ForumSağlık2023

Borcu nedeniyle sağlık hizmeti alamayanlara örtülü af geldi

Hastalanırsak

Bayramlarda her köprü değil ama kimi köprülerin ücretsiz kullanılmasını, sağlık çalışanlarının pandemi döneminde belediyelerin sağladığı toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilmesini ve sigorta prim borcu olanlar ve onların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık hizmeti alabilmelerini sağlayan "afları" müjdeleyen haberlerde adı geçmez ama atıf yapılan "8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı" nedir? 4736 sayılı Kanun der ki "kamu kurum ve kuruluşlarınca üretilen mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik gereği yapılması gereken ticarî indirimler hariç herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanmaz". Bakanlar Kurulu kararı da bunun istisnalarını belirler. GSS'lisin, ama prim borcun var diye sağlık hizmeti alamıyorsun. Bir kanun var, kamu kurumları ücretsiz kamu hizmeti sunamaz diyor. Nasıl bir sağlık hizmeti istiyoruz? Bu tür kanunların olmadığı bir ortamda sunulan sağlık hizmeti istiyoruz. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220111-3.pdf

Yorum Ekle

Yorum yapabilmek için giriş yapmış olmanız gerekmektedir.