ForumSağlık2023

Dr. Ergün Demir'e selam

Sağlıkçılar

Önceki hafta kaybettik Dr. Ergün Demir'i.

Forum Sağlık 2023 kuruluşunda yer alanlardandı. Çok etkinliğimize katkı sağladı. En son Sağlık Hizmetlerinin Fiyatlandırılması ve Sağlık Hizmetlerine Etkileri oturumunda sunum yapmıştı. Hem bir araştırmacı hem de yaşamın ve mücadelenin içinde devrimci bir hekimdi.

Halkın, özellikle en yoksulların, en çaresizlerin derdini dert edindi ömrü boyunca. Heyecanı, enerjisi hiç bitmedi. İyi hekimdi. Bakın, “iyi hekim” demek çok şeyi içerir, her şeyden önce iyi insan olmak gerekir, o da öyleydi. Devrimciydi, biliyordu ki eşit, özgür, emeğin değerinin bilindiği bir düzen olmadan iyi sağlık hizmeti olmaz.

Ergün Demir'in temel özelliği hep araştırması, titizlikle verileri kontrol etmesi, bulduklarıyla yazılar hazırlaması, yılmadan hepimize öğretmesiydi. Sağlıkla ilgili ne kadar hak ihlali varsa nedenlerini araştırır, bulur, hepimizi de çalışmaya, bulduklarını duyurmaya, çözüm üretmeye teşvik ederdi.

Özellikle sosyal güvenlik ve sağlığın finansmanı konusuna en çok kafa yoran arkadaşlarımızdandı. Halkın canını yakan bu yoksulluğun, eşitsizliğin, adaletsizliğin, kötü düzenin iç yüzünü somut verilerle ortaya sererdi. Örnek mi? Genel Sağlık Sigortası’nın aslında fazla verdiğini, gelirlerinin emeklilik fonlarına aktarıldığını, bu gelirlerle istense katkı ve katılım payı ödemeden halkımızın sağlık hizmeti almasının mümkün olduğunu o ortaya çıkarmıştı.

Daha çok şey var Ergün Demir'in ortaya çıkardığı ve gündem olan.

Hekimlik pratiğinin ve sağlık emekçilerinin mücadelesinin tam merkezindeydi. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ve İzmir Tabip Odası’nın kurullarında yer aldı, aktivisti oldu. Forum Sağlık 2023’ün kuruluşuna katkı sağladı. Hep en dezavantajlıların elinden tuttu. Yıllarca yoksullara, göçmenlere sağlık hizmeti verdi. Sıklıkla yöneticilerin hedefi oldu, görev yerleri değiştirildi, koridorda sağlık hizmeti vermeye zorlandı, yine de halkın sağlığı için emeğini esirgemedi.

Deneyimlerini ve bilgisini hem bilim insanlarına hem de halka ulaştırmaya çalıştı. Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası’nın, Dünya Tabipler Birliği ile İstanbul’da yaptığı Savaş Göç ve Sağlık Sempozyumu’nda göçmenlerin sağlığı konusundaki çalışmalarını ve önerilerini sundu. Çok yeni, İstanbul Tabip Odası’nın yayımladığı “Sağlıkta Dönüşümün 20. Yılında Sağlık Hizmetlerinden yararlanma Şartları, Gerçekler ve Haklarımız” kitabının yazarlarından biriydi.

Güle güle Ergün Hocam. Mücadelenle hep ışık oldun. Sevgi, saygı ve hürmetle anılmayı fazlasıyla hak ediyorsun.

https://www.birgun.net/makale/dr-ergun-demir-475505

Yorum Ekle

Yorum yapabilmek için giriş yapmış olmanız gerekmektedir.