ForumSağlık2023

Çöken ne?

100 Yıldan Öğrendiklerimiz

Türkiye'de sağlık sisteminin çöktüğüne ilişkin Osman'ın yazdıklarından çok daha fazla belirti var. Muayene bekleme listeleri, aile hekimliği çıkmazı, hekim beyin göçü, şehir hastaneleri rezaleti, sağlıkçılara şiddet vb. İşin ilginci sadece Türkiye'de değil gelişmekte olan ve hatta gelişmiş ülkelerin hemen hepsinde kamu sağlık hizmetleri toplumun gereksinimine yanıt veremiyor. Dünyaca örnek alınan İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti ( NHS ) artık çalışmıyor; rutin tedavi bekleyen insanların sayısı 7.1 milyona ulaştı.. Bu yetersizliklerde artan sağlık harcamalarının, yaşlanan nüfusların hizmet taleplerinin elbette katkısı var ama asıl neden neo-liberal sağlık sisteminin çöküşüdür. Sistem her ülkede özel sektörün teşviki, kamu kaynaklarının kısılması, hizmetlerin ve kurumların özelleştirilmesi, sağlık kuruluşlarında işletme mantığının yerleşmesi, hasta katkılarının artması, sağlık planları yerine piyasa kurallarının konması, sağlığı koruma yerine yüksek teknolojili tedavi hizmeti, performansa dayalı ücret gibi politikaları uygulattı. Zaten ülkeler arası ve ülke içinde artan eşitsizlikler, yoksulluklar, çevre sorunları, işsizlik ve sağlıksız çalışma koşulları, beslenme problemleri insanların sağlığını bozarken bir de sağlık hizmetlerinin çökmesi tüy dikti. Bu çıkmaz, sistem değişene kadar böyle de sürer gider

Yorum Ekle

Yorum yapabilmek için giriş yapmış olmanız gerekmektedir.