Kerem Gökten
5 soru 5 yanıt: Çin reformu ve liberal uluslararası düzen
Ceren Ergenç ile ʺ 5 soru 5 yanıt: Çin reformu ve liberal uluslararası düzenʺ başlıklı söyleşiyi gerçekleştirdik. Bir saati aşan bir sohbet oldu. Aşağıdaki link üzerinden ilginize sunuyoruz.
Candan Coşkun
HAYDİ GREVE! 8 ŞUBAT HEKİMLİK İÇİN TARİHİ BİR SORUMLULUKTUR
Sağlıkta dönüşümün yeni bir evresinin eşiğindeyiz... Performans ve aile hekimliği işletmesi genel gider zokalarında olduğu gibi bu kez bölünme SUT artırılması gibi küçük ve geçici pragmatik teşviklerin peşine düşmemeliyiz.
Sizce Sağlık Emekçileri İnsana Yakışır Çalışma Koşullarına Sahip mi?
Küreselleşmenin toplumsal eşitsizlikleri derinleştirmesi, işgücü piyasalarını kuralsızlaştırması ve güvencesiz istihdam biçimlerini artırmasının ardından 1999 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) çalışma koşullarına ilişkin asgari ölçütleri belirleyen yeni bir kavram önerdi: