ForumSağlık2023

42 Milyar Nerede?

Sağlık Bakanlığına SGK tarafından hastaların tedavisinde kullanılması amacıyla verilen 42,3 milyar TL nereye harcandı?
Yoksa bu para şehir hastanelerinin kira ve diğer müşteri garantili hizmet bedelleri için şirketlere mi aktarıldı?

Sayıştay düzenlilik denetim raporuna göre; 
2021 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde sağlık hizmeti giderleri için Sağlık Bakanlığına götürü bedel (global bütçe) olarak 81 milyar 160 milyon TL ödeme yapmıştır.

Ancak Sağlık Bakanlığı tarafından 2021 yılında Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilen kodlar itibarıyla SGK’nın MEDULA isimli yazılımına girilen sağlık hizmetlerinin toplam tutarının 38 milyar 858 milyon TL olduğu tespit edilmiştir. 

Toplam tahakkuk tutarı (sağlık hizmeti bedeli) götürü bedel sözleşme tutarından düşük olup aradaki fark 42 milyar 302 milyon TL’dir. Bu miktar 2021 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu gelir-gider farkı (açık) tutarı olan 21 milyar 613 milyon TL den çok daha fazladır. Bu durumda SGK tarafından Sağlık Bakanlığına 2021 yılında ödenen global bütçe tutarının hangi gerekçe ve kriterlere göre 62 milyar TL’den 81 milyar TL’ye yükseltildiği de izaha muhtaçtır. 

25/12/2021 tarihli Kanun’la 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen  geçici madde ile kamu üniversite hastanelerinin verdikleri tedavi hizmetlerine  ilişkin toplam tahakkuk tutarının götürü bedel tutarından düşük olması durumunda oluşan fazla ödemenin Kuruma geri aktarılması hükmü getirilirken, Sağlık Bakanlığı bu durumdan da muaf tutulmuştur. 

Bu durumda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sormak gerekiyor;
-Bu farkın Sağlık Bakanlığı bütçesine girdiği ve Bakanlığın da kendi oluşturduğu ölçütlere göre hastanelerin döner sermayelerine aktarım yaptığı göz önüne alındığında,
-Hastaneler de döner sermaye yetersizliği nedeniyle alım yapamadığı için ortaya çıkan tıbbi malzeme sıkıntısı nedeniyle girişimsel işlem ve ameliyatların yapılamadığı haberlerinin  ayyuka çıktığı  bu dönemde hastaların tedavisi için kullanılması amacıyla SGK’dan aktarılan  42,3 milyar TL fark nereye harcanmıştır?
 

Yoksa bu aradaki fark, kamu-özel ortaklığı ile yapılan 13 adet şehir hastanesinin öngörülemeyen ve dövizdeki aşırı artışa bağlı olarak artan kira ve diğer müşteri garantili hizmet bedelleri için mi kullanılmıştır? 


 

Yorum Ekle

Yorum yapabilmek için giriş yapmış olmanız gerekmektedir.