Özlem Azap
COVID-19 için güncel aşı önerileri
COVID-19´dan korunmada, mRNA aşıları, ağır hastalık, hastaneye yatış ve ölümü belirgin şekilde azaltmaları nedeniyle oldukça etkili bulundu ve yaygın kullanıldı.
Eriş Bilaloğlu
COVID-19 aşı uygulaması?
Pandeminin başlangıcı ve ardından kısa sürede aşı geliştirilmesi “kurtarıcı” olmuştu. Bu aşamadan sonra nasıl bir aşı uygulaması öngörülüyor? Netleşen ve önerilen bir takvim var mı?
Feride Aksu Tanık
Servikal Kanserden Korunmak Mümkün!- Feride Aksu Tanık
Servikal kanser küresel olarak kadınlarda en sık görülen kanserler sıralamasında dördüncü sırada yer almakta. 2020’de 604 bin yeni vakanın ve 342 bin ölümün görüldüğü, bu vaka ve ölümlerin %90’ının yoksul ülkelerde gerçekleştiği belirtilmekte (Sung, Ferlay et al, 2020).
Feride Aksu Tanık
HPV Aşısı ile ilgili bazı veriler
İsviçre’deki Fribourg Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyeleri Songane ve Grossmann’ın yaptığı çalışma çarpıcı veriler sunuyor ve tartışmaya açıyor
Özlem Azap
COVID güncellemesi: Hatırlatma dozları, kraken, maske -2
Toplumda hiçbir önlemin alınmadığı göz önünde bulundurulduğunda aşı daha çok önem kazanıyor. Bu konuda da dünyadaki önerilerle ülkemizdeki durumun paralel olmadığını belirtelim çünkü ilk çıkan virüsün yanısıra omikronu da içeren “bivalan” (ikili) aşı Türkiye’de yok. Aslında önerilen hatırlatma dozlarının omikronu da içeren bivalan aşı ile yapılması.
Özlem Azap
COVID güncellemesi: Hatırlatma dozları, kraken, maske -1
COVID hastalığının gündemdeki yeri gerilere düşse de hastalık halen görülmeye ve risk grubundakileri olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Feride Aksu Tanık
Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında Nasıl Bir Aşı Politikası İstiyoruz? (3)
Pandemi “aşı pazarı”na dünya nüfusu büyüklüğünde muazzam bir hedef kitle oluşturdu, yinelenen doz uygulamalarını da dikkate alınca pazarın daha da büyüdüğünü söylemek gerek.
Feride Aksu Tanık
Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında Nasıl Bir Aşı Politikası İstiyoruz? (2)
Bağışıklama her yıl difteri, tetanos, boğmaca, enflüanza ve kızamık gibi hastalıklardan ölümü engelleyerek 3.5-5 milyon hayatı kurtarmakta. Günümüzde yirmiden fazla yaşamsal risk taşıyan hastalığa karşı koruyan aşılar var. Ancak aşılara erişimde ve temel çocukluk çağı aşılarının kapsayıcılığına ilişkin çok ciddi eşitsizlikler söz konusu.
Feride Aksu Tanık
Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında Nasıl Bir Aşı Politikası İstiyoruz? (1)
Gün geçmiyor aşıya erişimle ilgili bir haber medyanın gündemine yansımasın. BCG, Çocuk Felci aşıları ile ilgili eksiklik tartışılırken Difteri Tetanoz ve Hepatit B aşılarının bir bölümünü üreten şirketin izin belgesinin askıya alındığı ifade edildi.
Cem Kılınç
HPV: Kanserin Bir Aşısı Var, Peki Ya Laiklik Yoksa? (3)
Peki, tüm bu bilimsel gerçeklere rağmen neden Sağlık Bakanı inatla 18 yaş sınırı koymakta, aşıları ulusal aşı takvimine alacaklarını duyurduğu konuşmasında “ülkemizin sosyal gerçekliklerinden kopuk kararlar alınmasının kimseye bir faydası yok” demektedir?
Cem Kılınç
HPV: Kanserin Bir Aşısı Var, Peki Ya Laiklik Yoksa? (2)
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün sitesinde hala bulunan “HPV Aşıları” adlı sunumda “HPV ve Servikal Kanserin Zamansal İlişkisi” grafiğinde HPV enfeksiyonun 18 yaşında zaten pik yaptığı görülüyor.
Cem Kılınç
HPV: Kanserin Bir Aşısı Var, Peki Ya Laiklik Yoksa? (1)
24 Kasım’da TBMM’deki Sağlık Bakanlığı Bütçe Görüşmeleri sırasında Fahrettin Koca şu sözleri sarf etti: “HPV aşısının uygulanması konusunda bir çekincemiz asla yok. Ancak ülkemizin sosyal gerçekliklerinden kopuk kararlar alınmasının kimseye bir faydası yok.
