Bayazıt İlhan
Dr. Ergün Demir´e selam
Forum Sağlık 2023 kuruluşunda yer alanlardandı. Çok etkinliğimize katkı sağladı. En son Sağlık Hizmetlerinin Fiyatlandırılması ve Sağlık Hizmetlerine Etkileri oturumunda sunum yapmıştı. Hem bir araştırmacı hem de yaşamın ve mücadelenin içinde devrimci bir hekimdi.
Bayazıt İlhan
Ankara´nın ikinci ʺçılgın projesiʺ Etlik Şehir Hastanesi açılırken
Yıllardır açılışı ertelenen, Yaklaşık 3800 yataklı dev bir yapıdan söz ediyoruz. Böylelikle 2011 seçimlerine giderken Ankara için tanımlanan ikinci ʺçılgın projeʺ de tamamlanıyor (Diğeri Bilkent Şehir Hastanesi idi).
Cem Kılınç
İlaca Gelen ʺZamʺ
Geçtiğimiz hafta, bayram önü KHK´sıyla normalde her sene Şubat ayında belirlenen ilaçta Euro kuru ilk defa Temmuz ayında da bir kere daha güncellenerek ilaç fiyatlarında %25 artış oldu. Eczacılar ve meslek odaları ise bir süredir ilaca zam yerine 13 yıldır güncellenmeyen ilaç fiyat kararnamesinin güncellenmesini istiyordu.
Ergün Demir
Ek Bütçe Hastaların Sırtına Ek Yük Getiriyor!
Ek bütçe, ekonomik kriz nedeniyle geliri azalan, geçim sıkıntısı çeken, yapılan zamlar karşısında çaresizlik içinde olan vatandaşın sırtındaki yükü hafifletmesi beklenirken, aksine vatandaşın sırtına ek yük getirmektedir.
Ergün Demir
Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) Yapılan Son Düzenleme Ne Getiriyor?
1 Haziran 2022 tarihinde Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre SGK, EK-2B hizmet başı işlem puan listesinden 3.Basamak Sağlık Kuruluşlarında yapılan kardiyoloji ve kardiyovasküler cerrahi işlemlerde 48 kodda yapılan %15 fazla ödeme kaldırılmış,
Ergün Demir
SSK İle Sözleşmeli Özel Sağlık Kurumlarında Kısmi Branş/Sağlık Hizmeti Sözleşmesinin Kaldırılması:
Vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminde yaşanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi mi? Yoksa özel sağlık sektörünün iç hesaplaşması, rekabeti mi?
Ergün Demir
Yoksulluk Oranı Gerçekten Düşüyor Mu?
Tüm ülkede işsizlik ve yoksulluk, bölgeler ve iller arasında ise sosyal ve ekonomik eşitsizlik giderek artmaya devam ederken, TÜİK’in yayımladığı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırmasına göre gelire dayalı göreli yoksulluk oranı en düşük olan bölge/illerin sayısı artmaktadır.
Merve Kayaduvar
İlaç firmaları ilaç tedariğini mi kesiyorlar?
Bu alana çok uzak olduğum için sormak istiyorum. Sabit kur ile reel kur arasındaki makas açıldıkça ilaç firmaları Türkiye‘ye ilaç tedariğini kesebilirler mi?
Candan Coşkun
Tıp Tüccarlarına Değil Kamusal Sağlığa Bütçe
Hastanelere 2003 de 8,6 milyar TL öderken 2020 de 123,3 milyar TL ödedik. Sağlıkta dönüşüm budur işte! Bunun sadece 59 milyarı devlet hastanelerine, Kalan 74,3 milyarı ise özel hastanelere ödendi. Bunun 58,6 milyarını GSS vergisi ile, 15,7 milyar TL cepten ödedik.
Sebiha Kablay
Ücret esnekliği ve esneklik uygulamalarının kamuda artışı
Kamu hizmetlerinde istihdamdaki dönüşüm; özelleştirmeler (kamu kurumu ve kamu görevlisi sayısını azaltma), taşeronlaşma (çeşitli kamu hizmetlerinin özele devredilmesi), kamu personelinin kadro şekillerinin değiştirilmesinin (DMK 4A yerine 4B istihdamı, DSS, ücretli öğretmenlik, sözleşmeli çalışma vb.) yanı sıra ücret esnekliği ile de sağlanmaktadır.
Sebiha Kablay
Performansa dayalı döner sermaye primi ödemesi düşük ücretlerin nedeni
Sağlık çalışanlarına ödenen performansa dayalı döner sermaye primi uygulaması ücret iyileştirmemenin altındaki neden olabilir mi? Düşük ücretleri prim ile yükseltmek, böylece bütçe yükünü hafifletmek amaçlanmış mıdır? Olma olasılığı yüksek.
Sağlık Bakanlığının azalan personel giderleri sağlıkta da asgari ücret anlamına mı geliyor?
Sağlık Bakanlığının 2022 Bütçe Sunum metni, 2020 yılı personel giderlerinin bütçe kalemleri arasında %51'e gerilediğini belirtmektedir. %70'ler düzeyinde olan bu oranın %51'e gerilemesi, sağlıkta da asgari ücrete doğru hızla koşulduğunun bir göstergesi mi?
Candan Coşkun
ŞİRKET (ŞEHİR) HASTANELERİ KARA DELİKTİR!
Tedavi hizmetleri için kamu sağlık bütçesi global bütçe adı verilen ve ödemeye kesin üst sınır getiren bir yönetenle yapılmaktadır. Bizim ödediğimiz GSS vergisinden SGK tarafından sağlık bakanlığına ödenecek bütçe 2021 yılı için sağlık, hazine ve sosyal güvensizlik bakanlığı arasında imzalanan protokola göre 62 milyar 935 milyon TL’dir.
Bayazıt İlhan
Şehir hastanelerine yapılan ödemeler bütçede öngörülenin çok üstüne çıkmış durumda
Özgür Erbaş'ın tespitleri şehir hastanelerinin tüm yurttaşlarımız için nasıl ciddi bir borç yüküne dönüştüğünü açıkça gösteriyor.