ForumSağlık2023

BİLİMSEL DİŞHEKİMLİĞİNİN 114. YILI

Sağlıkçılar

22 Kasım'ın "Dişhekimliği Günü" kabul edilmesinin nedeni, Prof. Ziya Cemal Büyükaksoy tarafından Tıp Fakültesi Muallimler Meclisi'nin zabıt defterinde bulunan Dişçi Mektebi bütçesinin 22 Kasım 1908'de Maarif Nezareti'ne gönderilmesidir. Böylece "Dişçi Mekteb-i Aliyesi" Tıp Fakültesi bünyesinde açılarak ülkemizin ilk ‘’Dişçi Mektebi’’ olarak tarihte yerini almış, 1909 yılında ise fiilen eğitime başlamıştır.

İlk mezunlarının 43 kişi olduğu, 1926 yılına gelindiğinde mezun sayısının 84 kişiye ulaştığı bilgisini çeşitli kaynaklardan ediniyoruz.


1928 yılında kabul edilen “Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanun” ile mesleği uygulama yetkisi yalnızca “Diş Tababeti Mektebi” mezunlarına verildikten sonra, diş hekimliği mesleği ayrı bir disiplin altına girmiş, gerçek anlamda modern diş hekimliğine geçiş ise 1933 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Tababeti Mektebi kurulması ile başlamıştır. Haliyle bu tarihten sonra daha çok mezun vermiştir.

1948'de, okulun 40. kuruluş yıl dönümü Marmara Talebe Lokali'nde kutlandı. Gece Diş Tababeti Okulu Talebe Cemiyeti'nin Belediye Gazinosu'ndaki yemeğine Üniversite Rektörü de katıldı ve cemiyet her yıl 22 Kasım'da kuruluş yılı anısına bir gazete çıkarmaya başladı. 

Ülkemizde dişhekimlerinin ilk mesleki örgütü 1912'de "Tıp Fakültesi Dişçilik Şubesi Mezunin ve Talebe Cemiyeti" adıyla İstanbul'da kurulmuş, başkanlığına Prof. Dr. Halit Şazi Kösemihal getirilmiştir. 1914'de "Darülfünun'u Osmani Tıp Fakültesi Dişçilik Şubesi Mezunin ve Talebe Cemiyeti" adı ile tescil edilmiş, ancak 1. Dünya Savaşı'nda üyeler askere gidince bu kuruluş kısa bir süre sonra dağılmıştır.


1925 yılında derneğin adı "Türk Diş Tabipleri Cemiyeti" olarak değişmiştir. 1926‘da "Diş Tababeti Odası" kurulma önerisi ilk kez dile getirilmiş, ancak gerçekleşememiştir.
Bu tarihten sonra da bağımsız meslek kuruluşu olma çabaları yıllar boyunca devam etmiştir.

 

1953 yılında 6023 sayılı Kanunla kurulan Türk Tabipleri Birliği içinde 1985 yılına kadar temsil edilen dişhekimleri, "3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu"nun 7 Haziran 1985 tarihinde yürürlüğe girmesi ile mesleki örgütlenme hakkına sahip olmuştur.

Bugün Türk Dişhekimleri Birliği ve bağlı kırk dişhekimi odası, Anayasanın 135. maddesinde tanımlanan “kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları” olarak  ülkemizde ağız diş sağlığı hizmeti sunan kırkbinden fazla dişhekiminin sesi ve sözcüsüdür.

 

Türk Dişhekimleri Birliği’nin 17.01.1996 tarihli başvurusu ve Sağlık, Milli Eğitim, İç İşleri Bakanlığının oluru ile 22 Kasım, 

“Dişhekimliği Günü" 

olarak kabul edilmiştir.

22 Kasım gününü içine alan hafta ise Türk Dişhekimleri Birliği ve Odalarımız tarafından toplum ağız ve diş sağlığı farkındalığını arttırmak, doğru ağız ve diş sağlığı alışkanlıklarını kazandırmak, genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olan ağız ve diş sağlığı konusunda izlenen politikaları değerlendirmek ve mesleki sorunlara dikkat çekmek amacıyla “Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası” olarak kutlanmaktadır. 

... devamı ... ↘️

22-Kasım-2022.GBG 22-Kasım-2022.GBG 22-Kasım-2022.GBG 22-Kasım-2022.GBG

Yorum Ekle

Yorum yapabilmek için giriş yapmış olmanız gerekmektedir.