Yücel Demirer
Sağlıkta Şiddete Karşı Ne Yapmalıya yanıtın düşündürdüğü
Candan Coşkun´un ʺSağlıkta Şiddete Karşı Ne Yapmalı, Nasıl Yapmalı?ʺ sorusuna iki ayrı gönderide verdiği kapsamlı yanıt üzerine düşünürken, Eriş Bilaloğlu´nun ʺSağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şidde...
Candan Coşkun
Sağlıkta Şiddete Karşı: Ne Yapmalı? Nasıl Yapmalı? I
Şiddet kendini zorunlu gündem olarak dayatıyor… Zorunlu ve öncelikli gündemimiz sağlıkta şiddet elbette. Dr. Ekrem Karakaya cinayetini, onun aziz anısını canlı tutmalı ve görünür/bilinir/hatırlanır...
Deniz Akgün
TTB’yi büyüterek savunmak
Farklı görüşler TTB yönetimi içinde kendine yer bulabilmeli, içeride meslek örgütünü ilgilendiren konular her yönüyle tartışılabilmeli ve hangi görüşü savunuyor olurlarsa olsunlar, TTB yöneticilerine...
Necati Dedeoğlu
TTB, sendika
Hekimlerin kapsayıcı bir sendikaya çok gereksinimi var. Özlük hakları ile ilgili, mücadele burada yapılır. Aslında TTB´ nin görevi farklı olup mesleki konularla ilgilenmelidir...
Osman Öztürk
Hekim sendikalarında koltuk kavgası
Bir süredir “hekim sendikaları” diye bir sendikacılık türü ortaya çıktı. Öncelikle belirteyim ki hekimlerin “kendiliğinden bilinç”le de olsa işçileştiklerinin farkına varıp örgütlenme arayışına girmeleri tabii ki çok sevindirici. Ama yöneticileri için aynı cümleyi kurmak mümkün değil.
Deniz Akgün
Büyük miting mi, küçük miting mi?
Sağlık meslek örgütleri arasında sağlık hizmetlerine erişim sorunları ve bu konuda yapılması gerekenlerle ilgili daha geniş bir mutabakat sağlanabilecekken, güncel sosyal, siyasal gelişmelerle ilgili alınması gereken tutum konusunda aynı genişlikte mutabakat sağlanmayabilir.
Candan Coşkun
Seyyanen 8 bin 77 lira
Devlet eliyle yaratılan pahalılık karşısında çaresiz kalan çalışanlar ellerine geçecek para miktarına kilitlenmiş durumda tümüyle kişisel düzeye indirgenmiş seçim itişmesini izlediler.
Osman Öztürk
Türk-İş tipi hekim sendikacılığı
Tıpkı köklerini “Amerikan Sendikacılığı”ndan alan, her dönem siyasi iktidarla iyi geçinmeye çalışan Türk-İş gibi korporatist sendikacılık anlayışını benimsedikleri için...
Cem Kılınç
Bir Depremden Daha Az Can Alır Devrimler...
Depremin olduğu gece eczanemde nöbetçiydim, ertesi gün örgütlü aklın işaretiyle ilaç yüklü aracımla Hatay´da buldum kendimi. Vardığımda Armutlu mahallesine gece olmuştu, enkazlar arasından 6 saatte ulaşabildim, 6 saatte geldiğim kentin girişinden Armutlu´ya. O an orada var olan örgütlü aklın revirine teslim oldum, can pazarıydı yaşanan...
Candan Coşkun
Kamu Hastanesi Hekimlerinin Yarısı Sözleşmeli Yapılıyor.
16. 6. 2022 tarih ve 7411 sayılı şifre kanunun bir gizemi daha çözülüyor. Kamu hastanesi hekimlerinin yarısı sözleşmeye geçiriliyor.
Candan Coşkun
Uzman Hekimlerde yani Tedavi Hizmetlerinde Özel Hastane Hakimiyeti
Uzman Hekim istihdamı ve tedavi hizmetleri hızla özel hastanelere kaydırılıyor. On yıl önce, 2012‘de özel hastanelerde 21 bin uzman hekim çalışıyordu.
Cem Kılınç
Eczacı Mitinginden Gözlemler: Selamlaştılar... Selamlaştılar... Selamlaştılar... -2
Karşıdevrimden bir buçuk yıl sonra devrimcilerin yayın organı Die Rote Fahne´de kitlelerin trajedisi şöyle anlatılıyordu: ʺBerlin´de olup biten şey, belki de tarihteki en kitlesel eylemdi.
Cem Kılınç
Eczacı Mitinginden Gözlemler: Selamlaştılar... Selamlaştılar... Selamlaştılar... -1
Daha önce 16 Ekim´de yapılması planlanan ancak Bartın´da yaşanan işçi cinayetleri gerekçe gösterilerek ertelenen, sonrasında duyurulan tarih olan 27 Kasım´da, yani geçtiğimiz Pazar yapılan Eczacılık Mitingi´ndeydim ben de binlerce meslektaşım gibi.
Deniz Akgün
Ücret ne kadar yüksek olursa olsun....