Özlem Azap
Kimlerin hatırlatma dozu olmasına ŞİMDİLİK gerek yok yani sonbaharda yeni çıkacak aşıyı bekleyebilir?
Sadece üç doz BioNTech aşısı olmuş, 50 yaşın altındaki sağlıklı kişiler İki doz CoronoVac VE üç doz BioNTech olmuş kişiler (bağışıklık sistemi baskılanmış olanlar HARİÇ)
Özlem Azap
Kimler hatırlatma dozu olmalı?
*Tek başına inaktive virüs aşıları Omikron varyantlarına karşı etkili koruma sağlamamaktadır. Omikron varyantlarıyla devam eden salgında zorunlu haller dışında inaktive aşı uygulaması önerilmemektedir.
Dilek Aslan
Avrupa Halk Sağlığı Haftası (16-20 Mayıs)
Grubun değerli okurları ve yazarları, Bu yıl Avrupa Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri 16-20 Mayıs 2022 tarihlerinde tamamlandı. 2019 yılından bu yana süren etkinliklerin dördüncüsü...
Bayazıt İlhan
Yoksul ülkeler aşı alıp uygulayamazken Almanya´dan aşıların çöpe gideceği haberi geldi
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) paylaşımında gördüm. NTV´nin Alman Haber Ajansı (DPA)´dan aldığı habere göre Almanya’da haziran sonuna kadar 10 milyondan fazla doz COVID-19 aşısının son kullanma tarihi geçecek. Bu sayı yılın üçüncü çeyreğinin sonuna kadar 50 milyon dozu bulacak.
Bayazıt İlhan
İnsanlık bilimle aşıyı üretti ama kapitalizm nedeniyle yaygın uygulayamadı
Salgına karşı hayatta kalabilmek ve salgını bitirebilmek için elimizdeki en güçlü araç aşı. Bilimin gelişmişlik düzeyi bize müthiş bir olanak sundu, bir yıl içinde çok etkili aşılar üretildi ve sonrasında milyonlarca ölümün önüne geçilebildi. Ama aşıya erişimdeki adaletsizlikler önlenemedi, oysa salgını bitirebilmek için tüm dünyada yaygın aşılama yapmak gerekiyor.
Özgür Erbaş
Türk Tabipleri Birliği neden aşı üretmiyor?
Pandemiye kendine has arazlarla yakalanan Türkiye, idarenin ʺperformanstan ibaretʺ etkinlikleri ile sağlık çalışanlarının ve başta yoksullar olmak üzere toplumun geniş kesiminin yaşadığı hakiki dertler arasındaki açıyla anılacak.
Naki Bulut
E-Nabız verilerine kimler erişebiliyor?
“Bugün … ASM’de Covid-19 aşısı yapılırken bir koşuşturma ve bağrışma oldu. Hırsızlık, yaralama ve adam öldürmeye teşebbüs zanlısı kişi internetten aşı randevusu almış. Polis bunu saptamış. Sabah ASM açıldığında sivil polisler aşı olacakmış gibi bekleme salonunda beklemişler. Şahıs aşı olmaya geldiğinde sivil polisler tarafından (aşı olamadan) gözaltına alındı.”
Cem Kılınç
HPV ve SAĞLIK HAKKINA TOPLUMCU BAKIŞ-1
HPV, 200’ün üzerinde tipi olup, bunlardan 40 kadarı genital bölge hedefli olan bir virüs. Kanserle bağı en çok bilinen unsur. Dünyadaki tüm kanserlerin %5’ine, dünyadaki tüm kadın kanserlerinin %10’una kaynaklık ediyor HPV. Cinsel yolla bulaşan bir virüs ve aşısız toplumlarda maalesef çok yaygın.
Bayazıt İlhan
Salgın rahatlamaya değil ciddiyete davet ediyor
Resmi rakamlarla Türkiye'de dün 111 bin 157 COVID-19 vakası ve bu hastalıktan 248 can kaybı bildirildi. Omicron varyantı ile birlikte Türkiye dahil tüm dünyada vaka sayıları ve ölümler artarken Sağlık Bakanı “müsterih olunuz” diyor. Böylesi bir tabloda Sağlık Bakanı’nın salgını hafife alan mesajlarını bilim çevreleri hayretle karşılıyor.
Dilek Aslan
Bilimin söyledikleri...
"Pandemi mücadelesinde gereksinim duyulan düzenlemelerin adının ne olacağına 'bilim' karar vermelidir..." başlıklı bir önceki yazımda pandemi mücadelesinde bilimin önemini vurgulamaya çalıştım. Aşağıdaki yazıda ise bilimin güncel vurgularını öne çıkararak görüşlerimi biraz daha somutlaştırmak istiyorum:
Eriş Bilaloğlu
Aşı olmaya “zorlamak” mıdır bu?
