ForumSağlık2023

HUZURSUZ SORULAR

100 Yıldan Öğrendiklerimiz

ForumSağlık23, “Cumhuriyet’in yeni yüzyılında nasıl bir sağlık sistemi” sorusuyla başladı. Sonrasında Türkiye Cumhuriyeti’nin 100.yılında bir çağrıda bulundu: “daha iyi bir Cumhuriyet, daha iyi bir sağlık sistemi hep birlikte düşünelim” diye. 

İster çağrı ister davet diyelim, ortak bir iyi bulmak adına birçok iyi insan, “iyilik” üzerine konuşmaya, tartışmaya başladı. Bu çağrının ortak noktası “iyi” sözcüğünde saklı çünkü. Bu sözcük ve onun türevleri cumhuriyetimizin sonraki 100.yılında hayati öneme sahip kuşkusuz.

Sağlığın bir bütün iyilik hali olması, tüm politika ve geleceğin sağlık üzerinden üretilmesini, daha iyiye giderken bir sıçrama tahtası olarak kullanılmasını mümkün kılıyor. İşte buradan hareketle Türkiye Cumhuriyeti’nin başat sorununu ortaya koyar ve çözümler üretebiliriz.

İsterim ki bu yazı, bir tartışmanın başlangıcı olsun, bir garip bendenizi puslu aydınlıktan, berraklığa sevk etsin, Cumhuriyetin geleceği konusunda kaygılarımı gidersin ve bir tatlı huzura kavuştursun. Yeryüzünün güncel durumuna baktığımda, kimi arabaların arka penceresine yapıştırılan o bildik sloganda ifade edilen huzurun yeri konusundaki cümlenin ne büyük yanlış olduğu görülüyor zira.

Huzuru bulmanın ilk koşulu huzursuzluğunu bilmektir. Huzursuz sorularımıza cevap buldukça huzura yaklaşacağız. Huzursuz bacaklarımızı ilaçlarla tedavi etmek yerine, bacaklarımıza kurşun sıkmayı tedavi sayan legal ve illegal gaddarlara inat onları telin ederek konuşabilmeliyiz mutlaka.

T. Cumhuriyeti’nin huzursuz sorusu; “iyi yurttaş kimdir” sorusudur. Anayasa“Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür” diye bir tanım ortaya koyar. Bu öyle bir tanımlamadır ki huzursuzluğu yok etmenin ötesinde, bilakis temelini oluşturmakta günümüzün tartışmalarında. Çünkü “vatandaşlık bağı” tümcesinin belirsizliği ve iyi yurttaşlık ile ilgili hiçbir bilginin olmayışı, bu maddede yer alan yurttaşlık kavramını tamamen ulusal bakışa teslim ediyor. Oysa “iyi yurttaş” kavramı kolaylıkla teslim edilecek, “Sağ Kemalist” terminolojisine rehin verilecek kavram olmasa gerek. Bugün Türkiye’de yaşanan huzursuzluğun temeli “iyi yurttaş kimdir” sorusuna verilecek cevabı yazamamaktır. İyi yurttaş üzerinde toplumsal uzlaşma neredeyse hava ve su kadar önemlidir.

Huzursuzluğumun kaynağı J. Abramson’un “Minerva’nın baykuşu" kitabında yer alan şu paragraftır; “iyi kişinin etik anlayışı politikayla birlikte değişmez, fakat görünen o ki iyi yurttaşın değişir”. İşte bu cümleyle fırtınalar esiyor aklımda ve huzursuzluk çörekleniyor yüreğime. 

İyi insan, iyi yurttaş mıdır? İyi insan olmakla iyi yurttaş olmak farklı şeyler midir? İyi insan mı iyi yurttaşı, iyi yurttaş mı iyi insanı kapsar?

İyi hekimin yönü hangisidir? iyi insan mıdır yoksa iyi yurttaş mıdır? İyi hekim hem iyi insan hem de iyi yurttaş olamaz mı?

Bir hekim iyi yurttaşı iyi insan yapabilmek için nasıl bir yoldaşlık hikayesi yazmalı?

Var mı artıran? 

Huzursuzluktan zengin olmak kolay, biri bin para.

Bize binini bir paraya satacak fukara gerek.

Yorum Ekle

Yorum yapabilmek için giriş yapmış olmanız gerekmektedir.