Bayazıt İlhan
Tıbbi uygulama hatalarını azaltmak için ne gerekiyor?
İyi sağlık hizmeti için olmazsa olmaz koşul olası hataları en aza indirecek biçimde organize etmektir. Hekimler ve sağlık çalışanlarının nitelikli eğitiminden tutun çalışma koşullarına, sağlık kurumlarının altyapısı ve donanımına, hastalara yeterli zaman ayrılabilmesine kadar her şey bununla ilişkilidir.
Eriş Bilaloğlu
zorunlu mesleki sorumluluk sigortası kaldırılacak mı?
[Forum güncel/gündelik tartışmaların cazibesine kapılıp girmeli mi?... uygun değil gibi (ya da çok emin değilim) ama konu aynı zamanda -tercihan yakın- gelecekte 'ne olmasın?'a da ışık tutuyorsa fırsat bilerek dahil olmakta yarar var, diye düşünüyorum].
Merve Kayaduvar
Aslında yeni düzenlemeye giden yoldaki taşlar döşeniyormuş
Bugün çıkan bir haberde Bekir Bozdağ'ın açıklamalarına göre "sağlıktaki malpraktis davalarının faturasının hekime çıkarılması üzerine cerrahi bölümlerin tercihlerinin azalması ve hekimlere uygulanan şiddet üzerine" Adalet Bakanlığı'nın yeni düzenlemeler yapacağı yer aldı.
Bayazıt İlhan
Yıllardır sağlığı yönetenler de gelinen noktayı eleştiriyor, ama sorumluluğunu almıyorlar.
Prof. Dr. Erdöl 20 yıldır sağlık politikalarının mutfağından uygulamasına kadar her aşamasında etkili oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin bu alanda önde gelen isimlerindendir. Yirmi yılın sonunda geleceğimiz için acil müdahalelere ihtiyaç olduğunu, sağlığın sedyeye düştüğünü yazıyorsa önemlidir.
Naki Bulut
Nasıl Bir Çözüm?-Malpraktis
Tıbbi uygulama hataları başlığı altında bir çok konunun birlikte ele alınması gereklidir. Hekimlerin ve diğer sağlık personelinin yetiştirilmesinde mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimlerinde yaşanan sorunlar çözülmeli, sürekli mesleki gelişim/eğitim olanaklarının düzenlemesi, güvence altına alınması ve geliştirilmesi sağlanmalıdır.
Naki Bulut
Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası
Mesleki sorumluluk sigortasının, ortaya çıkan mesleki uygulama hataları ve zararlarını azaltmadığı, aksine artırabildiği bilimsel çalışmalarla gösterilmiştir.
Naki Bulut
Hekimi Koruyan Unsurlar-Malpraktis
Tıbbi uygulama hatası nedeni ile suçlanmamak ve yargılama süreçlerinde haklarını koruyabilmek için dikkat edilmesi gereken unsurlar: Düzgün kayıt tutmak ve saklamak
Naki Bulut
Tıbbi Uygulama Hataları Nedeni İle Hekimlere Yöneltilen Suçlamaların Sonuçları
Hekimlerin çok sayıda şikayete maruz kalmaları, ceza ve tazminat yönüyle yargılanmaları sağlık sisteminde bazı istenmeyen sonuçlara yol açmaktadır:
Bayazıt İlhan
"Hem sağlık çalışanlarının üzerinde Demokles'in kılıcı gibi sallanan malpraktis tehdidini kaldıracak hem de hasta haklarını koruyacak nasıl bir sistem kurabiliriz?"
Çok güzel. Çağla Hocam sorularını sorarken bugün sağlık hizmetlerinde gerek çalışanlar gerekse hizmet alan yurttaşlarımız açısından yaşadığımız zorlukları ortaya seriyor.
Candan Coşkun
Mesleki Etik Değer Olarak Elbette Aydınlanmış Onam
Naki hocam, yazıma katkınıza teşekkür ederim. Elbette Aydınlaşmış Onam: ancak hastamızla aramıza giren bürokratik bir işlem olarak değil, mesleki etik gereği onam. Ki hukukçular, hem aydınlanmış deyimize hem de onam kelimesine bile karşıdır. Yasa da “rıza” diyor. Başlıkta rıza yazacak diye dayatmaya kalkmaktadırlar.
Naki Bulut
Aydınlatma ve Onam
Bir tıbbi müdahaleyi hukuka uygun kılan üç unsur vardır: Hukuki olarak yetkili bir kişinin müdahaleyi yapması Müdahalenin bilimsel standartlara uygun olması Hastanın aydınlatılması, onamının alınması,
"Sağlıkta Şiddetin Kaynağı Özelleştirme" yazısına cevaben
Ortada sağlık çalışanlarının hakları açısından bir sorun olduğu aşikar. Peki meseleye hastanın hakları açısından da yaklaşmamız gerekmiyor mu? Sağlık hizmeti alırken sağlığından olan, uzvunu kaybeden, geri dönüşsüz bir girişime maruz kalan bir hastayı nasıl koruyacağız?