Osman Elbek
Hekimlik ve Savunuculuk
Merhaba Tabip odası ve TTB MK seçimleri vesilesiyle savunuculuk ortamı, hekimlik ve tabip ortamı üzerine düşünmeye çalıştığım yazımı paylaşıyorum. Sevgiyle
Osman Elbek
Cumhuriyet´in Sağlığı: 1980´den Günümüze
Yazının ikinci bölümü olarak Cumhuriyet´in yüzüncü yılında sağlık hizmetlerinin 80 sonrası...
Osman Elbek
Cumhuriyet´in Sağlığı: Osmanlı´dan 1980´e...
Cumhuriyet´in yüzüncü yılında sağlık hizmetlerini tartıştığım yazının ilk bölümü:
Candan Coşkun
Depremde ve Sağlıkta Yaşadığımız Kaosun Nedeni Piyasa Başarısızlığıdır
Londra’nın içme suyundan trenlerine kadar özelleştirenler, kamu hastaneleri için kamu özel ortaklığını (PPP) icat edenler bunlardan çoktan vazgeçtiler. Çünkü suda güvenlik, trenlerde dakiklik, süreklilik, hastane için kira adı verilen soygun düzeni sürdürülebilir değildi.
Candan Coşkun
Hiç mahcup olan yok mu?
Viyadük çöküyorsa; yerdeki üç santim kar yolları kapıyorsa; havaalanları patlıyorsa; hastaneler, okullar, valilik, belediye ve oteller çöküyorsa: Utançtan başka ne kalır ki geriye! Ne kaldı acıdan başka.
Emirali Karadoğan
MESEM’ler eliyle yaratılan yeni olgu: öğrenci işçi sömürüsü
Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM); çocuk işçiliğinin kamu eliyle meşrulaştırıldığı, neo-liberal ideolojiye uygun bir şekilde, eğitimin metalaştırıldığı kurumların yeni adı.
Deniz Akgün
Brezilya´da agro-ekolojik açlıkla mücadele programı
Açlığı ve kötü beslenmeyi ortadan kaldırmayı hedefleyen tarım ve beslenme politikalarının yoksul ailelere beslenme yardımı sağlamanın ötesinde küçük çiftçiliği gözeten agro-ekolojik tarım uygulamalarına yönelmesi gerekir.
Nazan B. Aksaray
Şehir Hastaneleri: Ne Yapmalı?
17 Kasım 2022’de yapılan “Şehir Hastaneleri: Ne Yapmalı” forumu çok yararlı oldu benim için. Öncelikle toplantı için Dr. Eriş Bilaloğlu’na, Av. Özgür Erbaş’a, Prof. Dr. Uğur Emek’e ve tüm katılımcılara teşekkür etmek isterim.
Deniz Akgün
1984-1985 İngiltere madenci grevinden Amasra maden faciasına
1984 yılında İngiltere´de gerçekleşen kömür madencileri grevinin seyri dünyada yeni bir dönemin başlangıcına işaret etmekteydi. Bu grev bazı özellikleri açısından madencilik tarihi açısından önem taşımaktaydı.
Deniz Akgün
İlaçta dışa bağımlılığı konuşma zamanı
Türkiye´de yaşanan ilaç krizinin nedeninin uygulanan neoliberal politikalar olduğunu belirtmek gerekir. Kamu kurumlarının ilaç gibi stratejik sektörlerde üretim yapmasını yanlış ve gereksiz bulan neoliberal görüşe bağlı kalınması durumunda ülkemizde ilaç krizine kalıcı çözüm bulunması olanaklı görünmüyor.
Moderatör
Kadınız, Yaşamdan ve Barıştan Yanayız-8 Mart Kadın Gündemli Paylaşımlar
S. Kablay kadınların çalışma hayatına ilişkin sorunlarını; çalışma hayatına girişi zorlaştıran süreçler, kadın olunması nedeniyle çalışma hayatında yaşanan ve çalışma hayatında kalmayı toplumsal cinsiyet rolleri nedeniyle zorlaştıran sorunlar olarak üç temel alanda incelenebileceğini belirtip bunlara örnekler verdi.
Osman Elbek
Risk Stratejisi
Ben bu girdiğimiz yolun bir "strateji", "risk stratejisi" olduğunu düşünüyorum. Liberalizmden farklı olarak üçüncü bin yılın neoliberal risk ideolojisi sağlık alanında uygulandığında bu yola / sonuca çıkıyor. Bu sorunu tartışmaya çalıştığım yazıyı paylaşmak istiyorum.
Osman Elbek
Olgu Sayıları Değil Sorun
Kanaatimce ne paranın PCR'a yetmemesi, ne de olgu sayılarının artmaması için bulunan bir çözüm yolu değil değişen stratejinin nedeni.
Osman Elbek
COVID, Aşı ve Bağlam
"Bizler, pandemi sürecinde (aşı konusu dahil) nasıl bir iyilik hali tanımından yola çıkarak tavır aldık acaba?" sorusuna bir soru da ben ekleyeyim:
Selçuk Atalay
iyilik hali tartışması önemli! Tartışma için doğru bağlamı tarif etmeli...
Benim çok sığ olarak birkaç cümleyle söz ettiğim bu mevzu uzun uzun konuşulabilir. Bu konuşmaların zeminini yapabilmek için okumalar önerilebilir, bilenlerden değişimi dinleyebiliriz.
Selçuk Atalay
iyilik hali tartışması önemli! Tartışma için doğru bağlamı tarif etmeli...
Osman Elbek’in Birikim ’de çıkan yazısı uyarıcı ve toparlayıcı bir yazı olmuş. Eline Sağlık. Sermayenin (burada iktidar yerine sermaye sözcüğünü tercih etmek gerekiyor gibi geliyor bana) 70’lerin başında bir birikim krizi vardı değil mi?
Osman Elbek
"İyilik Hali"
Kanaatimce "sağlık" ve "İyilik" tartışması kişiyi "hasta" olarak nesneleştiren tıp kurumuna, bu kurumun işleyişini sağlayan tıp profesyonellerine ve kuşkusuz "Big Pharma" olarak tanımlanan medikal endüstriye eleştirel yaklaşmayı zorunlu kılıyor. Bu çerçevede konuşmayı derinleştirmek için geçmişte kaleme aldığım bir yazıyı paylaşmak istiyorum: