Mustafa Güler
Sağlıkta Tanıtım ve Bilgilendirme Yönetmeliği yayınlandı
Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Yönetmeliği 29 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Bilge Ceydilek
serbest meslek hakkı hekimler tarafından içselleştirilebildi mi?
Hekimlerin serbest çalışma hakkını kısıtlayan 6 Ekim yönetmelik değişikliğinin önemini hekimlerin büyük bir kısmı içselleştirdi dersem kendimizi kandırmış olurum.
Eriş Bilaloğlu
Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın kalıcı hasarı
KÖO gibi AKP'nin sağlık politikasında farklı zamanlarda yaptığı değişikliklerin (663 sayılı KHK ile getirilen Kamu Hastane Birlikleri vd) geri alınması, bir süredir Sağlıkta Dönüşüm Programı adının kullanılmayışı, her daim dile getirilen "sağlıkta memnuniyet"in ne kadar da yüksek olduğu vb cümlelerin kurul(a)mayışı...