ForumSağlık2023

AİLE HEKİMLİĞİ SÖZLEŞME VE ÖDEME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Sağlıkçılar

Söz konusu Yönetmelik 25.08.2022 günü Resmi Gazete’de yayınlandı. Yönetmelik’te aile hekimlerine ve aile sağlığı çalışanlarına ‘destek’ ödemesi yapılacağı belirtilmektedir. Destek ödemesi çalışanın ‘İhtar puanı’ almamış olması koşuluna bağlanmıştır. Bu koşulu sağlayanlara yapılacak destek ödemesi ise aile hekimliği birimince yapılan günlük muayene sayısına bağlanmıştır.

Aile hekimlerine ve aile sağlığı çalışanlarına gelir desteği sağlanması olumlu bir yaklaşımdır. Ancak destek ödemesinin bağlandığı koşullar birinci basamak sağlık hizmetlerinin özelliklerine aykırıdır.

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin temel özellikleri; 

  • Erişilebilirlik (Gereksinim duyulduğunda ilk başvuru yeri),
  • Kapsayıcılık (Koruyucu hizmetler ve tedavi edici hizmetlerin bir arada sunulması),
  • Eşgüdüm ve 
  • Süreklilik (Yalnızca hastalık sırasında değil, uzun erimli sağlık hizmeti) 

olarak belirlenmiştir. Yönetmelik ile getirilen destek ödemesi bu özellikleri teşvik eder bir nitelikte değildir.

Yönetmelik ‘Aile sağlığı çalışanı’ yaklaşımıyla, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın birinci basamakta görev yapan ebe, hemşire, sağlık memuru, sağlık teknisyeni vb. sağlık meslek gruplarını yok sayan tutumunu sürdürmektedir.

Yönetmelik ile getirilen destek ödemesi tutarının özellikle aile sağlığı çalışanları için çok düşük olmasının yanı sıra (Aylık 157-353 TL), hem ihtar puanı önkoşuluna dayanmış olması hem de muayene sayısına bağlanmış olması, Sağlıkta Dönüşüm Programıyla zaten zayıflatılmış olan birinci basamak sağlık hizmetlerini daha da olumsuz etkileyecektir.  

Bir aile hekiminin listesinde en çok 1500 kişi olması gerekirken, bunun iki katından fazla kişiye hizmet sunmak zorunda bırakılan aile hekimlerinin işyükü zaten çok fazlayken, destek ödemesinin yalnızca muayene sayısına bağlanmış olması, birinci basamak sağlık hizmetlerinin felsefesine aykırı olarak tedavi edici hizmetlere verilen önemi artıracaktır.

Aile hekimlerini ve aile sağlığı çalışanlarını ihtar puanı almamak için eylem yapmaktan alıkoymaya ve muayene sayısını artırmaya yönelik bir teşvik sistemi ile birinci basamak sağlık hizmetleri zarar görecektir. Birinci basamakta teşvik koruyucu hizmetlerin kalitesine odaklanmalıdır, tedavi edici hizmetlere değil; ‘kalite’ yerine niceliğin teşvik edilmesi birinci basamaktaki sorunları daha fazla artırmaya adaydır.

Yorum Ekle

Yorum yapabilmek için giriş yapmış olmanız gerekmektedir.