk senemi düşündüğümde ʺyeterinceʺ ikna edici gelmiyor!
Ergün Demir
Kenan Evren’den AKP İktidarı’na Değişen Bir Şey Yok: Yine Göze Batan Hekimlerin Maaşları…
Siz bakmayın hekimleri, sağlık çalışanlarını alkışlatıp, hakları ödenmez diyen söylemlerine… Meclis tutanaklarına göre hekimlerin mali hakları için yapılan düzenlemeler…
Eriş Bilaloğlu
Cumhurbaşkanı'nın sağlık politikası
Birkaç saat önce haber "düştü": Cumhurbaşkanı "doktorlar az para aldıkları için ayrılıyorlarmış, gidiyorlarsa gitsinler, buralar boş kalmaz" demiş, kendi ifadesiyle açık konuşmuş.
Sebiha Kablay
Özel Sektörde İstihdam Edilen Hekimler ve Muvazaalı İş İlişkileri
Özel hastanelerde istihdam edilen hekimler yakın zaman kadar iş sözleşmesi ile çalışmakta olup işçi sayılmakta ve 4857 sayılı İş Yasasının sağladığı haklardan faydalanmaktaydılar. Ancak son yıllarda yaygın olarak özel hastaneler bu tip sözleşmeler ile hekim istihdam etmekten vazgeçerek “freelance” olarak da sayılabilecek bir çalışma biçimi ile hekimlerle sözleşme yapmaktadır.
Bayazıt İlhan
8 Şubat’ta G(ö)REV Zamanı!
Aralık ayında TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen, hekimlerin bir kısmının özlük haklarında iyileşme yapması beklenen düzenlemenin geri çekilmesi bardağı taşıran damla olmuşa benziyor. "Tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde genişleterek daha iyisini getireceğiz" denildi, ancak ses çıkmıyor, milletvekillerinden gelecek yıla ertelendiği yollu bilgiler geliyor.
Candan Coşkun
Hekim Maaşları Sağlık Tazminatı ile İyileştirilmelidir
Tam güm yasasının 1. yılında “Hekimleri Emeğinin Ucuzlatılmasına İzin Vermeyeceğiz” diyerek hekim maaşları için bir kanun tekliği hazırladı TTB.