Deniz Akgün
Tabip odaları kamusal denetim görevini neden yerine getiremiyor?
Sağlık hizmetlerinin giderek ticari bir sektör haline gelmiş olduğu koşullarda, bu hizmetlerin mesleki ilkelere uygun şekilde yapılıp, yapılmadığı konusunun daha fazla önem kazanması beklenirdi. 
Osman Elbek
Hekimlik ve Savunuculuk
Merhaba Tabip odası ve TTB MK seçimleri vesilesiyle savunuculuk ortamı, hekimlik ve tabip ortamı üzerine düşünmeye çalıştığım yazımı paylaşıyorum. Sevgiyle
Deniz Akgün
Oda seçimleri öncesinde başkan adayının belirlenmesi doğru değil
Ülkemizde mesleki örgütlenmelerde demokratik yaklaşımının yeterince etkin olmadığının en önemli göstergesini başkan adaylarının seçim öncesinde belirlenmesi oluşturuyor.
Deniz Akgün
TTB’yi büyüterek savunmak
Farklı görüşler TTB yönetimi içinde kendine yer bulabilmeli, içeride meslek örgütünü ilgilendiren konular her yönüyle tartışılabilmeli ve hangi görüşü savunuyor olurlarsa olsunlar, TTB yöneticilerine...
Osman Öztürk
Şubat yolcularına - 2
Beyza 17 Şubat, Ergün 19 Şubat doğumluydu. İkisi de baştan aşağı samimiyet, baştan aşağı dostluk, baştan aşağı heyecan, baştan aşağı coşkuydular.
Osman Öztürk
Şubat yolcularına
Beyza 17 Şubat, Ergün 19 Şubat doğumluydu. İkisi de baştan aşağı samimiyet, baştan aşağı dostluk, baştan aşağı heyecan, baştan aşağı coşkuydular.
Deniz Akgün
Büyük miting mi, küçük miting mi?
Sağlık meslek örgütleri arasında sağlık hizmetlerine erişim sorunları ve bu konuda yapılması gerekenlerle ilgili daha geniş bir mutabakat sağlanabilecekken, güncel sosyal, siyasal gelişmelerle ilgili alınması gereken tutum konusunda aynı genişlikte mutabakat sağlanmayabilir.
Alper Aktaş
SAĞLIKTA TANITIM VE BİLGİLENDİRME YÖNETMELİĞİNE DAİR…
Emel Sayın ve Gönül Yazar‘ın güzel sesinden dinlediğimiz kulaklarımıza yer etmiş şarkı. Çocukluğuma dair nostalji. Ne yazık ki bu şarkı artık çocukluğumuzun güzel tınısını hatırlatmıyor bana. Nobran muktedirin dudaklarında otoriterleşti ve ne yazık ki karga sedasına dönüştü.
Candan Coşkun
Sağlıkta Dönüşümün Oksimoron Evresi
Oksimoron, birbiriyle çelişen ya da tamamen zıt iki kavramın bir arada kullanılması ve bu şekilde oluşturulmuş ifade olarak tanımlanıyor Wikipedia’da.
Candan Coşkun
Kamu Hastanesi Hekimlerinin Yarısı Sözleşmeli Yapılıyor.
16. 6. 2022 tarih ve 7411 sayılı şifre kanunun bir gizemi daha çözülüyor. Kamu hastanesi hekimlerinin yarısı sözleşmeye geçiriliyor.
Candan Coşkun
Uzman Hekimlerde yani Tedavi Hizmetlerinde Özel Hastane Hakimiyeti
Uzman Hekim istihdamı ve tedavi hizmetleri hızla özel hastanelere kaydırılıyor. On yıl önce, 2012‘de özel hastanelerde 21 bin uzman hekim çalışıyordu.
Cem Kılınç
Eczacı Mitinginden Gözlemler: Selamlaştılar... Selamlaştılar... Selamlaştılar... -2
Karşıdevrimden bir buçuk yıl sonra devrimcilerin yayın organı Die Rote Fahne´de kitlelerin trajedisi şöyle anlatılıyordu: ʺBerlin´de olup biten şey, belki de tarihteki en kitlesel eylemdi.
Cem Kılınç
Eczacı Mitinginden Gözlemler: Selamlaştılar... Selamlaştılar... Selamlaştılar... -1
Daha önce 16 Ekim´de yapılması planlanan ancak Bartın´da yaşanan işçi cinayetleri gerekçe gösterilerek ertelenen, sonrasında duyurulan tarih olan 27 Kasım´da, yani geçtiğimiz Pazar yapılan Eczacılık Mitingi´ndeydim ben de binlerce meslektaşım gibi.
Deniz Akgün
Meslek örgütlerinin özerkliği nasıl güçlendirilebilir?
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı´nın kimyasal silah kullanımı iddialarıyla ilgili adli tıp uzmanı kimliği ile yaptığını söylediği açıklamalar, meslek örgütlerinin kurumsal bağımsızlığını ortadan kaldırmaya yönelik tartışmaları yeniden gündeme getirdi.
Bayazıt İlhan
Eczacılar neden eylem yapıyor?
Eczacılar yıllardır yaşadıkları sorunları anlatıyorlar. Bırakın çözüm bulmayı işlerin kötüye gitmesiyle canları daha çok yanıyor. Mevcut iktidarın ortaya koyduğu piyasacı sağlık politikaları ilaçta da etkisini gösterdi.
