ForumSağlık2023

Düşük ücretlerin temelinde sağlık hizmetlerinin maliyetinde personel giderlerinin payı da önemli bir bileşen

Pandemi Sonrası

Hizmet başı ödeme sisteminin belirttiniz gibi çok sayıda sakıncaları var. Aşağıya linkini kopyaladığım sayfada Bursa Tabip Odası'nın gerçekleştirdiği bir çalıştayın kitabı var. Belki forum katılımcılarından görmemiş olanlar olabilir diye buraya bırakıyorum. Ücretlerin düşük olmasının nedenselliğinin tekil olmadığını düşünüyorum. Performansa dayalı ödeme yaptıkları için ücretleri düşük tutmuyorlar, sağlık sisteminin maliyetleri içinde personel giderleri büyük bir pay oluşturuyor. "Tasarrufu" buradan yapıp maliyeti azaltmaya çalıştıklarında performansa dayalı ödeme ile bir tür "sus payı" veriyorlar. Farklı sağlık emekçileri arasında ve hekimlik branşları arasında bir eşitsizlik ve "rekabet" yaratarak çalışma barışını bozuyorlar. Bu nedenle TTB uzun yıllardır emekliliğe yansıyan, insanca yaşamaya olanak verecek temel ücret mücadelesi vermektedir.

https://www.bto.org.tr/yayinlarimiz/

Yorum Ekle

Yorum yapabilmek için giriş yapmış olmanız gerekmektedir.