ForumSağlık2023

Soma'yı unutma, unutturma!

Pandemi Sonrası

Soma katliamının 2. yılında, 13 Mayıs 2016'da Soma'da yapılan mitingdeydim. Katledilen 301 madencinin acısı çok tazeydi ve en çok tekrarlanan sloganlardan biri "Soma'yı unutma, unutturma" idi. 

Öyle midir? Soma'nın hesabı sorulmuş mudur? Aradan geçen sekiz yılda yaşananları siyasetçilerin, sendikaların, meslek örgütlerinin, akademinin, hukukçuların ve tabi işçilerin, emekçilerin çok iyi değerlendirmesi gerekir. Çalışırken güvende miyiz? Özelleştirme, taşeronlaştırma, güvencesiz, esnek çalıştırma, işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri, işsizlik, açlık, yoksulluk... ne durumda? 

Soma'da yaşananlar, öncesi ve sonrasıyla sermaye düzeninin resmidir. Bu düzende işçinin, insanın, emeğin değil paranın önemi vardır. Sorumlulardan hiçbiri tutuklu değildir, sembol haline gelmiş madenci tekmeleyen müsteşar yurtdışında ateşe olmuştur. Katliamın hesabını soran avukatlar mı? Cezaevindedir.

İSİG Meclisi raporuna göre 2021 yılında en az 2170 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetmiştir.

Bellidir, Soma'nın unutulup unutulmayacağını, işçi cinayetlerinin devam edip etmeyeceğini en başta emekçilerin tutumu belirleyecektir.

Yorum Ekle

Yorum yapabilmek için giriş yapmış olmanız gerekmektedir.