ForumSağlık2023

İşte size uğruna ormanları feda ettiğimiz kömür

Hastalanmamak İçin

Neden kömürü durdurmak ve kömürlü termik santralleri kapatmak zorunda dünya?

İklim değişikliği verileriyle başlayabiliriz bu soruyu yanıtlamaya. 

Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre dünyada elektriğin üçte biri kömürlü termik santraller tarafından üretiliyor ve toplamda 8.500 kömürlü termik santral var.  Ajansa göre sera gazı emisyonlarının üçte birinin de nedeni. Bu nedenle yeni kömür santrallerinin inşa edilmemesi ve enerji üretiminde kömürden çıkılması birinci öncelik olarak ifade ediliyor BM Genel Sekreteri tarafından. Genel Sekreter kömürün OECD ülkelerinde 2030 yılına kadar, dünyanın geri kalanında ise 2040 yılına kadar aşamalı olarak terk edilmesi çağrısında bulundu. 

Kömürün çıkarılması ve yakılarak enerji elde edilmesi çevre ve sağlık açısından önemli etkiler oluşturuyor. Hava kirliliği, su kirliliği, atıklar başlıklarda riskleri var. Deşarj edilen atık su miktarları anlamında termik santrallerden kaynaklanan atıksu ilk sırada geliyor. TÜİK istatistiklerine göre alıcı ortamlara deşarj edilen 15,3 milyar m3 atıksuyun %52,2'si termik santrallerden kaynaklanıyor ve bu atıksuların %77’si denizlere deşarj ediliyor. 

Kömürün yakılmasıyla çok sayıda tehlikeli kirletici orta çıkabiliyor ve bunların önemli bir kısmı tehlikeli kirleticiler. Bunlar arasında tehlikeli gazlar, arsenik, cıva gibi tehlikeli maddeler var. çevreye salınan cıvanın en büyük kaynağı kömürlü termik santraller. Küresel bir kirletici olan ve çevre de uzun süre kalıcı özelliğe sahip olan cıva serpintileri su kaynaklarına ulaştığında su ürünlerinde yüksek düzeylere ulaşarak gıda zinciri aracılığıyla sağlık sorunlarına neden olabiliyorlar. 

Kömürlü termik santrallerden kaynaklanan 67 farklı hava kirleticisi var. bu kirleticilerin neredeyse her birini ayrı olumsuz sağlık etkileri var. Hava kirliliği gebelik üzerine olumsuz etkilerinden solunum yolu hastalıklarına, kalp damar hastalıklarından kansere kadar sayıca çok ve ciddiyet açısından da hafife alınmayacak sağlık etkilerine sebep oluyor.  

Çalışmalar akciğer kanseri sıklığı ile enerji üretimi için artan kömür bağımlılığı arasında ilişki olduğu gösteriyor. Bir ülkede kişi başı kömür kapasitesi arttıkça akciğer kanseri de artıyor. Bir çalışmaya göre kömür kapasitesi 1 kW arttıkça akciğer kanserinin rölatif riski erkeklerde %59 kadınlarda %85 oranında artıyor. 

İşte size uğruna ormanları feda ettiğimiz kömür.

Ayrıntılar için; 

Pala. K. Kömürlü Termik Santrallerin Sağlık Etkileri. https://www.bto.org.tr/wp-content/uploads/2018/09/komurlu-termik-santraller-kitab%C4%B1.pdf

https://www.iea.org/commentaries/it-s-critical-to-tackle-coal-emissions

https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Su-ve-Atiksu-Istatistikleri-2020-37197

https://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-019-0448-8#ref-CR19

http://cevresagligi.org/komurden-baliga-halk-sagligi-acisindan-endise-doguran-kimyasallar-2-civa-cavit-isik-yavuz/

Yorum Ekle

Yorum yapabilmek için giriş yapmış olmanız gerekmektedir.