Seyir Defteri

İyi Dişhekimi
Sağlıkçılar
İyi Dişhekimi

“İyi Dişhekimliği” bunların yanı sıra dişhekiminin toplumsal iyilik halini bozan diğer her türlü sosyal, kültürel, çevresel, hukuksal, ekonomik ve ülke yönetimi gibi alanlarda da gerekli hassasiyetleri göstermesi ile tam olarak tanımını bulur.