ForumSağlık2023

Orta Vadeli Program'da sağlık ve sosyal güvenliğe dair ne var?

Sağlığın Cüzdanı

Orta Vadeli Program Resmi Gazetede yayımlandı. Bizim gibi iktisat okuryazarı olamamışlar için mealine ulaşması güç metinlerden biridir malum. Merak bu ya yine de metni okudum, ama çoğunu anlamadım. Ancak önceki yıllara göre metnin içinde "KÖİ" diye arama yapınca çok az sonuç çıkması beni sevindirdi, ne yalan söyleyeyim. Gelelim başlığımıza. 

Metnin içinde geçenleri buraya alt alta yapıştıracağım. Yanlarına da kimi gerçek kimi şaka sorular ekleyeceğim. Uzmanlar da bize mealini açıklasınlar, bizi aydınlatsınlar diye bekleyeceğim. 

-İş Kanununda sosyal taraflarla diyalog halinde yapılacak değişiklikler ve bu doğrultuda gerçekleştirilecek ikincil mevzuat çalışmaları ile işgücü piyasalarında güvenceli esneklik sağlanacaktır. (Daha ne kadar esneyebiliriz acaba?)

-Geçici ve/veya uluslararası koruma statüsündekilerin, kayıtlı olduğu ilde ikamet başta olmak üzere Türkiye’de bulunma şartlarına riayet etmeleri gözetilerek, işgücü temininde güçlük çekilen alanlar öncelikli olmak üzere kayıtlı bir biçimde çalışmaları tesis edilecektir. (Bir kürenin üzerinde yaşıyoruz, sınırlar da yalan desek de bu biraz ilginç bir yaklaşım değil mi?)

-Akılcı ilaç kullanımı teşvik edilerek, ilaç ve tedavi harcamalarını rasyonelleştirecek tedbirler alınacaktır. (Rasyonel denildikçe aklıma hiç iyi şeyler gelmiyor gerçi ama bu cümle tam olarak ne demek istiyor acaba?)

-Devlet Malzeme Ofisi ile birlikte Sağlık Market Uygulamasının kapsamı genişletilerek ilaç ve medikal malzeme tedarik zinciri daha da güçlendirilecektir. (Bunu duymuştum en azından! Annemin ilaçları arayıp duruyoruz ama bu "market" o market mi emin değilim)

-Sağlık ürün ve hizmetlerinde talep kontrolünün ve hizmet basamaklarının uygun kullanımının sağlanması amacıyla teşvik edici mekanizmalar geliştirilecektir. (Talep kontrolü! Sağlıkta kriz yok bunlar da hep psikolojik demek sanırım değil mi?)

-Sağlık hizmetlerinin geri ödemesinde risk analizini ve hizmet sunucularının davranışlarını dikkate alan denetim modelleri geliştirilecektir. (Hizmet sunucularının davranışı ile kast edilen nedir? Kibar hastaneye çok, suratsıza az para mı verilecek?

-Sosyal Güvenlik Kurumunun bilişim sistemleri güçlendirilecek, kurumlar arası veri paylaşımı artırılacak, hizmet sunumu ve geri ödeme işlemleriyle ilgili bilgi sistemleri güçlendirilecektir. (Ah bir de KVKK olmasa!)

-Sağlık hizmetlerinin finansmanında değer bazlı geri ödeme yöntemlerinin kullanılması sağlanacak, ödenen ilaç ve tedavilere yönelik düzenli aralıklarla geriye dönük analizler yapılarak ödeme listelerinin etkinliği artırılacaktır. (Tedaviye değer olanlar ve olmayanlar diye mi ayıracaklar bizi?) 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/09/20230906M1-1.pdf

Yorumlar

TİG (teşhiş ilişkili gruplar) diye çevirdikleri DRG ye şimdi değer bazlı geri ödeme diyorlar. 2005 yılından beri üzerinde çalışılıyor ve kamu sağlık hizmetinin kısıtlanması olan bu uygulamayı, hekimlere, topluma kabul ettirmeye çalışıyorlar. Bu değer bazlı: Yeni süslü terminoloji… Hizmet sunumu kısıtlama yöntemi! Buna göre yapılan her tıbbi işlem değil maliyete göre gruplandırılan tanılara yıllık belli miktara kadar geri ödeme yapılıyor, yapılacak. Yapılıyor diyorum ama kamuda kesilen faturaların belli bir yüzdesi saten bu şekilde kesiliyor. O tanı yanı hastalık için belirlenen yıllık tutardan daha fazlası gerekir ise hastaya tel yol kalıyor; cepten ödeme! Nihai sağlık pazarı kurma aşaması. Kışkırtılmış sağlık talebini ranta çevirme aşaması… Hastane patronlarının dört gözle beklediği… Paketiniz doldu, cüzdanınız lütfen!

Yorum Ekle

Yorum yapabilmek için giriş yapmış olmanız gerekmektedir.