Özgür Erbaş
Kibar bir tehdit mektubunun özellikleri nelerdir?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık çalışanlarına açık mektup yazdı. Mektubun muhatabı taleplerini, seslerini fosforlu bakanlık binasının kuvvetlendirilmiş camlarından içeri ulaştıramadıkları için itirazlarını iş bırakarak görünür kılmaya çabalayan sağlık çalışanları.
Moderatör
Kadınız, Yaşamdan ve Barıştan Yanayız-8 Mart Kadın Gündemli Paylaşımlar
S. Kablay kadınların çalışma hayatına ilişkin sorunlarını; çalışma hayatına girişi zorlaştıran süreçler, kadın olunması nedeniyle çalışma hayatında yaşanan ve çalışma hayatında kalmayı toplumsal cinsiyet rolleri nedeniyle zorlaştıran sorunlar olarak üç temel alanda incelenebileceğini belirtip bunlara örnekler verdi.
Emirali Karadoğan
"Bağımsız" çalışan (self-employed) kimdir? Platform işçilerinin / moto-kuryelerin vb statüsü nedir?
Her ne kadar Platform işçileri ile ülke gündemine yerleşmiş olsa da, kendi adına çalışan (self-employed) büyük bir kitle var. Bu tür çalışma küresel çalışma ilişkileri düzeyinde de bir sorun alanı olarak tartışılıyor.
Dilek Aslan
Sağlıklı ve güvenli "uzaktan" çalışma üzerine güncel bir rapor hakkında...
Pandemi, dünyada çalışma koşullarını da değiştirdi. Bu nedenle özellikle uzaktan çalışma kavramı hemen hepimizin yaşamında karşılık buldu. Bu yöntemin kimi riskleri iyi bilinmeli ve risklerin önlenmesi için önlemler alınmalıdır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Uluslararası Çalışma Organizasyonu (ILO) bu konuda bir rapor yayınlamıştır.
Sebiha Kablay
Muvazaalı çalışma ilişkileri-hekim emeği
Süreçte denetim ve işin sonucunda elde edilen artı değere kimin tarafından el konulduğu önemli. Özel hastanelerde şirket kurdurularak istihdam edilen hekimler açısından süreç "muvazaa" kavramı ile açıklanabilir. Onu da başka bir yazıda açıklayalım.
Sebiha Kablay
Uzaktan çalışmanın -tele çalışma- yarattığı teknoloji ve elektrik bağımlılığı, bunların yokluğunda oluşan anksiyete
Pandemi öncesi dönemde daha ziyade özel sektörde uygulama alanı bulan bir esnek çalışma biçimi olarak tele çalışma kamu sektörünü de içine alarak uygulama alanını genişletti. Covid-19'ın bulaşıcı özelliği bu tip çalışmayı uzunca bir süre zorunluluk haline getirdi. Yaygın olarak eğitim alanında da kullanıldı.
Merve Kayaduvar
Hekimlerde tükenmişlik sendromu
Türk Tabipleri Birliği (TTB) her zaman hekimlerin tükenme durumuna dikkat çeken ve 2020 yılında hayatını kaybeden Dr. Ali ÖZYURT’un anısına adanan HEKİMLER ARASINDA TÜKENMİŞLİK DURUMU VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER raporunda bir yandan hekimler arasındaki tükenmenin ulaştığı boyutu diğer yandan da bu tükenmeden çıkışın yollarını gösteriyor.
Merve Kayaduvar
Şehir Hastaneleriyle Derinleşen Sorunlar
Şehir hastaneleri, yeni bir sağlık hizmeti üretim mekânı ve çalışma örgütlenmesi olarak sağlık emek sürecinde yaşanan klinik otonomi ve inisiyatif kaybı, denetimin ve gözetimin yoğunlaşması, sağlık çalışanları arasında rekabetin teşvik edilmesi ve mesleki dayanışmanın ve kolektif mücadelenin azalması gibi süreçleri derinleştirmektedir.