Bayazıt İlhan
Erzincan İliç´teki katliam: Bunları yaşamak zorunda mıyız?
Depremlerde, madenlerde, iş cinayetlerinde, kadın cinayetlerinde, silahlı saldırılarda, çatışmalarda ölmek kader midir? Kader planı mıdır? Değil, biliyoruz. Ama ne çare, ölmeye devam ediyoruz. Sermayenin, onun siyasi...
Dilek Aslan
Yanlış bilgi paylaşmayalım...
ʺYanlış içerik paylaşımının riskleri bilinmektedir. Bu konuda çevrimiçi (online) ortamların süreci hızlandırdığına dair son dönemlerde verilerde artış görülmektedir.
Deniz Akgün
Depremden etkilenenlere sunulan sağlık hizmetleri: Riskler ve olanaklar...
Depremden etkilenen kişilere sunulan sağlık hizmetlerinin planlanmasında uzmanlık alanlarına dayalı geleneksel sağlık hizmetleri anlayışının dışına çıkılması önem taşıyor.
Dilek Aslan
Anne ölümleri önlenebilir.
Dünya Sağlık Örgütü web sayfasında yer alan güncel bir bilgiye göre, dünyada her iki dakikada bir, bir kadın gebelik ya da doğum nedeniyle ölmektedir.
Feride Aksu Tanık
Servikal Kanserden Korunmak Mümkün!- Feride Aksu Tanık
Servikal kanser küresel olarak kadınlarda en sık görülen kanserler sıralamasında dördüncü sırada yer almakta. 2020’de 604 bin yeni vakanın ve 342 bin ölümün görüldüğü, bu vaka ve ölümlerin %90’ının yoksul ülkelerde gerçekleştiği belirtilmekte (Sung, Ferlay et al, 2020).
Feride Aksu Tanık
Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında Nasıl Bir Aşı Politikası İstiyoruz? (1)
Gün geçmiyor aşıya erişimle ilgili bir haber medyanın gündemine yansımasın. BCG, Çocuk Felci aşıları ile ilgili eksiklik tartışılırken Difteri Tetanoz ve Hepatit B aşılarının bir bölümünü üreten şirketin izin belgesinin askıya alındığı ifade edildi.
Neslihan Sevim
AİLE DİŞHEKİMLİĞİNDE DÜNYADA İLK OLMANIN BEDELİ AĞIR OLMASIN !
Sağlıkta Dönüşüm Programının ağız diş sağlığı alanında etkisini göstermeye başlamasıyla beraber gerek toplumun ağız sağlığı göstergelerinde gerekse dişhekimliği mesleğinin saygınlığında olumlu bir gelişme olamadığı ortadadır.
Burak Yandımata
Mikroplastikler
2022 yılında ilk defa insan kanında mikroplastikler tespit edildi. Bu maddeler dışkıda hatta plasentada da bulunabiliyor. Bebeklerin dışkısında büyüklerden 10 kat daha fazla tespit edilmesi kullanılan biberon emziklerden olabileceği düşündürüyor.
Deniz Akgün
Uyusturucu sorununun çözümü için çok sektörlü toplum ruh sağlığı hizmeti
Toplum ruh sağlığı sorunlarının ulaşmış olduğu boyut sağlık hizmetlerinin klinik hizmet paketinin ötesine geçen yeni bir anlayışla ele alınmasını zorunlu kılmaktadır.
Gamze Burcu Gül
BİLİMSEL DİŞHEKİMLİĞİNİN 114. YILI
22 Kasım´ın ʺDişhekimliği Günüʺ kabul edilmesinin nedeni, Prof. Ziya Cemal Büyükaksoy tarafından Tıp Fakültesi Muallimler Meclisi´nin zabıt defterinde bulunan Dişçi Mektebi bütçesinin 22 Kasım 1908´de Maarif Nezareti´ne gönderilmesidir.
Figen Şahpaz
İşçi Sağlığı Hizmet Modeli Tartışma Notları-II
İSG modelinin içinde tek bir yapı mı yoksa çoklu hizmet sunum yapıları mı olmalı? 50’den az çalışanı olan işyerleri için farklı modeller önerildi. İşverenlerin ya da devletin kurduğu, coğrafi olarak işçilerin erişebileceği konumlarda kurulacak merkezlerden söz edildi.
Deniz Akgün
Kuduz hastalığının kontrolünde ʺtek tıp, tek sağlıkʺ yaklaşımı
Kuduz gibi zoonotik bir hastalığın 21.yüzyılda görülüyor olması tek sağlık yaklaşımını içerecek şekilde koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi gereğine işaret ediyor.
Gamze Burcu Gül
AİLE DİŞ HEKİMLİĞİNDEN MUCİZE Mİ BEKLİYORUZ?
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından “Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve Aile Diş Hekimliği Modeli” olarak açıklanan uygulamanın Eskişehir, Kırşehir ve Karabük´te başlatıldığı duyuruldu.
Dilek Aslan
Tütünsüz yaşam üzerine…
Değerli okurlar ve yazarlar, Tütün kullanımı küresel bir halk sağlığı olarak kabul edilmektedir.
Özgür Erbaş
Hekim özerkliği hasta hakkıdır
Türkiye’de hemşirelik: Meslekleşme süreci başlıklı Fikir Çemberi’nde Temmuz Gönç Şavran bir meslekten söz edebilmek için gereken koşulları sıraladı; kuşakların birbirine aktardığı bir gelenek, özerk karar verme yetkisi, güçlü bir meslek örgütü, eğitime ve uzmanlığa dair meslek örgütünün belirleyiciliği, mesleki etik denetim…
Dilek Aslan
Herkesin sağlık hizmetine kesintisiz erişimi gerekir.
Evrensel sağlık kapsayıcılığı (universal health coverage), herkesin gereksinim duyduğu önleme, tedavi, rehabilitasyon, palyatif bakım gibi sağlık hizmetlerine kesintisiz olarak erişebilmesini amaçlar
Mustafa Güler
Uzaktan sağlık hizmeti
Uzaktan sağlık hizmeti sunulmasına ilişkin bir takım kuralların belirlendiği bir Yönetmelik 10 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı. Yeni gelişen teknolojiler ve bilişim sistemlerinde ortaya çıkan olanaklar bir takım sağlık hizmetlerinin uzaktan sunulmasını mümkün kılmıştı.