Pandemiyle mücadelenin sonuç alması maske, mesafe, havalandırma, uygun ulaşım, mekan, barınma, beslenme…(nonfarmakolojik) önlemlerle birlikte aşının da iyi iletişim yol yöntemleri ve istekli-motive bir irade, yönetimle uygulanmasıyla…
Candan Coşkun
Covid ve diğer aşılar zorunlu olmalıdır
Almanya sağlık bakanı Karl Lauterbach meclisle aşı zorunluluğunu gerekçelendirmek için lafzen Engels'e ait olan, Hegel'i anlatırken kullandığı sözlerle, Hegel'e atıf yapıyor:
Osman Elbek
Zorunlu Aşı Uygulaması
Türk Tabipleri Birliği COVID-19 aşılamanın zorunluluğu hakkında önemli bir açıklama yaptı. Söz konusu metinde "toplum sağlığının korunması ortak ilkesinin gereği olarak aşının zorunlu kılınması olanaklıdır
Cavit Işık Yavuz
Aşı eşitsizliği
Peoples Vaccine Alliance adıyla kurulan aşı hareketi yetkililerinin aktardığına göre "Big Pharma Davos' zirvesinde paylaşılan şirket raporları "Pfizer, BioNTech and Moderna" nın dakikada 65 bin Dolar kâr ettiğini gösteriyor. Bu şirketlerin dağıttığı aşıların %1 den azı yoksul ülkelere.
Osman Elbek
Aşı Politikası
Sevgili Güray, Siyasi iktidarın kendi tabanını dikkate alarak onları rahatsız etmeyecek bir aşılanma politikası seçtiğini düşünüyorum. Bu bağlamda saptamalarına katılıyorum.
Sebiha Kablay
Omikron bu kadar yaygınken özellikle kamusal alanlarda -ulaşım, sağlık tesisleri, okullar vb.- nasıl korunacağız?
Aşı yaptırmayanlar, maske kullanmayan ya da uygun kullanmayanlar, hasta olup test yaptırmayanlar, hasta olmasına rağmen sosyalleşmeye devam edenler varken ve hastalık bu kadar yaygınken biz nasıl korunacağız? Kamusal alanlarda en azından ne tip yeni düzenlemeler yapılabilir?
Feride Aksu Tanık
mRNA aşısı ile üç doz aşılanmış annenin emzirdiği bebeğin Covid-19'a yakalanma riski nedir?
Covid-19 nasıl bir hastalık dosyasında Osman Küçükosmanoğlu'nun yazısı için teşekkür ederim. mRNA aşısı ile üç doz aşılanmış bir annenin emzirdiği bebeğinin hastalıktan korunma olasılığı üzerine bilgi verebilir misiniz?
Özlem Azap
Turkovac aşısı
Turkovac aşısı (ERUCOV-VAC olarak da biliniyor) Erciyes Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) işbirliği ile ülkemizde üretilen inaktive bir SARS-CoV-2 aşıdır.
Figen Şahpaz
Turkovac aşısı
Merhaba dün Sağlık Bakanı hatırlatma dozunu Turkovac aşısıyla yaptı, isteyen herkesin de Turkovac yaptırabileceğini söyledi. Bunun dayanağı nedir biliyor musunuz? Faz III çalışması sonuçları açıklanmadı, aşının etkinliğini bilmiyoruz, var olan diğer aşılara kıyaslaması yapılmadı, ne yapmamızı önerirsiniz?
Osman Elbek
COVID-19 Aşıları
Halen kullanımda olan COVID-19 aşılarının sterilizan immünite yapma özelliği olmadığı için aşı stratejisinin ağır hastalığı önleme (1 ya da 2 doz) ve dünya genelinde eşitliği sağlayacak biçimde belirlenmesinin daha uygun olduğunu öngören ve tümüyle katıldığım bir yazının linkini paylaşmak istiyorum:
Özlem Azap
Beşinci doz aşı
KLİMİK Derneği; uluslararası alandaki verilerden ve makalelerden yola çıkarak iki doz sinovac, ardından iki doz biontech olanlar için ikinci doz biontech’ten 6 ay sonra üçüncü doz biontech aşısını önerdi.
Figen Şahpaz
covid aşısı
2 doz sinovac 2 doz biontech aşısı oldum, beşinci doz aşı gerekli mi? salgını kontrol altına aşıyla alabilir miyiz?
Özgür Erbaş
Pandemide en çok insanını kaybeden ülke neden ABD?
ABD'de pandemide ölenlerin sayısı 830 bine yaklaştı. Dünyada vaka ve ölüm sayısında ilk sıradalar.