Bilge Ceydilek
serbest meslek hakkı hekimler tarafından içselleştirilebildi mi?
Hekimlerin serbest çalışma hakkını kısıtlayan 6 Ekim yönetmelik değişikliğinin önemini hekimlerin büyük bir kısmı içselleştirdi dersem kendimizi kandırmış olurum.
Doğay Kınacı
BİR ACI GİTMEK MESELESİ
Bir süper gücünüz olduğunu hayal edin; görünmeden ülkenin dört bir yanında fakültelerde, parklarda, kafelerde bir araya gelmiş gençlerin konuşmalarına hatta kütüphanelerdeki fısıldaşmalarına misafir oluyorsunuz.
Cem Kılınç
Sağlıkta Şiddet ve Umuda Dair (Bir Sovyet Anlatısı)
Gün geçmiyor ki yeni bir sağlıkta şiddet haberiyle daha öfkelenmeyelim. Şimdilerde haberlerde kadın cinayetleriyle yarışır halde dolu dizgin karşımıza çıkıyor.