ForumSağlık2023

Hekimlere/sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti çözmek üzerine…

Sağlıkçılar

Değerli okurlar ve yazarlar;

Sağlıkta şiddet, sistem tarafından çözülmesi gereken toplumsal bir sorundur. Bilimsel araştırmalar da bu yönde veri sunmaktadır. Örneğin, 2021 yılında TTB veri tabanından erişilen ve 626 hekimin katıldığı, hekimler arasında tükenme durumunu inceleyen araştırma raporunda; araştırmaya katılan hekimlerin kendileri için gördükleri en önemli beş sağlık sorunu sırasıyla sağlık sistemi (n=274, %43,9), şiddet (n=154, %24,7), bilgisizlik (n=77, %12,3), hekime yönelik iletişim, olumsuz davranışlar, güvensizlik (n=63, %10,1), COVID-19 (n=19, %3,0) olmuştur. 

Araştırma pandemi döneminde yapılmış olmasına rağmen şiddet hekimler için COVID-19’dan daha öncelikli bir sorun olarak belirtilmiştir.

Hekimler, yaşanılan sorunlara çözüm üretileceğini düşünmektedirler.

Hekimlerin bu önemli tespitine ve sağduyulu yaklaşımlarına kulak vermek gerekir.

Hekimlerin sorunları sistem tarafından hekimlerle birlikte çözülmelidir.

Tabii, bu tespit ve öneri sağlıkta ekip hizmetinin bütünlüğü gereği sağlık çalışanlarının tamamı için uygulanabilir olmalıdır.
 

Kaynak:

https://www.ttb.org.tr/userfiles/files/TTB_Tukenme_Raporu.pdf  sayfa 19,20

 

https://www.ttb.org.tr/userfiles/files/TTB_Tukenme_Raporu.pdf

Yorum Ekle

Yorum yapabilmek için giriş yapmış olmanız gerekmektedir.