Cem Kılınç
Dünya Eczacılık Günü´nde eczacılardan ʺayaklanmaʺ çağrısı
Türk Eczacıları Birliği (TEB) ve 54 Eczacı Odası´ndan beklenen açıklama geldi. Son aylarda eczacılık camiasında bir ses yükseltmeye tanıklık ediyoruz. Eczacılığın tüm alanlarında yaşanan sorunlar arşa dayandı.
Kayıhan Pala
AİLE HEKİMLİĞİ SÖZLEŞME VE ÖDEME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
Söz konusu Yönetmelik 25.08.2022 günü Resmi Gazete’de yayınlandı. Yönetmelik’te aile hekimlerine ve aile sağlığı çalışanlarına ‘destek’ ödemesi yapılacağı belirtilmektedir.
Cem Kılınç
İlaca Gelen ʺZamʺ
Geçtiğimiz hafta, bayram önü KHK´sıyla normalde her sene Şubat ayında belirlenen ilaçta Euro kuru ilk defa Temmuz ayında da bir kere daha güncellenerek ilaç fiyatlarında %25 artış oldu. Eczacılar ve meslek odaları ise bir süredir ilaca zam yerine 13 yıldır güncellenmeyen ilaç fiyat kararnamesinin güncellenmesini istiyordu.
Candan Coşkun
Kamu Hastanelerinde Hekime Negatif Performans Dönemi Başlıyor!
Hangi memur bordrosundaki maaşının yarısını ek ödeme alabilmek için devlete borçlanıyor? Diye sorayım; cevap hekimler. Devlet 100 bin doktorun emeğine gözünü dikmiş durumda, yoksullaştılacak kamudan ayrılmaya zorluyor. Bize mecburi hizmet borçlusu, asistan yeter deniyor. Bedava sağlık bu kadar olur herhalde iktidara göre!
Özgür Erbaş
Hekim özerkliği hasta hakkıdır
Türkiye’de hemşirelik: Meslekleşme süreci başlıklı Fikir Çemberi’nde Temmuz Gönç Şavran bir meslekten söz edebilmek için gereken koşulları sıraladı; kuşakların birbirine aktardığı bir gelenek, özerk karar verme yetkisi, güçlü bir meslek örgütü, eğitime ve uzmanlığa dair meslek örgütünün belirleyiciliği, mesleki etik denetim…
Özgür Erbaş
Türk Tabipleri Birliği neden aşı üretmiyor?
Pandemiye kendine has arazlarla yakalanan Türkiye, idarenin ʺperformanstan ibaretʺ etkinlikleri ile sağlık çalışanlarının ve başta yoksullar olmak üzere toplumun geniş kesiminin yaşadığı hakiki dertler arasındaki açıyla anılacak.
Candan Coşkun
Yarın Bayram, Erken Kalkın Hekimler; Haydi G(ö)reve
Biz tıbbiyeliler 14 Mart’ta ilk kez, İngiliz işgalini kınamak toplandık, 1919’da yurt sevdasıyla Bayram dedik adına Elin gavuruna karşı!
Göçmen Sağlık Çalışanlarıyla Bir Arada Bir Mücadele Mümkün Olabilecek mi?
Son günlerde yükselen hekim sendikacılığı, hekim göçü ve hekim istifaları ile Cumhurbaşkanı'nın bu konuda yaptığı "giderlerse gitsinler" açıklaması gündemimizdeki önde gelen konular oldular.
Bayazıt İlhan
Yıllardır sağlığı yönetenler de gelinen noktayı eleştiriyor, ama sorumluluğunu almıyorlar.
Prof. Dr. Erdöl 20 yıldır sağlık politikalarının mutfağından uygulamasına kadar her aşamasında etkili oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin bu alanda önde gelen isimlerindendir. Yirmi yılın sonunda geleceğimiz için acil müdahalelere ihtiyaç olduğunu, sağlığın sedyeye düştüğünü yazıyorsa önemlidir.
Emirali Karadoğan
İşkolu sendikacılığı - Meslek sendikacılığı tartışmalarına katkı
Son dönemlerde doktorların meslek temelli sendikalar kurduklarını görüyoruz. Tabii bu da başlı başına farklı tartışmaları beraberinde getirdi. Kurulan sendikaların ideolojik ve siyasi amaçlarından bağımsız olarak, bunların işlevselliği de bir tartışma konusu.
Selçuk Atalay
Hekim sendikaları ve sağlık çalışanlarının yaşadığı...
Alanda, ortamlarda “soldan” kişiler arasında bu yeni hekim sendikaları ile ilgili olarak, “bu sendikaları hangi yapıyla ve nasıl karşılayacağız” diye bir tartışma yürüyor. Bu tartışmanın taraflarının bir kısmını bu yeni sendikaların “SES’le” karşılanması gerektiğini söyleyenler oluşturuyor.
Sebiha Kablay
Özel Sektörde İstihdam Edilen Hekimler ve Muvazaalı İş İlişkileri
Özel hastanelerde istihdam edilen hekimler yakın zaman kadar iş sözleşmesi ile çalışmakta olup işçi sayılmakta ve 4857 sayılı İş Yasasının sağladığı haklardan faydalanmaktaydılar. Ancak son yıllarda yaygın olarak özel hastaneler bu tip sözleşmeler ile hekim istihdam etmekten vazgeçerek “freelance” olarak da sayılabilecek bir çalışma biçimi ile hekimlerle sözleşme yapmaktadır.