Ali Boray Başcı
Bu ceket bize uymaz...
05.02.2024 tarihli meclise sunulan Sağlıkla İlgili Kanun Teklifinde;  beşeri tıbbi ürünün analiz süreçlerini ruhsatlandırma bitikten ve piyasaya ürün arz edildikten sonra yapılmasına dair öneri bulunmaktadır. Bu konuda, geçmiş dönemlerde haberlere...
Eriş Bilaloğlu
663 Sayılı KHK’de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık Meslekleri Kurulu
2011 yılında yasalaşan 663 sayılı KHK meşhurdur. 663’le Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu (Kamu Hastaneleri Birlikleri) gibi devasa yapılar ihdas edilmişti.
Bayazıt İlhan
Kurak Günler Filmi ʺmesleki bağımsızlıkʺ hakkında ne söylüyor?
Kurak Günler´de mesleki bağımsızlığın neden yaşamsal olduğuna dair önemli bölümler var. Özellikle yargı bağımsızlığı ve hekim bağımsızlığı.