Berra N. Kalkan
Yükseköğrenime erişebilmek
Üniversiteye başladığımda şehrin işçisinin, köylüsünün, memurunun çocuklarıyla şehrin kalburüstü ailelerinin çocuklarının eşitçe adilce bir arada aynı sıralarda eğitim alıyor olması beni çok duygulandırmış, tüylerimi diken diken etmişti.
Bayazıt İlhan
Açlık, kötü beslenme, gıda güvencesizliği insanlığın kaderi mi?
Dilek Hoca´nın gündeme taşıdığı Birleşmiş Milletler (BM) Gıda Güvencesi ve Beslenme Durumu Raporu 2022 çok önemli veriler içeriyor. BM’nin açlığı, gıda güvencesi sorunlarını ve kötü beslenmeyi 2030 yılında tüm formlarıyla ortadan kaldırma hedefinden uzaklaşıldığı tespit ediliyor.
Moderatör
Asgari Ücret Tartışmaları
Yaklaşık bir ay önce Pandemi Sonrası dosyası Sosyal Politika grubundan Özgün Millioğulları Kaya ile Emirali Karadoğan asgari ücret konusunda “Düşük Asgari Ücret Sağlığa Zararlıdır” başlığıyla bir paylaşım yaptı.
Sebiha Kablay
GİG "Freelance" Modeli Çalışma- "Bağımsız İşçi" Olur mu?
İşçi kavramının en önemli özelliklerinden birisi "bağımlılık" unsurudur. İşçi iş sözleşmesi ile işverene bağımlı çalışır. Bu unsur işçi ve işverenin birbirine karşı çeşitli hak ve borçlarla donatılması anlamına gelir.
Bayazıt İlhan
Sağlık harcamalarının çoğunun kamusal kaynaklı olmasını irdeleyelim mi?
Gülbiye Hocam Ali Rıza Hocam'ın yazısından sonra çok değerli bir konuyu tartışmaya açmış. Sağlık Bakanlığı verilerine göre de (orası da TÜİK'i kaynak gösteriyor) Türkiye özel sağlık harcamalarının düşük olduğu, sağlığın büyük oranda kamusal kaynaklarla finanse edildiği bir ülke.
Sebiha Kablay
Ücret esnekliği ve esneklik uygulamalarının kamuda artışı
Kamu hizmetlerinde istihdamdaki dönüşüm; özelleştirmeler (kamu kurumu ve kamu görevlisi sayısını azaltma), taşeronlaşma (çeşitli kamu hizmetlerinin özele devredilmesi), kamu personelinin kadro şekillerinin değiştirilmesinin (DMK 4A yerine 4B istihdamı, DSS, ücretli öğretmenlik, sözleşmeli çalışma vb.) yanı sıra ücret esnekliği ile de sağlanmaktadır.
Sebiha Kablay
Performansa dayalı döner sermaye primi ödemesi düşük ücretlerin nedeni
Sağlık çalışanlarına ödenen performansa dayalı döner sermaye primi uygulaması ücret iyileştirmemenin altındaki neden olabilir mi? Düşük ücretleri prim ile yükseltmek, böylece bütçe yükünü hafifletmek amaçlanmış mıdır? Olma olasılığı yüksek.
Sebiha Kablay
Emekli aylıkları
Asgari ücret asgari bir gelir sağlamayı amaçlıyorsa, en düşük emekli aylığının asgari ücrete denk tutulması neden reddedildi? Emeklimize asgari bir gelir ve asgari yaşam şartları sağlamak önemli değil mi? Emekli ne yapsın, nasıl geçinsin?
Sebiha Kablay
Güncelleme zinciri
Bu yazıya son şeklini vermek epey zor oldu. Ülkede fiyatların, döviz kurlarının sürekli değişmesi, asgari ücrete asgari geçim indiriminin eklenip eklenmeyeceği, asgari ücretten gelir vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı gibi konular paylaşımı geciktirdi.
Emirali Karadoğan
Düşük Asgari Ücret Sağlığa Zararlıdır
Bugünlerde toplumu en çok meşgul eden konuların başında, her ne kadar görece %50 gibi yüksek oranda bir zam (net 4253,40 TL) tespit edilmiş olsa da asgari ücret tartışmaları yer almaktadır.