Robert Owen 1816 yılında yazdığı bir yazısında çalışanların yüksek ücret alanlarının bile sefil bir yaşantıya sahip olduklarını belirtmekteydi.
Deniz Akgün
Meslek örgütlerinin özerkliği nasıl güçlendirilebilir?
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı´nın kimyasal silah kullanımı iddialarıyla ilgili adli tıp uzmanı kimliği ile yaptığını söylediği açıklamalar, meslek örgütlerinin kurumsal bağımsızlığını ortadan kaldırmaya yönelik tartışmaları yeniden gündeme getirdi.
Deniz Eryılmaz
BÜYÜK ECZACI MİTİNGİ ECZACILIK ÖĞRENCİLERİ İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?
Yaşanan sorunların ne kadar merkezinde olursak bazen o kadar yabancılaşabiliyoruz bu sorunlara yani kanıksayabiliyoruz. Gözümüze bir perde iniyor ve bu sorunlarla başa çıkma yolunu kendi içimizde buluyoruz bir çözüme ulaşmamış dahi olsa.
Bayazıt İlhan
Eczacılar neden eylem yapıyor?
Eczacılar yıllardır yaşadıkları sorunları anlatıyorlar. Bırakın çözüm bulmayı işlerin kötüye gitmesiyle canları daha çok yanıyor. Mevcut iktidarın ortaya koyduğu piyasacı sağlık politikaları ilaçta da etkisini gösterdi.
Eriş Bilaloğlu
Hekimler örgütlenmeye mesafeli mi?
Perşembe günü (2 Haziran) yapılan Forum içi toplantıda gündemlerden birisi hekim/sağlıkçı eylemlerinin bundan sonrasına, neler yapılabileceğine yönelikti. Burada yapılacak yorumlardan önce bir saptamaya dikkat çekmiştim, paylaşmak istedim.
Mustafa Güler
Nihayet açıklandı kadrolar, ama ne kadro!
Tıpta uzmanlık eğitimi için açılan kadrolar her zaman sınavdan önce, sınav kılavuzunda açıklanırken; 6 Mart´ta yapılan Tıpta Uzmanlık Sınavına giren adaylar, kadroları ancak 43 gün sonra görebildiler.
Sebiha Kablay
Sendikal Özgürlüklerin Güvencesi
Sendikal örgütlenme çoğu zaman çalışanlar için bir sopaya dönüşebilmekte işçi iseniz işten çıkarılmanıza, memur iseniz haklı taleplerinizin karşılanmamasına neden olabilmektedir. Ülkemizde sendikal güvenceye ilişkin düzenlemeler hakkında biraz hatırlatma yapalım.
Candan Coşkun
Yarın Bayram, Erken Kalkın Hekimler; Haydi G(ö)reve
Biz tıbbiyeliler 14 Mart’ta ilk kez, İngiliz işgalini kınamak toplandık, 1919’da yurt sevdasıyla Bayram dedik adına Elin gavuruna karşı!
Göçmen Sağlık Çalışanlarıyla Bir Arada Bir Mücadele Mümkün Olabilecek mi?
Son günlerde yükselen hekim sendikacılığı, hekim göçü ve hekim istifaları ile Cumhurbaşkanı'nın bu konuda yaptığı "giderlerse gitsinler" açıklaması gündemimizdeki önde gelen konular oldular.
Emirali Karadoğan
İşkolu sendikacılığı - Meslek sendikacılığı tartışmalarına katkı
Son dönemlerde doktorların meslek temelli sendikalar kurduklarını görüyoruz. Tabii bu da başlı başına farklı tartışmaları beraberinde getirdi. Kurulan sendikaların ideolojik ve siyasi amaçlarından bağımsız olarak, bunların işlevselliği de bir tartışma konusu.
Selçuk Atalay
Hekim sendikaları ve sağlık çalışanlarının yaşadığı...
Alanda, ortamlarda “soldan” kişiler arasında bu yeni hekim sendikaları ile ilgili olarak, “bu sendikaları hangi yapıyla ve nasıl karşılayacağız” diye bir tartışma yürüyor. Bu tartışmanın taraflarının bir kısmını bu yeni sendikaların “SES’le” karşılanması gerektiğini söyleyenler oluşturuyor.
Sebiha Kablay
İşkolu Sendikacılığı-Meslek Sendikacılığı Tartışmaları
Meslek sendikacılığı, işkolu sendikacılığı, işyeri sendikacılığı vb. çeşitli sendikal örgütlenme modelleri dönem dönem farklı gerekçelerle tercih edilebiliyor. Ülkelerin örgütlenme çeşitliliğini önleyecek şekilde düzenlemeler yapması ise özellikle uluslararası kuruluşlar (ILO başta olmak üzere) tarafından eleştiriliyor.
Cem Kılınç
PROLETERLEŞEN ECZACILARI KİM ÖRGÜTLEYECEK?
Hükümetin son senelerde "plansızca" çok sayıda fakülte açması ve 2012 yılında yürürlüğe giren yönetmeliğin etkisiyle birlikte eczacılık mesleğinde kartlar yeniden karılırken, sınıfsal ayrım da kendini gözle görülür şekilde var etmeye başladı.