ForumSağlık2023

5 Günde 5 Milyon Hasta Yarattık Her Yaştan!

Hastalanırsak

2 yılda katlayarak ikiye; 5 günde 5 milyon hasta yarattık her yaştan!

Turizm bakanlığı da yapan tur operatörünün, turist sayılara ciroları da ekleyerek övünmesine alışkınız. Ancak bu kez tüketim sayılarıyla övünen turizm değil sağlık bakanı. Oysa sağlık korunur, geliştirilir, Tüketilmez!

Hastalıkların tedavisi için uzun yılların eğitimi, birikimi, uygun altyapı, araç gereç, en çokta hekimlik motivasyonu, özgüveni, hastayı, uzmanlığını sahiplenebilmeyi, her gün yeniden yeniden, bir çok can için risk alabilmenin sahiplenilmesi, yüreklendirilmesi -teşviki- gerekir. Hastanelerde hekimlere yapılan teşvik ise ne yazık ki kurulan performans düzeni ile uzun yıllardır tam tersi!

8’den 5’e yüzlerce sayıda, poliklinikte hasta kabulü, şehir (şirket) hastaneleri, bir çok tedavinin kamuda yapılamaz hale gelmesi, olan alt yapının bile atıl tutulması, hekimlerin özele kovulması, yasal haklarının bile yok edilmesi, sabim, tazminat, vs vs ve 5 günde 5 milyon hasta! 

Kıoayca görülebileceği gibi tüm bunlar sağlık için yapılması gerekenlerin tam tersidir. Bu hekimliği yok etme, üzerinden çok para kazanılabilen bir işgörene indirgenme çabasıdır. 

Bu süreçte, vatandaşın ise sağlık hakkından vazgeçirilip, sağlığını sıradan bir meta gibi satın almak zorunda olduğuna ve daha da kötüsü parası olmayanın bu hizmete gereğince ulaşamamasına rıza göstermesi sağlanmaktadır.

Bu gerçeği gizlemek için, cehalet kışkırtılmakta; sağlıkta hayasız şiddete, karakoldan, adliyeye, oradan bakanlığa kadar göz yumulmaktadır.

Ha gayret, yüklenin biraz daha! Az kaldı çöktü çökeçek kamu hastaneleri, hekimleri dövün, sövün!  

Sağlığı bir tüketim malı kılmak için; sağlık talep kışkırtılıyor. Oysa tükenen nitelik, tükenen hekimlik! Geriye pahalılık, ulaşılmazlık kalacak!

Kamu hastanelerinde uzman hekim sayısı yıllardır  artmıyor, azalıyor…  45 bin kamu uzman hekimine karşılık 30 bin özel hastaneye bağımlı çalışan hekim var artık. Göz yumulan kaçak çalışmalar da cabası.

Uzman hekimlerin yarısı -örneğin Bursa’da 1400 özel hastanede, 1350 kamuda uzman hekim var- özel hastanede müşteri toplama telaşına düşürülmüş, olur olmaz tedaviler testler önerip durmak zorunda bırakılıyor ve çoğunluğu sabit denen kamunun ücret sınırındaki hakedişlererini toplayamaz durumda iken, günden güne düşen satın alma gücünün de etkisi eklenince hasta yükünün %90’ı uzman hekimlerin diğer %50‘sinin çalıştığı kamu hastaneleri üzerine biniyor…

Evet, fahiş özel tedavi faturaları, %200’den fazla ek ödeme alamama yasağının hiç uygulanmaz hale getirilmesi (bilin bakalım bu yasağı çiğneyenlerin cezası ne? Yakalanırsa on gün içinde parayı iade etmek!) bıçak parasını önleyeceğiz diye başlayan piyasalaştırma projesinin geldiği nokta İşte bu! 

Bağımlı çalışan hekimler hem özelde hem de kamuda sıkıştırılıyor. Ticari tıp için, hala açılmaya devam eden özel hastanelerin kârı katlansın diye… Ayrıca Serbest çalışma hekimler için fiilen yasaklamış durumda… 

Çember daralmakta! Sağlıkta vahşi bir ticarileştirme kuşatmasıyla  ile karşı karşıyayız!

Yorum Ekle

Yorum yapabilmek için giriş yapmış olmanız gerekmektedir.