ForumSağlık2023

performansa bağlı ödeme: hekimler istekli (mi?)

Sağlıkçılar

Avrupa Sağlık Reformu Mevcut Stratejilerin Analizi (1997) kitabında Hizmet Sunucular için Performansa Bağlı Ödeme Sistemleri başlığından alıntılayarak çok yaygın paylaşılmıştı: "Sonuçlar açıkça göstermektedir ki, hekimlerin, sunulan hizmetin miktarını arttırarak ve değişiklikler yaparak, düşen ücretlerin etkisini azaltacak kapasiteleri bulunmaktadır ve böylece hedeflenen gelir düzeyini koruyabilmektedirler." (sayfa 157; DSÖ Avrupa Bölge Ofisi Yayını)

"Türkiye'de yeni performans sisteminin teşviklerinden kaynaklanan hekim gelirlerindeki prospektif artışlar, Türk Tabipleri Birliği'nin gürültülü ve yoğun muhalefetine rağmen birçok hekimin istekli olarak reformlarda işbirliği yapmasını sağlamıştır." Reformun Gerçekleştirilmesi OECD Ülkelerinden Dersler (sayfa 203; Making Reform Happen Lessons From OECD Countries, 2010)

Kısacası performans sisteminin ne olduğu biliniyordu ve sonuç alıcı olamasa da etkili bir bilgilendirme ve muhalefet sürdürüldüğünü kaydetmekte yarar var.

Ancak TTB 1995 yılında yazdığı Türk Tabipleri Birliği Örgütsel Öncelikler Raporu'nda performansa dair bir tartışmayı da aşağıdaki çerçevede yürütmüştür:

"3.4. ÜCRETLER 

Hükümet tüm kamu çalışanları gibi hekim ücretlerini de sınırlayarak hekimleri ikinci bir işte ve özel sektörde çalışmaya zorlamaya devam etmektedir. Kamu sağlık kurumlarındaki ücret yapısının bilgi ve hizmet performansını gözetmemesi, hekimlerin özel sektöre kaçışını teşvik ettiği gibi, kurum içinde de vakıf, dernek gibi ek kazanç alanlarının geliştirilmesi için maddi bir zemin oluşturmaktadır.

        PROGRAM 

1- Temel ücret konusundaki kazanımlarımız kamu çalışanları ile ortak hareket etme konusundaki becerimize bağlı görünmektedir. Bu konuda kamu sendikaları ile merkezi, bölgesel ve işyeri düzeyindeki ilişkilerimizi sistemleştirmemiz ve üyelerimiz tarafından net olarak bilinen bir açıklığa kavuşturmamız gerekmektedir. 

2- Bilgi ve beceri birikimi ile hekimin fiilen harcadığı emeğin farklılıklarını dikkate alan ve "Tıbbi performansa dayalı ücretlendirme" olarak özetlenebilecek bir konuda derinleşmek. 

a) Tıbbi pratik, eğitim ve yönetim alanlarında gösterilen performansları ölçebilecek parametreleri geliştirmek. 

b) Tıbbi performansın kurumlar (hastane, sağlık ocağı, vb.) ekipler (servis, klinik) ve kişiler düzeyinde ayrı ayrı değerlendirilmesini hedeflemek. "

2009 yılında "Türk Tabipleri Birliği Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasında Dair Kanun Tasarısı Önerisi" bütünlüklü bir ödeme çerçevesi sunmaktadır.

Forumda Pandemi Sonrası dosyası altında yer alan Sebiha Kablay'ın performans yazısı ışığında geldiğimiz noktada yukarıdaki "yerli" deneyimler üzerinden de sistem kurgusuyla birlikte nasıl bir ücretlendirme tartışmasını derinleştirmeye yoğunlaşalım. Ücretlendirme başlıklı bir Forum planlasak mı? 

 

https://www.ttb.org.tr/kutuphane/tamgunoneri.pdf

Yorum Ekle

Yorum yapabilmek için giriş yapmış olmanız gerekmektedir.