ForumSağlık2023

Uzaktan çalışmanın -tele çalışma- yarattığı teknoloji ve elektrik bağımlılığı, bunların yokluğunda oluşan anksiyete

Pandemi Sonrası

Pandemi öncesi dönemde daha ziyade özel sektörde uygulama alanı bulan bir esnek çalışma biçimi olarak tele çalışma kamu sektörünü de içine alarak uygulama alanını genişletti. Covid-19'ın bulaşıcı özelliği bu tip çalışmayı uzunca bir süre zorunluluk haline getirdi. Yaygın olarak eğitim alanında da kullanıldı.

Aslında bu tip çalışma için teknolojik altyapının (en azından bir bilgisayar, tablet, internet kullanma kapasitesi olan mobil telefon vb.), bu alt yapıyı kullanma beceri ve bilgisi olan çalışanın, bu çalışma biçimini gerçekleştirebilmek için kesintisiz internet ve elektrik olanaklarının olması da bir gereklilik. Oysa bu tip çalışan ya da eğitim alan çoğu kişi için mevcut teknolojiye sahip olmamak eğitim alanında eğitim hakkından mahrum kalmaya neden olurken çalışanlar açısından da yeni masraf anlamına geldi. 

Diğer yandan tüm koşullar sağlansa da kesintisiz internet ve elektriğiniz olmadığında bu cihazları kullanmak belli bir süre sonunda (bilgisayarın şarjı ve mobil internet kotası bitene kadar) olanaksız. Elektriğin, internetin kesilmesi bu anlamda tele çalışma yapanlar ve öğrenciler açısından önemli bir anksiyete  sebebi. Öğrenciler eskiden  "elektrikler kesikti" mazeretini kullanırdı. Aslında yeni dönemde de bu hem öğrenciler hem de tele çalışanlar için gerçek bir mazeret. Örneğin online ders anlatırken birden elektriklerin gitmesi wifi bağlantısının kesilmesine, sizin dersten düşmenize, mobile interneti açıp (yeterli kota varsa) derse bağlanmanıza ve elbette bu süreçte epey bir gerginliğe neden oluyor. Hele de konuşmacı olarak katılacağınız bir sunum, panel, kongre, toplantı varsa bu gerginliğin düzeyi artıyor. Üstelik bu kesintiler sadece köylere has değil. Kentlerde de sürekli yapılan elektrik kesintileri yeni dönemin önemli bir tedirginlik sebebidir. 

Şimdi sanayi kesimi için yapılacağı açıklanan doğalgaz ve elektrik kesintilerinin kapsamı genişler mi bilinmez ama gerginliğin artacağına şüphe yok. Sanayi üretimi dışında üretim yapan  işyerlerinde en azından bu süre zarfında tele çalışmanın artacağı öngörülebilir. Elektrik kesintilerinin bu yönünü de izlemek gerek.

Yorum Ekle

Yorum yapabilmek için giriş yapmış olmanız gerekmektedir.