ForumSağlık2023

Ankara'da Etlik Şehir Hastanesi için 5 hastane daha kapanıyor, halk da sağlıkçılar da mağduriyetler yaşayacak

Hastalanırsak

Şehir hastaneleri gerekçe gösterilerek kapanan hastaneler kervanına Ankara'da 5 hastane daha ekleniyor.

Hekimlerin, sağlık çalışanlarının tüm itirazlarına rağmen.

Bu hastaneler: Onkoloji Hastanesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Hastanesi, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Etlik Zübeyde Hanım Doğumevi ve Ulucanlar Göz Hastanesi. Her biri eğitim ve araştırma hastanesi vasfında, sadece Ankara’ya değil, tüm Türkiye’ye hizmet veren, özellikle yoksul yurttaşlarımız için vazgeçilmez hastaneler. Çalışanlar huzursuz, mutsuz. Hekimler dahil emekliye ayrılanlar, başka hastanelere, kurumlara geçmeye çalışanlar var.

Sayısız problem var. Ulaşım, hastanelerin büyüklüğü, işleyişi, asistan eğitiminde yaşananlar, hastanelerin maliyeti, torunlarımızı bile borçlandırdığımız finansman modeli... Sağlık Bakanlığı kendi hastanelerini kapatıp dev binalarda kiracı olmayı tercih ediyor.

Bu beş hastanede önceden taşeron şirketlerde olup kadroya geçirilen sürekli işçilere liste verilip tercihler yaptırıldı ve “Kendinize yer beğenin” denildi. Önceki cuma günü kuralar çekildi. Kuraya 1256 temizlik, 617 bilgi işlem, 387 güvenlik, 158 hasta yönlendirme işçisi, toplam 2418 sağlık emekçisi katıldı. Daha kötüsü taşeron şirketlerde çalışan ve kadroya geçirilmeyenlerin durumu. Onlar zaten özlük haklarındaki gerilemeyle mağdurlar, şimdi ise işsizlik tehlikesi ile karşı karşıyalar. Örneğin yemekhane işçileri. Bu beş hastanede toplam 289 yemekhane çalışanı var ve çok kaygılılar. Etlik’te ihaleyi alan şirketin görüşme yapacağı söyleniyor, çalışıp çalışamayacakları belirsiz. Sadece bunlar da değil. Devlet hastanelerinde emek rejimi o kadar karmaşıklaştırıldı ve pek çok iş “hizmet alımına” döndü ki, laboratuvar, görüntüleme, sterilizasyon gibi alanlarda taşeron aracılığıyla çalışan yine işsiz kalma tehlikesi olanlar var. Sadece onkoloji hastanesinde 55 kişinin daha bu durumda olduğu söyleniyor.

Sağlıkta şiddet gündemden düşmüyor ya, sağlıkçıya asıl şiddetin yönetenlerden geldiğini bir kez daha görüyoruz. Onlarca yıldır emek verdiği, şifa dağıttığı, düzenini kurduğu, dostluklar geliştirdiği işyerlerinin kapatılması, bir kısmının işsizlikle karşı karşıya kalması sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin ta kendisi değil midir?

Ankara hastane kapatmalar konusunda ağzı yanmış bir kent. Hastanemi Açın Platformu (HAP) adı altında bir araya gelen 122 kurum bu hastanelerimizin açılması ve başka hastane kapatılmaması için yüz akı bir mücadele veriyor. Onkoloji Hastanesi Kapatılmasın Platformu’nda bir araya gelen, çekirdeğini hastane çevresinde yaşayan yurttaşlarımızın oluşturduğu platform da benzersiz bir çaba sergiliyor. İktidar görmemekte, duymamakta ısrar etse de bu güzel kişi ve kurumların taleplerini tekrarlayalım:

Hastanelerimizi kapatmayın, kapattıklarınızı açın. Sağlık çalışanlarını ve hastalarımızı mağdur etmeyin.

https://www.birgun.net/haber/saglikta-siddetin-buyugu-iktidardan-397842

Yorum Ekle

Yorum yapabilmek için giriş yapmış olmanız gerekmektedir.