ForumSağlık2023

Aile Hekimliği Ek Ödeme Yönetmeliği

Hastalanmamak İçin

Forum Sağlık 2023’ün 25.08. 2022 tarihinde gerçekleştirdiği Twitter Sohbet Odası etkinliğinde öne çıkanları aktarmak istiyorum. Etkinlikte moderatörlüğü Bayazıt İlhan, konuşmacılığı ise Onur Çeçen ve Ebru Basa yaptılar. Katılımcılar da soru ve yorumlarıyla katkı verdiler. Tamamının kaydını Forum’un Twitter hesabında şu linkten: 

https://twitter.com/forumsaglik2023/status/1562789096644235269?s=20&t=Yp5I7HLFi-fxde7G0XuVLw dinleyebilirsiniz. 

  1. Sağlık Bakanlığı’nın çıkardığı yeni Aile Hekimliği Yönetmeliği birinci basamak sağlık hizmetlerinin niteliğinin geliştirilmesine hizmet eden, koruyucu, önleyici, rehabilite edici hizmetleri önceleyen bir yönetmelik değildir. 
  2. Yönetmelik aile hekimlerine yapılacak ek ödemeyi toplumsal sağlık göstergelerinin düzeltilmesine, sağlığın korunmasına ve geliştirilmesine hizmet edecek hedefler yerine doğrudan doğruya poliklinik muayene sayısı şartına bağlamıştır. 
  3. Bu tercih, hizmetin niteliğinden ziyade niceliğine, dolayısıyla sayısallaştırılmasına önem verildiğini göstermektedir. Bu durum, birinci basamak sağlık hizmetlerinde bu hizmet türünün ontolojisine aykırı bir nevi Taylorizm uygulamak anlamına gelmektedir ve kabul edilebilir nitelikte değildir.
  4. Ek ödeme yönetmeliği bu haliyle aile sağlığı birimini oluşturan aile hekimi ve aile sağlığı çalışanları arasındaki gelir farkını derinleştirmeye hizmet etmektedir. 
  5. Yönetmelik, ek ödeme koşulunu poliklinik sayısının yanısıra ihtar puanı alınmamış olmasına da bağlamaktadır. Bu düzenleme yaklaşık bir yıldır özlük hakları, çalışma koşulları ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin korunması ve geliştirilmesi için mücadele eden aile sağlığı merkezi çalışanlarının mücadelesine kaçınılmaz olarak etkide bulunacaktır.
  6. Buraya kadar yapılan tespitler katılımcıların yorum ve katkılarıyla zenginleştirildi ve bütün zorluklara, yönetmeliğin gösterdiği havucun yanında salladığı ihtar puanı sopasına rağmen iyi hekimlik için, birinci basamak sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılması, halkın sağlık hakkının korunması ve geliştirilmesi, aile sağlığın çalışanlarının özlük hakları ve çalışma ortamının iyileştirilmesi için mücadelenin süreceği kararlılıkla dile getirildi. 

 

 

https://twitter.com/forumsaglik2023/status/1562789096644235269?s=20&t=Yp5I7HLFi-fxde7G0XuVLw

Yorum Ekle

Yorum yapabilmek için giriş yapmış olmanız gerekmektedir.